El despertar de l’Atenció Primària. Ara tot recomença

Etiquetes

, , , , , , ,

Fem la nostra valoració de la vaga de l’Atenció Primària que es va fer la setmana passada a Catalunya i analitzem els acords que es van dur a terme entre el sindicat Metges de Catalunya i representants del Departament de Salut i de l’ICS.

Podeu descarregar el PDF a:                El despertar de l’APS

 

Por el interés que ha suscitado la huelga entre nuestros compañeros del resto del estado, ofrecemos la traducción del documento a la lengua castellana. Lo encontrareis en PDF en:             El despertar de la APS. Versión en castellano

El despertar de l’Atenció Primària. Ara tot recomença

Divendres (no dijous, malgrat moltes informacions interessades) es va acabar la vaga dels equips d’atenció primària (EAP), de què ens fèiem ressò en una recent entrada.

Un cop acabada, serà bo fer-ne un primer balanç (el pas del temps i els fets que es produeixin acabaran de donar-nos les claus de la seva importància).

El malestar ve de lluny i ja feia temps que es posava de manifest. La vaga era necessària i previsible. Les mancances i el menyspreu vers l’atenció primària de salut (APS) han estat tan greus que tot allò que s’aconsegueixi a partir d’aquesta setmana semblarà poc.

Continua llegint

No n’hi ha prou !

Etiquetes

, , , , , ,

Fotografia: La Vanguardia

Després de la roda de premsa que acaben de fer els responsables del Departament de Salut i de l’ICS, considerem positiu que s’hagi fet un reconeixement de la situació de sobrecàrrega dels professionals i del seu esgotament i celebrem la declaració d’intencions de millorar l’Atenció Primària.

La notícia estrella de la roda de premsa és que el Departament d’Economia posa a disposició del sistema sanitari 100 milions d’€ no dependents de l’aprovació dels pressupostos del 2019. Sembla que la totalitat anirien a l’ICS.

El director del CatSalut, Sr. Adrià Comella, ha explicat que tenen previst implementar mesures de millora de l’AP a curt, mitjà i llarg termini. A mitjà termini se centren en el treball de la cimera de professionals, que ja està en marxa i que presentarà el resultat del seu treball d’aquí un any. A llarg termini les enquadren en el desenvolupament de l’ENAPISC. I les mesures personal implementar a curt termini les han agrupat en tres categories:

1. Sobrecàrrega, burnout i desprestigi professional de l’AP. Per millorar aquests elements destinaran 14 milions a la contractació de 201 metges de família més que obtindran de la contractació d’especialistes extracomunitaris formats aquí, de post-posar jubilacions als metges que ho desitgin i de la contractació com interins dels residents que acabin el mes de maig. Per a cobertures (vacances, baixes, etc…) es passarà dels 11 milions actuals a 22 milions (o sigui que augmenten 11 milions). El Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) dotarà enguany, per primera vegada, d’una partida de 3,2 milions d’euros per la primària.

Continua llegint

La vaga ja és aquí. Accions per a la setmana.

Etiquetes

, , ,

La vaga de l’atenció primària ja és una realitat. Avui, primer dia, hi ha hagut un notable seguiment, del que s’han fet ressò àmpliament els mitjans de comunicació.

De cara a la resta de dies s’han programat diverses activitats al carrer que recollim a continuació (les que coneixem, segur que n’hi ha moltes més) i en les quals animem a participar. Anirem actualitzant la informació segons ens arribi.

DIMARTS:

A les 11: Concentració davant la Conselleria de Salut (Travessera de les Corts, 131, Barcelona). Convoca: Metges Catalunya, CGT, Rebel·lió Atenció Primària i La Capçalera

A les 12,30: Assemblea de Rebel·lió Atenció Primària al CAP Raval Nord

DIMECRES

A les 11: Concentració davant el Parlament (Parc de la Ciutadella). Convoca: Metges Catalunya

A les 12: Concentració al CAP Río de Janeiro (Avda. de Rio de Janeiro, Barcelona). Convoca: SAP Muntanya-Marea Blanca Catalunya

DIJOUS

A les 11: Concentració davant el Consorci de Salut i Social de Catalunya (Av. del Tibidabo, 21, Barcelona) per als treballadors del conveni SISCAT. Convoca: Metges Catalunya

