Les nostres dades estan en venda

Etiquetes

, , , , , ,

imagesEl mes de juny del 2013 el Govern de la Generalitat aprovava el Projecte VISC+ (Valorització d’Informació del Sistema Sanitari Català) sobre ús de dades sanitàries generades en el sistema públic de salut i obre el que se’n diu un diàleg competitiu entre empreses del sector privat per al disseny, implantació i operació d’un model de gestió i serveis per al projecte. L’objectiu declarat és el de posar la informació sanitària a disposició dels ciutadans, les empreses i la recerca. Segons la nota de premsa del Govern:

  • El projecte, impulsat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya posarà a disposició de ciutadans i agents del sector la màxima informació del sistema públic de salut català
  • Permetrà proveir informació als centres d’investigació i a altres agents per millorar la recerca i l’avaluació a Catalunya i a nivell internacional, sempre d’una manera anònima i segura

El projecte ha suscitat dubtes i crítiques d’alguns polítics com Isabel Vallet, Marta Ribas o premsa com Cafèambllet i El País centrats en la insuficient garantia d’anonimat de les dades (es podrien identificar les persones que hi darrera de les dades) i el fet que aquestes es venguin a una empresa privada per a fer-ne el tractament i posar-les a disposició d’altres empreses i entitats amb finalitats d’investigació i avaluació. El juliol del 2014 l’Autoritat Catalana de protecció de dades (APDCAT) va emetre un informe on manifestava la necessitat d’assegurar majors mesures de seguretat i protecció de les dades personals. També el grup d’ètica de la CAMFIC parla d’un projecte amb moltes ombres.

Avui hem de celebrar que el Govern hagi d’aturar la licitació del VISC+ i endegui un procés participatiu i deliberatiu amb amplis sectors de la societat. d’un projecte amb moltes ombres.

Continua llegint

L’exclusió sanitària és una realitat

Etiquetes

, , , ,

La PASUCAT (Plataforma per l’atenció sanitària universal a Catalunya) ha presentat en roda de premsa l’informe “Dos anys del canvi de model sanitari. Dos anys d’exclusió. Avaluació de l’impacte en l’assistència sanitària a Catalunya” en el que ofereix les dades dels casos d’exclusió produïts arran de l’aplicació del RD 16/2012 i recollits en el seu registre d’incipasucatportadadències.

Tal com diu l’informe, els casos registrats són només l’iceberg visible de la realitat, que és molt més àmplia. Dels 72 casos analitzats en volem destacar:

  • Origen de les persones: Amèrica: 21, Àsia: 7, Àfrica: 11, UE (4 estat espanyol): 29, Resta d’Europa: 3, Ns: 1
  • Edat: Menor: 22, 18-26anys: 11, > 26 anys: 11
  • Tipus incidència:  Facturació: 26, Embarassades: 6, No atenció especialitzada: 6, Denegació d’accés al tractament: 2, Denegació d’atenció: 8, Retirada TSI: 2, Denegació TSI: 22
  • Lloc on es produeix la incidència: C.A.P: 44, C.A.P. i I.N.S.S: 2, C.U.A.P: 5, Hospital Públic 20,  Policia Nacional: 1
  • Un 39% correspon a persones que tenen dret a l’assistència per pertànyer a grups especials de l’art. 3 RDL 16/2012 (menors i embarassades)
  • De les 26 incidències registrades per facturació, 22 s’han produït a urgències.

La PASUCAT ha sol.licitat  reunir-se amb el Conseller de Salut per tal d’exposar els problemes d’exclusió sanitària que està ocasionant el mateix RD 16/2012 i la instrucció catalana 10/2012 i trobar possibles solucions. Representants de Salut neguen l’existència de l’exclusió tret de casos insignificants.

Arran de les dades fetes públiques, segons les que  més de la meitat dels casos es produeixen en centres d’atenció primària i que una majoria de casos no respecta les excepcions del propi RD, ens hem de preguntar si l’actitud dels professionals no influeix en aquest fet i agreuja encara més la discriminació que comporta el RD

Atenció a la cronicitat: fer-ho millor, fer-ho diferent

Etiquetes

, , , , , ,

No ha estat fàcil recollir i sintetitzar totes les aportacions que s’han fet en el debat virtual i en el presencial, però  intentem reflectir tots els temes que van sorgir. Evidentment el debat no està tancat, seguirà obert mentre hi hagi malalts i sistema sanitari, ni que sigui una sola infermera o un sol metge.

