Assemblea FoCAP

Etiquetes

,

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El dijous 3 de desembre de 2015 a les 18:30 de la tarda.
Lloc: seu de CAMFIC, C. Diputació 316, baixos
 
Convocats amb dret a vot: socis de ple dret
 
Convocats amb dret a veu sense vot: socis adherits  i amics   
 
 ORDRE DEL DIA
 

La societat necessita l’Atenció Primària

L’Atenció Primària necessita el FoCAP

El FoCAP et necessita a tu

participa

L’Atenció Primària i Comunitària que necessitem

Etiquetes

, , , , ,

La Marea Blanca de Catalunya ha debatut i ha aprovat el document

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA DES DE LA MAREA BLANCA DE CATALUNYA

on es posiciona sobre com desitgem, ciutadans i professionals, una Atenció Primària de qualitat:

 • Accessibilitat: amb equitat i qualitat, sense barreres ni discriminacions….
 • Integral: Amb una visió global de les persones i de la comunitat….
 • Capacitat resolutiva:.. resoldre la majoria de problemes i necessitats de salut dels nostres veïns i veïnes…
 • Atenció continuada i longitudinal: atendre durant tota la vida a les persones,  en les diferents etapes vitals i en els diferents problemes de salut…
 • Actitud activa i treball en equip: No esperar a la malaltia, ser pro activa en prevenció i promoció de salut, sense medicalitzar la vida quotidiana…
 • Atenció comunitària i participativa: fer front als problemes de salut de la comunitat en el nostre territori…
 • Coordinació amb altres serveis :  tant a la resta de nivells assistencials sanitaris com als altres serveis que tenen com a objectiu la cura de les persones.
 • Desmedicalització i ús adequat dels recursos: reconèixer els límits de la medicina, ajudar a ajustar les expectatives del que la medicina pot aconseguir …
 • Independència i transparència: organitzacions, gestors i professionals lliures de conflictes d’interès amb la indústria farmacèutica i tecnològica….

Aquestes són les bases d’una atenció primària de qualitat. Fer-la realitat requereix voluntat política, lideratge clínic, personal ben format i suficient en nombre, recursos i temps. Per això serà necessari recuperar el pressupost i el personal dels equips al nivell del 2010 (un nivell que ja era insuficient en comparació amb el de països amb atenció primària més desenvolupada),  i avançar progressivament cap a una dotació per l’atenció primària del 25%.

Participació en salut: És possible? Com?

Etiquetes

, , , , ,

anuncicapsjornadaultimpetit1El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) organitza el proper dia 20 de novembre una interessant  Jornada sobre participació i salut, la participació ciutadana i la dels treballadors . Es parlarà sobre:

 • Que és i per què volem participar.
 • Com podem participar en les polítiques de salut i el control democràtic del Sistema.
 • Amb quins instruments i quines condicions.
 • El Consells de Salut a tots els nivells i les Comissions de Sanitat en els centres: Hospitals i Primària. Competències, funcionament, composició, reglament.

Ell programa de la jornada és el següent: Continua llegint

Mataró ens crida

Etiquetes

, , ,

cartell-14-i-15-nov-2015-bLa Coordinadora en defensa de la Sanitat Publica de Mataró i el Maresme i Marea Blanca de Catalunya han organitzat un seguir d’actes per protestar per  les decisions del Departament de Salut sobre l’Hospital de Sant Jaume, que presta atenció sòciosanitària i la intervenció del Consorci Sanitari del Maresme.  Decisions que poden suposar una disminució de serveis i una posterior privatització d’alguns d’ells.

