Neix “Atenció Primària, més enllà de la clínica”

Etiquetes

,

AtencioPrimaria_Nani_FINALPerquè més enllà de la clínica, a l’atenció primària hi ha tot un món de coses que influeixen en la qualitat de la nostra atenció, avui neix aquest blog en què volem generar debat, aportar idees, eines i arguments sobre aquests altres aspectes que també formen part de l’atenció sanitària que donem als ciutadans. Per això, amb una periodicitat mensual, publicarem un post que convidarà a parlar de com ens organitzem, com orientem l’atenció, com acostumem els pacients…, amb l’objectiu de millorar el servei que donem en benefici de la salut de les persones. Us convidem a portar-ho als vostres equips.

Al primer post del blog donem més detalls d’aquest nou espai i convidem a omplir una enquesta que volem que ens ajudi a tenir una fotografia de la percepció dels professionals sobre aquests altres aspectes de la nostra tasca diària.

Més enllà de la clínica
s’uneix als Diaris de trinxera, que va començar avui fa tot just 3 anys, i a aquest mateix blog del FoCAP, que des de 2009 vol contribuir al debat i a la millora de l’atenció primària al servei de la salut dels ciutadans.

Stop trasllats. L’atenció primària ha de dir PROU

Etiquetes

, , , ,

index

El concurs de trasllat de l’ICS que s’ha resolt recentment i que està previst fer efectiu en les setmanes vinents suposa el darrer menyspreu de l’Administració per l’atenció primària de salut.

D’una banda està el daltabaix personal que suposa pels professionals afectats, sobretot infermeres, que per raons d’edat o perquè són moltes ho tindran difícil per trobar treball en un context en què les places dels treballadors que es jubilen s’amortitzen en un alt percentatge i les absències per malaltia i per vacances rarament es cobreixen. Com alertava l’escrit dels companys de Raval Sud, el trasllat massiu de milers de  persones sense garantia de recol·locació, fa sospitar un ERE encobert i ben segur comportarà la precarització de l’ocupació que es creï a partir d’ara, un cop les interinitats han desaparegut en benefici de les persones que es traslladen.

D’altra banda hi ha el que aquest concurs suposa per l’atenció primària de salut:

 • La infermeria d’atenció primària, com la medicina de família, té un cos de coneixement, unes habilitats i unes competències que, per la seva complexitat i alta especialització, no s’adquireixen en dos dies. L’experiència és un valor afegit que només es té treballant en atenció primària o a través de l’especialitat de metge de família i/o d’Infermeria Familiar i Comunitària. No és admissible que en aquesta convocatòria no hi hagi un perfil específic d’infermeria d’atenció primària, més quan ja està en marxa la tercera promoció de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària via EIR, i no es valori a moltes infermeres interines amb molta formació i demostrada competència, que porten més de 15 anys treballant en els equips.
 • Que la formació i experiència en atenció primària no es premiïn a l’hora d’accedir a llocs de treball en aquest àmbit desincentiva la formació en aspectes propis del nostre nivell assistencial i perjudica la qualitat de l’assistència.
 • Aquest concurs de trasllat afecta en alguns centres a la meitat de les infermeres i, sovint altres professionals. Això trenca la cohesió i l’estabilitat dels equips, ja molt castigats en els darrers anys de retallades, empitjorament de les condicions laborals i sobrecàrrega emocional per l’acompanyament d’una població també afectada per la crisi i el deteriorament dels serveis públics.
 • La planificació del concurs s’ha fet sense escoltar la veu dels directors, a esquena de les necessitats i els desitjos dels equips. L’afectació definitiva de cada centre no s’ha sabut i encara a dia d’avui no es coneixen en alguns centres les places afectades, amb el temps suficient per donar la notícia a les persones implicades, amb la consideració i reconeixement adequat per als serveis prestats per elles i l’acompanyament en aquest moment tan important de les seves vides. Les formes i les actituds dels gestors estan fent molt mal.