Esperem que el text serveixi per millorar la nostra pràctica d’atenció als pacients crònics (i per extensió a tots) i per fer més gran el nostre bagatge cultural i la nostra capacitat de reflexió i anàlisi de la realitat.

Moltes gràcies a totes les qui heu participat i us emplacem a seguir debatent des de la nostra pàgina web.

AL CANAL YOUTUBE TROBAREU ELS VÍDEOS DE LA JORNADA

“Pel dret a decidir la nostra salut” es presenta als grups parlamentaris

Etiquetes

, , , ,

El passat dimecres dia 15 d’octubre es va presentar als grups parlamentaris i a la premsa el document Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya signat per una trentena d’entitats professionals, sindicals, socials i polítiques, entre elles el FoCAP. Aquest document és una proposta per a la creació del Servei Nacional de Salut de Catalunya com alternativa a l’actual sistema degradat,  excloent i progressivament privatitzat que patim. En els seus deu punts recull els aspectes cabdals que necessiten ser plantejats a l’hora de pensar en un sistema sanitari més just, sostenible i inequívocament públic:  determinants de salut, medicalització, cobertura universal, finançament per impostos progressius, nacionalització dels serveis públics, separació de serveis públics i privats. transparència, codi ètic, participació ciutadana, ús adequat de fàrmacs i productes sanitaris, millora del sistema assistencial amb potenciació de l’Atenció Primària de Salut i reforma hospitalària i garantia dels drets individuals com poden ser l’avortament o la mort digna. Entitats-Parlament-Sistema-Sanitari-Catalunya_ARAIMA20141015_0204_45

Varen assistir representants de Ciutadans (Carme Pérez), CiU (Roger Muntanyola), ERC (Alba Vergés), ICV-EUA (Marta Ribas) i PSC (Marina Geli).

L’esdeveniment ha estat recollit a diversos mitjans: Ara, El País, el diario.es, Diario Médico

2on aniversari del RDL: l’exclusió sanitària continúa essent una realitat a Catalunya

Etiquetes

, , , , , , ,

Aquest mes de setembre hem de celebrar, malauradament, el segon aniversari de l’aplicació del RDL 16/2012. Hem de recordar que aquest nou marc legislatiu ha suposat un canvi copernicà del model sanitari espanyol i un trencament amb la universalitat del mateix. Aquesta vulneració del dret a la salut ha estat àmpliament criticada durant aquests dos anys no només per diversos sectors i organitzacions de la societat civil i de l’àmbit professional sinó també per molts organismes europeus i internacionals. L’exclusió sanitària va ser el tema d’una taula rodona en el congrés de la SEMFYC 2014: Impacto de la exclusión sanitaria de los pacientes inmigrantes en situación irregular. Alternativas para seguir prestando una atención adecuada a todos nuestros pacientes

Aquesta mesura urgent i dràstica segons el govern espanyol responia, tal com consta en el redactat del RDL, a una necessitat de millorar l’eficiència i la sostenibilitat del sistema. Dos anys després encara estem esperant que el ministeri d’Ana Mato ens expliqui i ens ofereixi dades sobre quin ha estat l’impacte, en termes econòmics però també de salut, d’aquesta llei. De fet, el ministeri de sanitat ni tan sols ha estat índexcapaç en tot aquest temps de donar xifres “oficials” sobre quantes persones han quedat sense cobertura sanitària a causa del RDL. Se suposa que més de 800.000 persones immigrades en situació irregular han quedat sense targeta sanitària. Segons la llei, aquest col·lectiu té dret a l’atenció sanitària únicament en cas d’urgència i per als menors d’edat i les dones embarassades. És evident que aquesta mesura és injusta, totalment insuficient i, sobretot, molt més costosa pel sistema en termes econòmics i de salut a mig i llarg termini. De fet, existeixen molt pocs sistemes sanitaris europeus que siguin tan restrictius pel que fa a l’atenció a aquest col·lectiu.