La Coordinadora denuncia que:

 • l’Hospital d’aguts continua amb una unitat sencera buida (40 llits), mentre s’apilen malalts a l’Hospital de dia, vulnerant els drets més elementals dels malalts.
 • Es realitzen converses amb empreses privades amb ànim de lucre, algunes de les quals amb un currículum de dubtosa qualitat assistencial, per avaluar la seva capacitat d’assumir serveis sociosanitaris.
 • Es deriven pacients a empreses privades i es mantenen llits buits a l’Hospital de Sant Jaume, creant volgudament una manca d’ingressos als hospitals públics.
 • El CatSalut encara no ha presentat el Pla Director ni ha creat la comissió de seguiment que ha de consensuar el seu contingut, les accions de planificació i el seu finançament.

D’aquí 2 dies, les DPO a debat

Etiquetes

, , , , , , , ,

ENCARA ET POTS INSCRIURE

 12 novembre 2015 16-20h

Centre Cívic Cotxeres de Sants

Plaça Bonet i Muixí nº7

Per a més informació clica aquí

images

En el debat virtual s’han anat llençant idees, que juntament amb les aportades pels ponents prometen un debat seriós i enriquidor. Aquí algunes frases:

“Fins ara la meva experiència respecte les DPO’s es que s’escullen en algun lloc de la direcció de l’ICS i se’n demana la signatura després de l’estiu de cada any sense cap interacció amb els i les professionals”

“Penso que el problema ha estat per una banda  el model de pràctica clínica que està imposant el disseny de la Història Clínica Electrònica (HCE) amb continuats  registres i test que fan complexa i carregosa la pràctica diària i el mandat  obsessiu  en complimentar dades de dubtosa utilitat , tant pel professional com pel pacient” .

Em semblen discutibles el nombre d´indicadors de l ´EQA (54) i el disseny d´ alguns d´ells així com alguns de l´ EQF però penso que  ha estat molt pitjor l´ acceptació acrítica de la seva  evolució , cada vegada més complexa , sense reflexionar sobre el sentit i l´ objectiu de molts d´ells més enllà d´assolir  una puntuació- individual i grupal-  que moltes vegades es presenta de manera barroerament competitiva entre  professionals o equips  del mateix àmbit”.

“Les DPOs no varen ser uns instrument de millora salarial pels professionals com algú ha dit, al contrari, va ser un instrument de control salarial a la baixa, molts varem discrepar i demanavem un increment linial a tothom”

“Fins ara els objectius s’han centrat sobre tot en la vesant més “econòmica” i de gestió  (fàrmacs, IT, acords de gestió, ets) però no hi ha indicadors basats en els determinants socials de la salut ni, per tant, que intentin apaivagar l’impacte d’aquests determinants en la salut dels ciutadans que atenem i, mira per on, es la base de la nostra feina”.

Unes altres DPO, són possibles? #DPOaDebatFoCAP

Etiquetes

, , , , ,

da Focap 12 novembre 2015 16-20h

Centre Cívic Cotxeres de Sants

Per a més informació clica aquí

Les DPOs a debat

Ponència d’Aurora Rovira (Metgessa de Família)

 

Les DPOs: una reflexió des de la consulta.

El complement de productivitat variable (“les DPOs”) és una modalitat de sistema de retribució variable vinculada al compliment d’objectius prèviament fixats, que” pretén que cada professional orienti la seva activitat als objectius estratègics de l’organització”. Tot i que no s’expliciten, els objectius de l’organització semblen ser la qualitat de l’atenció (EQA, EQPF, selfaudit, accessibilitat) i l’estalvi (EQPF, compliment del pressupost, objectius sobre IT, tires reactives, bolquers, etc).

Es varen crear com “un instrument de gestió, incentivació i motivació”. Però també s’estan utilitzant com a eina d’avaluació de professionals, per la carrera professional o l’ acreditació docent. D’altra banda , actualment, els indicadors de les DPOs són la única manera que tenim de rebre feedback sobre (alguns aspectes de) la nostra pràctica professional, fet imprescindible per la millora continua de la qualitat.