Plou sobre mullat. Estem tips d’uns polítics que s’omplen la boca dient que l’atenció primària és el pilar fonamental de l’atenció sanitària però que retallen els seus pressupostos més que cap altre nivell assistencial. Estem tips de gestors que només tenen en compte els números i la despesa i no tenen ni idea del que és passar consulta, del desgast i l’esforç que implica atendre a les persones de forma integral i integradora i estar al dia científicament i tècnica en especialitats tan complexes com les nostres. Estem cansats que els gestors continuïn dient que la infermera és clau en l’Atenció Primària, en quant al seguiment dels pacients crònics complexos i la demanda aguda dels ciutdadans, que s’ha de potenciar el seu paper resolutiu, i no es tingui en compte l’experiència i l’especialització en Atenció Primària. Estem cansats que els nostres esforços per contenir la despesa farmacèutica, per ser resolutius, per millorar la qualitat de les derivacions a altres nivells assistencials… no reverteixin en més diners per una atenció primària que estan deixant exhaurida d’il·lusió, d’energia i de recursos per atendre una població que cada dia més necessita l’atenció personalitzada i holística que només l’atenció primària pot donar. O el sistema sanitari públic es basa en una atenció primària que sigui directora d’orquestra i eix vertebrador de tot el sistema sanitari, amb professionals motivats, competents i molt ben formats, o no serà.

Qui més pateix i patirà les retallades, la improvisació, la manca de personal o els buits formatius són els pacients i la població en general. En les properes setmanes es produiran situacions en que no es podrà atendre les persones de la mateixa manera, es tancaran agendes i augmentaran les demores per a les visites. Moltes infermeres necessitaran formació, no podran començar el primer dia a passar consulta, no estaran familiaritzades amb el sistema informàtic… En alguns centres s’han previst dos dies de formació a càrrec de les infermeres de l’equip, que no podran fer la seva feina de manera normal…

Els pacients es mereixen una explicació d’allò que està passant, es mereixen que els equips, i en el seu nom la direcció, els donin informació verbal i escrita dels canvis de personal i les demores assistencials.

A continuació reproduïm algunes informacions que ens han arribat de diferents centres explicant la seva afectació:

 • «Al meu centre salten 4 infermeres d’11. La reacció és de molt desànim. La infermera de pediatria treballa al centre des de fa 18 anys, altres fa 6.»
 • «A la meva SAP es deixaran de cobrir unes 12 places d’infermeria»
 • «És un menyspreu absolut a l’atenció primària, a la feina dels equips. Al meu centre s’han tancat les agendes d’infermeria els 4-5 dies que les places no queden cobertes i a més durant les dues primeres setmanes les infermeres veteranes tindran mitja agenda tancada per tutoritzar les noves. No sé si és la gestió més adequada»
 • «No sé si la palabra exacta es un ERE… pero por ejemplo en mi centro, aunque aún no se ha dado a conocer si vendrá una o dos enfermeras, sí que se ha informado que afectará a aquellas enfermeras que tienen un contrato actual (mes a mes) y que llevan casi un año en el centro»
 • «A nosaltres ens ha passat el mateix, 3 infermeres d’un equip de 10. I a una quarta li han dit que l’han de cessar però que després la tornaran a contractar (??).»
 • «En el meu centre es va cessar una infermera amb contracte eventual i als dos dies l’han tornat a contractar per una manca insuportable de personal»
 • «Una de les dues auxiliars d’infermeria se’n va a un altre centre i ens han dit que no la substituirà ningú»
 • ………

 

Stop trasllats. Nota AIFICC

Etiquetes

, , , ,

Lo nota que ha fet pública  l’AIFICC referent als trasllats de l’ICS:

logo L’AIFiCC davant del concurs de mobilitat voluntàriade l’ICS es posiciona en els següents punts:

1. Mostrem la nostra preocupació pels efectes sobre l’atenció i la seguretat de les persones que pot tenir el concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013, recentment iniciat per l’ICS.