A les 11: Concentracions davant les Gerències Territorials de l’ICS. A Barcelona, carrer Balmes/Gran Via. Convoca Metges Catalunya, CGT, Rebel·lió Primària i La Capçalera

A les 12: Manifestació unitària del sector públic a plaça Universitat. Convoca: IAC-Catac i Intersindical-CSC;  Ustec, CGT, Aspepc-Sps, SEPC, Sindicat d’Estudiants i Cos

DIVENDRES

A les 11: Concentracions davant les Direccions d’Atenció Primària de l’ICS. Convoca: Metges Catalunya

A les 12: Concentració al CAP Guineueta (Passeig de Valldaura, 135, Barcelona). Convoca: SAP Muntanya-Marea Blanca Catalunya, CGT, La Capçalera…..

Animem a fer a cada CAP on hi hagi professionals en vaga accions informatives dirigides als usuaris, concentracions davant dels centres, i altres, per poder explicar els motius de la vaga i l’atenció primària que volem.

Posem a disposició material informatiu que es poden usar en les accions:

Dodecàleg AP triptic AP

Donem vida a l’AP

Dodecàleg conjunt per millorar l’atenció primària

Etiquetes

, , , ,

 

 

Dodecàleg conjunt per millorar l’atenció primària

Per difondre i si es vol imprimir per distribuir als CAPs, concentracions, etc.., aquí està en forma de tríptic: Dodecàleg AP triptic AP

 1. Increment del pressupost per a l’Atenció Primària (entesa com a Equips d’Atenció Primària) fins al 25% de la despesa en el Sistema Sanitari. Que aquest increment sigui del 20% ja en els pressupostos de l’any 2019.
 2. Recuperar la dotació de personal (metgesses, infermeres, personal administratiu i treballadores socials) que els EAP tenien l’any 2010, dotant-los amb personal suficient, i cobrint absències per baixes, vacances, jubilacions i altres. Plantejar un increment suplementari d’infermeres de primària per fer front a l’envelliment poblacional i a les necessitats d’atenció domiciliaria.
 3. Condicions de treball dignes per a tot el personal dels EAP. Contractes mínims d’un any i accés de totes les professionals a la carrera professional, independentment del tipus de contractació.
 4. Increment del 5% addicional del sou i recuperar el 5% del sou sostret des del 2010, així com les pagues extres de 2013-14 i els 9 dies de lliure disposició també perduts.
 5. Tancament de tots els CAP a les 20 hores, facilitant la conciliació familiar dels treballadors i treballadores.
 6. Accessibilitat efectiva de la població als seus propis referents en 48 hores, excepte en situacions d’absència d’aquests.
 7. Temps de visita suficient per proporcionar als nostres pacients una atenció de qualitat, humana i que generi confiança.
 8. Recuperar l’atenció integral i longitudinal a les persones, incorporant de nou als EAP les funcions sostretes per la creació de nous dispositius d’atenció (ESIC,…). Supressió d’aquests dispositius, tant si són del marc hospitalari com primari, i incorporació d’aquests recursos als EAP.
 9. Potenciar el reconeixement social de la tasca de l’Atenció Primària i dotar-la de la capacitat d’incidir sobre tot el procés assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, i amb bona coordinació amb els serveis socials i sanitaris.
 10. Dissolució de les UGAPS i establiment d’unes direccions independents dels hospitals, democràtiques i triades a proposta dels EAP, i que mantinguin activitat assistencial dins del mateix EAP.
 11. Reconèixer i potenciar l’atenció comunitària i totes les tasques adreçades a disminuir la medicalització.
 12. Potenciar la participació efectiva de la ciutadania dins dels EAP promovent consells participatius en cada CAP

Punt de saturació: vagues i mobilitzacions a la vista

Etiquetes

, , , , , ,

Per a les properes setmanes s’han convocat un conjunt de vagues i mobilitzacions des de diferents sindicats i entitats que expressen la voluntat de reivindicar amb força davant l’administració millores substancials per a l’Atenció Primària i també per altres sectors sanitaris i servies públics.