El nostre objectu és reflexionar sobre la influéncia de les DPOs a la pràctica clínica diària des del punt de vista de la medicina de famìlia, tot i que moltes de les reflexions poden ser compartides pels professionals d’infermeria. Continua llegint

Les DPO, milloren la qualitat de l’atenció sanitària? #DPOaDebatFoCAP

Etiquetes

, , , , , ,

Jornada Focap 12 novembre 2015 16-20h

Centre Cívic Cotxeres de Sants

Per a més informació clica aquí

Les DPOs a debat

Ponència de José Martín Martín (professor d’economia)

“La teoría económica concibe la retribución como la compensación al esfuerzo. Trabajar produce desutilidad. Las personas trabajan por el salario que reciben. Junto a esta concepción del trabajo como sacrificio y salario como compensación hay una filosofía utilitarista que asume que salarios más altos suponen más y mejores resultados si podemos medir bien el esfuerzo del trabajador. Al contrario, la medicina como profesión se basa primariamente en supuestos éticos de inspiración kantiana, en los que el deber con los pacientes y los motivadores intrínsecos tienen preeminencia sobre las motivaciones extrínsecas como el salario, o el pago por rendimiento. Estos dos problemas, la dificultad de medir el desempeño médico y la erosión que sobre la motivación intrínseca puedan ejercer sistemas retributivos con fuertes incentivos al rendimiento, constituyen los dos polos sobre los que gira el debate sobre cómo diseñar sistemas de retribución para la profesión médica.

En la práctica, aunque el dilema persiste no siempre de forma explícita, los sistemas retributivos de los Servicios de Salud de las CCAA son más el fruto histórico contingente y no planificado de múltiples agentes negociando entre sí que el producto de una reflexión de naturaleza teórica.” (Més)

Les DPO, incentiven i reconeixen el millor treball? #DPOaDebatFoCAP

Etiquetes

, , , , ,

Jornada Focap 12 novembre 2015 16-20h

Centre Cívic Cotxeres de Sants

Per a més informació clica aquí

Les DPOs a debat

Ponència de Núria Fabrellas (infermera)

La Direcció per Objectius (DPO) va ser conceptualitzada por Peter Drucke i aplicada per Harold Smiddy, vicepresident de General Electric Company.

Les aportacions de la psico-sociologia laboral formulades per Parker Follet (1921), Herzberg (1968) y Maslow (1954), assenyalen que els incentius econòmics com a eina motivadora tenen un paper molt minso en el cas de les professions sanitàries. En canvi, el reconeixement, la transferència de responsabilitat són catalitzadors d’actituds positives.

En el sector productiu de bens materials es fàcil mesurar els beneficis mitjançant la producció i les vendes, els costos i els ingressos. En canvi, en el sector sanitari, mesurar els beneficis generats és molt complex, ja que tot sistema de mesura és parcial. A més a més, hi ha molts aspectes de la nostra feina que no són mesurables, com pot ser el tracte a les persones, la relació assistencial, la qualitat de l’exploració física, l’atenció a malalts terminals i a la família. El fet que els beneficis, es mesurin amb anys de vida guanyats en absència d’incapacitats o anys perduts segons problema de salut fa que a nivell operatiu els objectius hagin de ser desagregats (ingressos evitables, vacunacions, …) Continua llegint

Són les DPO el nostre objectiu? #DPOaDebatFoCAP

Etiquetes

, , , , ,

Jornada Focap 12 novembre 2015 16-20h

Centre Cívic Cotxeres de Sants

Per a més informació clica aquí

Les DPOs a debat

Ponència de Marcel Cano Soler (filòsof)

Què són els “objectius”? Tothom estaria d’acord si diguéssim que “objectius” són les metes a les que es vol arribar, allò que es vol aconseguir, el fi o la finalitat de les nostres accions. Podem dir que, essencialment, tota acció humana està orientada a objectius. Si això és així, tota direcció està sempre dirigida a objectius.