2.Des de la reforma de l’Atenció Primària fins l’actualitat, les cures dirigides a les persones per part de les infermeres que treballem a l’Atenció Primària han augmentat de complexitat, tant per la resolució i pes que se li vol donar al primer esglaó de l’atenció, com per l’alta complexitat de situacions i tipus de demandes, precisant una alta especialització per part dels professionals que les presten. Tant és així, que fa 5 anys es va publicar al BOE 1729/2010 el programa formatiu sobre l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària per a donar una solució a una formació, en aquell moment molt heterogènia i desigual, i que donés resposta a la complexitat de l’atenció a les personesen l’àmbit de l’Atenció Primària.

3. En aquests darrers 5 anys s’ha treballat, i l’AIFiCC ha estat directament implicada, a donar una formació d’altíssima qualitat a tres promocions d’especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària (aquest proper maig es graduarà la tercera promoció). Això es tradueix en 11 Unitats Docents Multiprofessionals, 5 de les quals pertanyen a l’ICS, on es formen de 20 a 37 especialistes anualment. Aquestes infermeres especialistes a dia d’avui no tenen cap reconeixement específic per a treballar en allò que s’han format. Formació que per altra banda està finançada amb diners públics.

4. Aquest procés de mobilitat voluntària genera una situació que està totalment en contradicció amb mesures que el Departament de Salut regula en el seu Pla de Salut, el Llibre Blanc de les professions sanitàries, el PIAISS i d’altres programes on posa especial èmfasi en la capacitació, nombre i composició dels equips humans necessaris per donar resposta a l’Atenció de Salut i per a desplegar les activitats encomanades.

5. En aquest concurs de mobilitat voluntària que porta a terme l’ICS durant el mes de maig hi ha centres d’Atenció Primària on el recanvi d’infermeres és superior al 50% de la seva plantilla. Aquest fet, suposarà, entre d’altres, una paralització dels projectes fins que el personal de nova incorporació no assoleixi el grau de competència adequat al nou lloc de treball, cosa que sol requerir de dos anys de temps, doncs la puntuació obtinguda, tot i basar-se en la carrera professional, no especifica que els coneixements baremats estiguin relacionats amb l’Atenció Primària.

6. Des de l’AIFiCC considerem que s’està donant una situació incomprensible, ja que si l’objectiu és l’eficiència del sistema de salut no s’hauria de gestionar la mobilitat professional sense tenir en compte l’adequació del personal al lloc de treball d’acord amb la seva formació específica i a les seves competències.

Junta de l’AIFiCC

Barcelona, 15 a bril de 2015

Stop trasllats. Nota de l’ICS

Etiquetes

, , , , ,

En relació al post publicat el dia 13 Stop trasllats, la Directora de Recursos Humans de l’ICS, ens demana que fem pública aquesta nota:

dalt2Senyors,

En referència a la informació sobre el concurs de mobilitat voluntària publicada en el blog del Fòrum Català d’Atenció Primària, des de l’Institut Català de la Salut (ICS) volem fer-vos les puntualitzacions següents:

 1. Els concursos de mobilitat voluntària són procediments que es fan periòdicament en l’àmbit de la funció pública per tal de garantir el dret dels professionals amb nomenament fix a obtenir una nova destinació de treball.
 1. Amb relació a les xifres, cal especificar que les destinacions d’infermeria a l’atenció primària convocades en el darrer concurs de mobilitat són 634 i les adjudicades, 540 (aproximadament, un 11% del total de la plantilla estructural d’aquest col·lectiu). Actualment, l’ICS compta amb una plantilla estructural de més de 4.600 infermeres en els centres d’atenció primària.
 1. Les bases del concurs de mobilitat van ser aprovades per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat el novembre de 2013. En aquest acord, hi havia el compromís de mantenir tota la plantilla estructural (fixa i interina).
 1. El barem que regeix la borsa de treball és el mateix per a tothom i no varia. El que sí varia és la puntuació que té cada persona, perquè cada tres mesos es fa un nou càlcul per incorporar els nous mèrits de les persones inscrites. D’aquesta forma la puntuació reflecteix més fidelment els mèrits que té cada persona candidata. Aquesta borsa té en compte l’expertesa, la formació universitària i de postgrau, l’activitat de recerca, els mèrits i els informes d’avaluació, entre d’altres qüestions.
 1. Quan els professionals amb destinació adjudicada s’incorporin al seu nou lloc de treball el proper 1 de maig, les vacants produïdes arran del concurs es cobriran amb persones inscrites a la borsa de treball de l’ICS. Tot el procés és públic i s’ha informat de cada pas a través del web de la institució.
 1. Les persones que estan en situació de promoció interna temporal tindran preferència de continuïtat en el seu lloc de treball d’acord amb el document de garanties i compromisos de la Direcció de Recursos Humans de l’ICS.
 1. Sobre la suposada manca de valoració del perfil professional i la formació específica en atenció primària de cara als trasllats, cal remarcar que l’ICS té en compte tots dos factors en els llocs que ho requereixen, de la mateixa manera que es té en compte quan fa un nomenament interí temporal.

Atentament,

Sara Manjón. Directora de Recursos Humans. Institut Català de la Salut

 Barcelona, 16 d’abril de 2015

 

Dos debats, dues visions sobre crisi i sanitat

Etiquetes

, , , , , , , , , , ,

Fa uns dies el programa .CAT de la televisió pública de Catalunya va organitzar un programa que, amb el títol “Crisi i sanitat: a quin preu?”, volia debatre sobre la situació de la sanitat catalana.1425598943151

El primer que va cridar l’atenció va ser la manca de pluralitat de la taula de debat on participaven el conseller de Salut, Boi Ruiz, l’exconsellera de Salut Marina Geli; Carme Sabater, presidenta de la Coordinadora d’usuaris de la Sanitat, Consum i Alimentació; Rosa Boyé, metgessa radiòloga de l’Hospital de la Vall d’Hebron, Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i el doctor Bonaventura Clotet, especialista en medicina interna i malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol. L’única veu discordant de la taula va ser la Dra Rosa Boyé. Tota la resta va estar d’acord en el miracle, l’excel·lència i la manca de problemes importants en la sanitat pública catalana.

En el debat va quedar palès que cap d’ells, ni les seves famílies, treballa a la trinxera de la sanitat pública catalana i tampoc n’és usuari en les condicions de la majoria de la població que no pot gaudir dels privilegis dels famosos i els poderosos ni pot utilitzar les portes giratòries entre la sanitat privada i la pública que permeten avançar llistes d’espera i gaudir de tracte preferent.

La revista Cafè amb llet en dos vídeos publicats, Desmuntant el debat-farsa de TV3, part 1, part 2, com a reacció al programa dóna detalls que posen evidència la manipulació i la manca de pluralitat del debat on cridava particularment l’atenció l’absència de professionals d’infermeria i altres col·lectius professionals de la sanitat, i de veus crítiques entre els usuaris i el periodisme del país.

imagesTambé com a reacció al particular debat de TV3 L’Alternativa TV va muntar un debat alternatiu: Neix la Marea blanca de Catalunya el dia 10 de març amb la participació de Josep Martí Valls (metge, membre de la Plataforma pel dret a la salut i del CAPS), Marta Ribas (periodista i diputada de ICV-EUiA), Isabel Vallet (diputada de la CUP, militant d’Endavant i jurista), Albano Dante (Editor de Cafè amb Llet), Àngels Martínez Castells (presidenta de DEMPEUS i economista) i representants de diverses entitats ciutadanes. Va ser moderat per Frederic Pahissa. En aquest debat es va donar una visió molt diferent de la que ens va oferir TV3. Diputades que no han estat en el govern, periodistes crítics, economistes, metges, treballadors de la sanitat, pacients…. persones que viuen i pateixen la realitat sanitària catalana i que normalment no tenen veu a TV3.