Ens hagués agradat una convocatòria única de tots els sindicats que donés una resposta contundent al greu deteriorament de les condicions de treball i de l’atenció primària dins del sistema sanitari. Però no ha estat així i s’han fet diverses crides que poden causar certa confusió. Entenem que no són excloents, sinó complementàries i desitgem que tinguin un ampli seguiment per part dels treballadors cridats a les diferents formes de protesta i reivindicació.

Amb ànim de clarificar les diverses accions, en fem un resum:

1. Vaga de metges d’atenció primària de l’ICS convocada per Metges de Catalunya pels dies 26-30 de novembre. En l’entrada que vam publicar fa un dies “ Es convoca vaga de metges de l’atenció primària” vàrem manifestar que compartim moltes de les reivindicacions que sustenten la convocatòria de la vaga, en especial les que fan referència a l’augment del finançament, dotació de personal, temps per visita, accessibilitat, ràtios de pacients i recuperació de retribucions i condicions laborals perdudes a partir del 2011. Amb tot, fem algunes precisions sobre les trampes que comporten certes reivindicacions.

Aquesta vaga ha rebut el suport de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS)i de Marea Blanca Catalunya que organitzarà accions en els barris i en els CAP.

2. El sindicat CGT i Rebel·lió Atenció Primària convoquen vaga per a totes les treballadores de l’atenció primària també pels dies 26-30 de novembre. Coincideix amb la vaga convocada per Metges de Catalunya però no és sols pels metges sinó que l’amplien a la totalitat de treballadores i treballadors que prestin servei en dispositius d’Atenció Primaria de l’ICS. En els més de 30 punts reivindicatius recullen millores laborals i salarials i d’altres que es dirigeixen a Enfortir l’Atenció Primària. Entre aquestes mesures hi ha les peticions de: gerències i direccions d’atenció primària independents dels hospitals, acabar amb la fragmentació de l’AP, concurs d’oposició d’infermeria separat per a atenció primària i atenció hospitalària, gestió de les llistes d’espera de les proves complementàries i de les primeres visites a l’atenció especialitzada per part dels EAP, habilitar vies d’ingrés dels pacients als hospitals des dels EAP …

Marea Blanca Catalunya ha donat suport a aquesta convocatòria.

3. El 16 de novembre Metges de Catalunya ha anunciat una altra vaga de facultatius de la sanitat concertada per als mateixos dies 26-30 de novembre, amb reivindicacions bàsicament laborals i retributives. La vaga del sector concertat s’adreça als més de 10.000 facultatius de 53 hospitals d’aguts, 86 equips d’atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).

La coincidència de les dues convocatòries pot portar a confusió i diluir la importància que els mitjans i l’administració concedeixin a l’Atenció Primària que deixarà de ser l’eix, aquesta vegada de la mobilització, i tindrà menys visibilitat.

4. La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) convoca vaga total a la sanitat i l’educació pública i una vaga parcial de dues hores a l’administració pel dia 29 de novembre. Exposen diverses demandes, entre les que hi ha: «Enfortir l’Atenció Primària per tal d’afavorir la promoció de la Salut i incidir en els processos assistencials de l’Atenció Especialitzada, revertir els processos de privatització i mercantilització de la Sanitat Pública, una sanitat Pública 100% i un únic conveni de Marc Laboral».

5. La Intersindical-CSC convoca vaga de l’Atenció Primària de l’ICS, el 29 de novembre d’afectació a tot el personal i totes les categories. Aquesta convocatòria de vaga respon al progressiu deteriorament que pateix l’Atenció Primària i els professionals que hi treballem des de l’any 2010, que ha arribat a una situació insostenible i que afecta la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients.

6. CCOO crida a una concentració a la Plaça Sant Jaume, pel dia 23 de novembre a les 10,30. En el seu comunicat afirmen: «Per descomptat que a CCOO compartim les reivindicacions dels metges i metgesses de primària de l’ICS, però considerem que cal anar més enllà. També falten als centres de primària que no són ICS, i facultatius especialistes als hospitals, i evidentment tota la resta de professions sanitàries i no sanitàries que engloben els nostre sistema sanitari».

7. CCOO i UGT criden a la vaga els 250.000 treballadors de la funció pública de la Generalitat el 12 de  desembre. Segons informa el Diari del Treball, el motiu principal de la convocatòria de vaga és l’exigència del retorn abans d’acabar l’any de com a mínim el 10% de la paga de 2013, un calendari de retorn els propers dos anys de les pagues de 2013 i 2014 i de tots els drets sostrets aquests darrers anys.