Per què doncs, quan parlem de l’atenció mèdica, hem d’especificar un tipus de direcció que faci constar expressament els objectius? És que abans no existien objectius per a aquesta pràctica professional?

Òbviament, la resposta a aquesta darrera pregunta és sí. Les professions de la salut sempre han tingut un objectiu, o millor dos. El primer i principal, aquell pel qual un tendeix generalment a abocar la seva vida a una professió tan complexa i exigent, és el que s’anomena vocació. El segon, també important, és trobar una manera de generar els ingressos suficients per a, com a mínim, “viure dignament”. És possible que, com passa amb els mestres i professors, algunes persones hi vagin a parar per caramboles de la vida. No obstant, crec que es pot descartar que ningú comenci a estudiar medicina o infermeria amb l’objectiu de fer-se ric econòmicament. Continua llegint

Les infermeres no podran prescriure res

Etiquetes

, , , , ,

Totes les infermeres esperàvem amb il·lusió el Real Decreto que regula la “indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros i el govern ha quedat lluny de les nostres esperances. Com sempre, el Govern ha tingut mes present l’opinió d’altres col·lectius que el nostre. Com fins ara, per poder prescriure un medicament, necessitem d’un altre professional. Per poder prescriure, les infermeres necessitem:  1. Un metge, odontòleg o podòleg perque faci un diagnòstic i 2. Una guia de pràctica clínica a seguir.index

La prescripció infermera, tant l’autònoma com la col·laborativa, no és una nova competència per a les infermeres, ja que des de sempre, l’ús i indicació de medicaments i productes sanitaris ha format part de la nostra pràctica clínica quotidiana. En moltes de les nostres actuacions del dia a dia fem servir medicaments de manera autònoma. Les infermeres d’Atenció Primària i les infermeres d’Atenció Hospitalària utilitzem, indiquem i prescrivim cada dia tractaments i cures a les persones que atenem. La universitat legitima aquest fet ja que existeix una assignatura de farmacologia en el Grau d’Infermeria i la formació continua fa que ens actualitzem contínuament. Per altra banda, l’ètica professional infermera i la responsabilitat civil fa que implícitament les infermeres desenvolupin la seva tasca amb la màxima qualitat i seguretat pels pacients atesos.

L’OMC va aprovar el mes de març el document Declaración de la Asamblea General del Consejo de Colegios Médicos sobre la gestión del medicamento on s’afirmava que l’ús racional del medicament era una competència professional que no podien tenir les infermeres de forma autònoma, sense la prèvia prescripció per part del metge, odontòleg o podòleg. Aquest document està en consonància amb el RD aprovat aquests dies, segurament i sense por a equivocar-nos, podríem dir que el Govern del PP s’ha inspirat en aquest document per fer les retallades del document inicial per tal que les infermeres no puguem prescriure.

La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) rebutja de ple el RD per considerar-lo un menyspreu a la capacitat i competències de la professió d’infermeria i un greu obstacle per a la millora de la qualitat de l’atencio sanitària.

Com sempre, al nostre país, el desenvolupament de les competències infermeres van per darrera de les necessitats de la societat. En altres països, la prescripció infermera es un fet des de fa 20 mes de 20 anys.

Realment hauria estat un reconeixement a la tasca infermera i ens hauria atorgat un marc jurídic per legalitzar l’àmbit competencial relacionat amb la indicació i prescripció de fàrmacs i productes sanitaris. Es a dir, donar forma jurídica a la pràctica habitual, fent visible la feina infermera en el dia a dia.

La societat confia en les infermeres com a professionals de primera línea, per ser els professionals més accessibles que els poden ajudar a solucionar els seus problemes de salut.

Fins ara no podien prescriure, però qui mes qui menys ho feia. Administrar una vacuna estava avalat pel calendari sistemàtic, ara si volem complir la llei abans de posar una vacuna de la grip, la persona hauria de ser visitada pel metge!

…I el sistema sanitari quedaria col·lapsat!

Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2.963 other followers