Hem de lamentar no haver pogut participar en el debat de L’Alternativa TV per problemes d’horaris incompatibles amb les nostres consultes, però volem alertar de l’absència de l’atenció primària en tots dos debats. Malauradament tampoc Cafè amb llet ha donat veu a l’atenció primària i els seus professionals. Com es pot prescindir del nivell d’atenció que utilitzen almenys una vegada l’any el 72’5% de la població assignada als Equips d’Atenció Primària? Com es poden ignorar els més de 47 milions de visites que s’hi fan a l’any? Com es pot passar per alt la feina de més de 15.000 professionals? (dades de 2011 de la Central de Resultats)

Mentre professionals, usuaris, polítics i creadors d’opinió no tinguem clar que l’atenció primària ha de ser l’eix vertebrador del sistema sanitari i els seus professionals els directors d’orquestra de l’atenció sanitària de les persones tindrem un problema que serà cada cop més gran.

 

Stop trasllats

Etiquetes

, , , , ,

Ens fem ressò de l’escrit que ens envien des del CAP Raval Sud sobre el concurs de trasllats de l’ICS

indexSol·licitem la paralització immediata de l’actual concurs de trasllat a l’ICS

Entenem els trasllats com un dret legítim del treballador però manifestem el nostre desacord en els següents punts:

 1. És la primera vegada a la història que es convoca un concurs de trasllats amb un nombre tan gran de places afectades: gairebé 3000 persones. Essent el col·lectiu d’infermeria el més afectat amb 1.116 places.
 2. La recol·locació del personal afectat no està garantida, per la qual cosa creiem que es pot tractar d’un ERE encobert.
 3. Existeix una única borsa de treball, però el punt de tall que determina quines places estan afectades és diferent per a cada SAP i aquests canvien constantment. També hi ha canvis continus en la valoració dels mèrits i ens trobem amb moltes dificultats per a fer la revisió dels mateixos. Aquests fets creiem que comporten manca d’equitat.
 4. Denunciem una manca de transparència i d’informació per part de l’empresa en molts dels aspectes que haurien de poder ser coneguts per les persones afectades. No disposem de dades oficials ni se’ns faciliten llocs per poder-les consultar.
 5. Posem de manifest la manca de consideració i els canvis de criteri en relació a les condicions que regulen les places en propietat d’altres categories obtingudes per promoció interna (p.ex. 9/90).
 6. Ens preocupa que no es valori el perfil professional ni la formació específica en atenció primària de cara als trasllats. Això entra en contradicció amb la nova llei d’especialitats d’infermeria.

Tot això afecta considerablement el funcionament dels equips d’atenció primària així com la continuïtat assistencial. Per aquest motiu, demanem la paralització immediata d’aquest concurs de trasllats. Agrairíem que ens puguin donar resposta als temes exposats més amunt.

Sanitat a mitges per a ciutadans de tercera

Etiquetes

, , , , , ,

indexTornem a parlar de l’atenció sanitària a les persones immigrants en situació irregular. Fa pocs dies el Ministerio de Sanidad anunciava que aquestes persones tindrien accés a l’atenció primària. Els arguments utilitzats pel ministre són una vegada més falsos, tal com explica Médico crítico. No s’ha concretat encara a quina part de l’atenció tindrien accés aquestes 800.000 persones que van quedar excloses del sistema sanitari públic gràcies al Real Decreto 16/2012 que en el seu moment vam denunciar. No s’ha concretat si tindran accés a proves, medicaments ni interconsultes. No tindran targeta sanitària. Per tant, seguiran amb drets i atenció limitats, seguiran sent ciutadans de tercera.