Aquesta situació resulta molt preocupant però el que moltes persones desconeixen i resulta més greu és que arreu del territori s’han detectat, des de l’aplicació del RDL, situacions d’exclusió sanitària per incompliment dels supòsits que marca la pròpia llei. La denegació d’atenció o la imposició de traves, ja siguin verbals o burocràtiques, són una realitat tant en el cas dels menors i les embarassades com de les visites a urgències. Una d’aquestes traves és la facturació sistemàtica de les visites i les proves, que està implantada de manera tàcita a pràcticament totes les Comunitats Autònomes i que exerceix un clar efecte dissuasori. Recentment la iniciativa Yo Sí Sanidad Universal i la Somamfyc han presentat un informe, amb les dades obtingudes del registre REDES, que així ho demostra.

Catalunya, malgrat les “ben intencionades” declaracions del conseller Boi Ruiz i l’aplicació de la instrucció 10/2012, no és una excepció. Diverses organitzacions i iniciatives continuem alertant sobre les situacions d’exclusió sanitària que estem detectant arreu. Tant el Catsalut com les administracions responsables consideren que aquestes són situacions “excepcionals”. Per aquest motiu des de la Plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya (Pasucat) hem sol·licitat una reunió amb el Conseller de Salut, el Sr. Boi Ruiz, i dilluns dia 20 hem convocat una roda de premsa on presentarem l’informe “2 anys després del RDL 16/2012 seguim lluitant per una atenció sanitària universal”, que analitza la situació actual i els casos que hem detectat i continuem detectant a Catalunya en aquests 2 anys.

Defensa de l’atenció pública en Salut Mental a Catalunya

Etiquetes

, , , , ,

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el dia 10 d’octubre es presentarà la Plataforma en presentacioplataforma2Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya impulsada per la Fundació Congrés Català de Salut Mental.  Es farà públic un Manifest i la Declaració de Barcelona (síntesi del manifest)

L’atenció especialitzada no és l’única que intervé en els pacients i famílies amb problemes mentals. Es considera que al voltant d’un 30% de les consultes a l’APS tenen relació amb problemes de salut mental, sigui per patologia establerta, sigui per estats de malestar psicològic. Problemes que en gran part estan relacionats amb condicionants econòmics, socials i culturals i que comporten situacions complexes de difícil solució, requereixen de part dels professionals de l’APS capacitat d’escolta, d’elaboració dels problemes i seguiment del malestar. La correcta orientació i atenció (que suposa fonamentalment actitud, habilitats i temps) a l’APS del malestar psicològic de les persones influeix en la seva evolució, menor cronificació, menor medicalització (considerar malalties processos que no ho són) i menor us de psicofàrmacs. El creixent malestar psicològic de la nostra població relacionat amb la situació de crisi i les polítiques d’austeritat requereix un abordatge des dels recursos comunitaris, essent l’APS i els serveis socials els àmbits més propers a la població, més coneixedors de les seves realitats i amb capacitat d’intervenció més integradora i també més eficient. També se sap que un bon treball de l’APS millora el treball dels especialistes fent-lo més efectiu. Difícilment es pot entendre un bon sistema públic de salut sense una APS forta, seria com un gegant amb peus de fang. Però l’APS no pot fer front de manera correcta a les seves funcions mentre sigui menystinguda a nivell pressupostari i a nivell de competències.

Reclamar una millor atenció pública en salut mental ha d’incloure al nostre entendre el reclamar una bona i suficient APS. El manifest que es presentarà el dia 10 a Barcelona recull la necessitat de tenir un sistema públic basat en l’APS, amb suficient finançament i competències per poder oferir a la població una millor atenció en salut mental. El FoCAP s’hi adhereix.

Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el sistema sanitari de Catalunya

Etiquetes

, , , ,

pel-dret-a-decidir-tambc3a9-la-nostra-salutEl passat mes de juliol, l’assemblea sectorial de sanitat de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) feina públic el document  “Salut per la independència” que va ser contestat i fortament criticat  per diverses entitats i que finalment va retirar.  Donant continuïtat a les crítiques, i amb l’ànim de formular propostes alternatives de defensa del sistema públic de salut, un grup d’entitats van promoure l’elaboració d’un document que va ser presentat el dia 6 de setembre (veure video SICOM) i al que ens vam adherir inicialment 17 entitats (a hores d’ara n’hi ha 23) de professionals, ciutadans, sindicats i partits polítics: PEL DRET A DECIDIR SOBRE LA NOSTRA SALUT I EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA

Aquest document estableix les línies bàsiques de com entenem un SERVEI NACIONAL DE SALUT, ens ha d’ajudar a passar de la protesta  a la proposta i cohesionar tots els moviments existents al voltant dels conceptes vertebradors d’un sistema públic, equitatiu i solidari. alternatiu a la privatització, mercantilització i biomedicalització de la salut i sanitat.

El punt 8 es refereix a l’Atenció Primària de Salut:

Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals. Fer de l’Atenció Primària i Comunitària l’instrument bàsic per a una atenció integral i integrada, propera a les persones i comunitats, que sigui la porta principal d’entrada al sistema, amb dotació pressupostària pròpia i suficient.

Aquesta proposta de SERVEI NACIONAL DE SALUT es presentarà al Parlament a tots els grups parlamentaris i a la premsa  el dia 15 d’octubre.

Com comercien amb la teva salut

Etiquetes

, , , , , , , , ,

poridentidadS’ha publicat el llibre Com comercien amb la teva salut  coordinat per les investigadores Ana Martínez i Montse Vergara —totes dues col·laboradores del Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS-EMCONET)— sota la direcció científica del director i la sotsdirectora del mateix grup, Joan Benach i Gemma Tarafa. El llibre descriu i analitza el procés de privatització i mercantilització de la sanitat a Catalunya i forma part d’un projecte més ampli, la primera part del qual culminarà amb la publicació d’un informe  dut a terme per gran nombre d’associacions, col.lectius i organitzacions en defensa de la sanitat pública, entre ells, el FoCAP.

A les entrades als capítols I, III i IV hi ha frases extretes dels Diaris de trinxera: Què puc fer?, Ai, si tingués diners i El còlic de les 8, amb el que queda clar que els nostres escrits interessen i que cal seguir reflectint allò que veiem a les consultes en els  “diaris”, perquè són un document de primera línia sobre la realitat social i sanitària.

 

 

 

 

El seguiment dels pacients crònics. Jornada 1 d’octubre

Etiquetes

, , , , ,

cezanne-lac-annecyEL SEGUIMENT DELS PACIENTS CRÒNICS: DE LES PARTS AL TOT (I VICEVERSA)

               DIA 1 D’OCTUBRE

           DE 4 A 8 DE LA TARDA

Sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants de Barcelona. Plaça Bonet I Muixí, 7

 

 ENCARA ET POTS INSCRIURE   AQUÍ

Per a qualsevol dubte/comentari estem disponibles a través del correu: focap2009@gmail.com

Cronicitat: la mirada ètica

Etiquetes

, , , , ,

cezanne-lac-annecyEL SEGUIMENT DELS PACIENTS CRÒNICS: DE LES PARTS AL TOT I VICEVERSA)

Ponència de Manel Cano, filòsof i professor d’ètica a la Universitat de Barcelona: Cronicitat: la mirada ètica

Que se suma a la mirada des de l’antropologia, de Lina Masana i la mirada des de l’interior de Juan Irigoyen.

Ponents de luxe i debat prometedor que podrem gaudir el proper 1 d’Octubre en la segona part de la jornada es va celebrar al passat Maig sobre l’atenció a pacients crònics. Pretenem aportar altres mirades que ens permetin aprendre a reconèixer allò visible i allò invisible, a no anar a la deriva, en particular, respecte a l’atenció d’aquests pacients i a les seves famílies.

                                       DIA 1 D’OCTUBRE  DE 4 A 8 DE LA TARDA

Sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants de Barcelona. Plaça Bonet I Muixí, 7

Pots realitzar aquí la inscripció a la jornada.

Per a qualsevol dubte/comentari estem disponibles a través del correu: focap2009@gmail.com

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2.453 other followers