Pot ser una maniobra electoralista del govern, pot ser fruit de les múltiples protestes que hi ha hagut. No sembla que entre els motius hi hagi el sentit comú ni el sentit de justícia. En tot cas l’actitud decidida de molts professionals de no deixar sense atenció a ningú i de moltes entitats socials, entre elles la PASUCAT, detectant les diferents formes d’exclusió i organitzant grups d’acompanyament, ha tingut el seu fruit.

Probablement val més això que res, però cal dir que aquesta mesura és totalment insuficient i que hem de seguir amb accions de denúncia i pressió per aconseguir una atenció sanitària igual i en les mateixes condicions que la resta de ciutadans.

Si en altres ocasions hem criticat TV3, ara celebrem el programa Latituds sobre Immigrants i salut on dóna veu a persones excloses, mediadors culturals i professionals que expliquen la seva objecció de consciència, la seva desobediència al Real Decreto i la necessitat humana i sanitària de donar atenció a tothom.

La insuportable (?) incertesa del metge de família

Etiquetes

, , , , ,

Jordi Varela rescata en el seu blog un relat d’un metge de família anònim (Kevin MD) sobre la seva feina quotidiana. En ell l’autor parla del que segurament és un dels pilars de la nostra especialitat: la gestió de la incertesa.

proxyLa jornada d’un metge de família està plena d’oportunitats per fer les coses correctes, o no. Sempre estem caminant sobre la fina línia que separa l’èxit i el fracàs. De vegades tot depèn de si has estat capaç de captar certs signes clínics, de vegades es tracta d’establir prioritats de forma adequada i de vegades has de saber com aplicar les guies de pràctica clínica en situacions molt més complexes de les previstes pels estudis. En la majoria de les situacions no sabrem si hem fet bé o no fins al cap de bastant temps, i en molts casos no ho sabrem mai. Tot el que se m’ocorre que podem fer és ser diligents, fer-ho de la millor manera possible, i estar disposats a aprendre i re-aprendre.”

La insoportable levedad del médico de familia

A carreer in primary care means you’re comfortable with uncertainty

A nosaltres ens interessen les persones

Etiquetes

, , , , , , , , ,

Entrevista a Nani Vall-llossera a teletaxi per Justo Molinero. No es parla de la última línía d’investigació, ni  de l’últim robot, ni d’una intervenció quirúrgica excepcional, ni d’una malaltia rarísssima. Justo Molinero pregunta coses que ens preocupen  als metges i als pacients cada dia i la Nani respòn coses com aquestes:
images

“Sóc metge de família a Bon Pastor perquè m’agrada ajudar i perquè m’agrada la gent”

“El treball no és fàcil, requereix esforç, però hi ha moltes satisfaccions, moltes alegries i també patiment”

“Les retallades afecten la qualitat de l’atenció que podem donar a les persones”

“Els metges de capçalera tenim l’avantatge d’establir relacions de confiança amb els nostres pacients”

“L’atenció domiciliària  forma part de l’essència de la nostra especialitat”

“Tres setmanes d’espera pel metge de família és menys espectacular que cinc dies a urgències”

“Nosaltres getionem diner públic i hem de ser molt responsables d’allò que fem”

“Un excés de medicina pot produir efectes negatius”

GRÀCIES, NANI

Abandonar la guerra a la malaltia

Etiquetes

, , , , , , , ,

index

El nuevo paradigma de salud: acabar con la guerra a la enfermedad

En aquest article de Salvador Casado al seu blog del Huffington Post,  proposa un canvi de marc conceptual en la relació dels individus i la societat amb la malaltia. Proposa un paradigma més narratiu, que respecti els temps i permeti la reflexió per integrar la malaltia i la mort en tota vida, en contraposició amb la concepció actual que ha impregnat fins i tot el llenguatge d’uns matisos bèl·lics que condicionen una actitud de negació, por i rebel.lia que impedeixen també viure amb plenitud els moments de salut.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2.720 other followers