8. Diverses entitats organitzen el 10 de desembre la Jornada estatal contra les llistes d’espera i la mercantilització de la salut, coincidint amb el Dia Internacional pels Drets Humans. «Les llistes d’espera tenen solució, però no interessa al neoliberalisme. Són una coartada imprescindible per justificar que el que és públic no funciona i així derivar a la privada»

Estem davant d’una oportunitat única des de fa molts anys de manifestar el nostre rebuig a les polítiques de destrucció de l’Atenció Primària i, amb ella, del Sistema Nacional de Salut. Durant temps hem aguantat, hem posat el millor de nosaltres perquè els pacients no en sortissin perjudicats, però hem arribat al punt de saturació i hem de dir prou. Ni des del Departament de Salut ni des de l’ICS es posen en marxa solucions viables i efectives. No han fet cas dels advertiments ni de les propostes, ans al contrari, se segueix prioritzant l’atenció especialitzada i menyspreant l’atenció primària.

Juntes tenim molta força, demostrem-ho participant en les diverses convocatòries, però sobretot en la vaga dels dies 26-30 perquè és la que tindrà més impacte per forçar alguns canvis. No ens agrada fer vaga per no perjudicar els pacients i no carregar encara més les nostres agendes, però ara ens cal una mirada llarga i valenta que marqui un punt d’inflexió en les decisions de polítics i gestors per revitalitzar l’atenció primària pel bé de tothom.

La setmana que ve tindrem l’ocasió de donar-nos visibilitat, de parlar amb els pacients, amb les entitats veïnals, d’explicar-los el deteriorament de l’atenció primària i com els afecta, i de demanar el seu suport. Allà on es pugui fem accions a les portes dels CAPs, tenim a disposició de tothom el material divulgatiu de la campanya Donem vida a l’atenció primària que trobareu en aquest enllaç: https://www.dropbox.com/sh/f51dvorkp48ey4m/AAAaR8tXjJiWe0w9yDY9bC1Oa?dl=0

Ens poden arribar rumors sobre què ens pot passar si fem vaga, no sempre benintencionats. Si volem informació sobre els drets i els deures que tenim durant la vaga ens podem dirigir als sindicats convocants per tal que ens donin informació verídica.

No ho dubtis, lluita!

Recursos (in)humans

Etiquetes

, , ,

Imatge: Pixabay

Són reiterades les notícies (a la premsa, en el boca a boca, a les xarxes…) sobre professionals que treballen en els equips d’atenció primària (EAPs) sense la titulació que els correspondria. Als EAPs hi ha metges i infermeres de família sense l’especialitat (familiar i comunitària) i sense cap experiència ni formació en atenció primària.

L’excusa de mal pagador sempre és la mateixa: “no hi ha professionals amb la titulació corresponent, caldrà prestar el servei amb altres professionals”. Però aquesta “emergència” no té cap validesa quan la situació es repeteix any rere any. Si cal seguir contractant a professionals sense la titulació que els correspondria és per manca de planificació de les necessitats que té el sistema sanitari. I s’acosten temps d’empitjorament si ningú hi posa remei: molts professionals es jubilen els anys vinents.

S’imaginen per un moment que contractem per a fer de cardiòlegs (o anestesistes, o cirurgians, o…) a professionals que no ho són? Molts posarien el crit al cel, però, clar, ja se sap… fer de metgessa o d’infermera de família és “senzill”, qualsevol pot fer-ho. Algun gestor s’ha interessat pel que pensen les infermeres que provinents de l’hospital acaben treballant a l’atenció primària? Algun gestor ha preguntat a algun metge d’atenció secundària com li sembla de fàcil assumir la complexitat d’exercir com a metgessa de família?

Continua llegint

L’ Atenció Primària en lluita, sobren motius

Etiquetes

, , , , , ,

Quelcom s’està movent a l’Atenció Primària (AP) els últims mesos tant a l’estat Espanyol com a Catalunya. A molts focus s’està encenent una espurna de lluita en forma de moviments a vegades locals i petits i d’altres vegades més amplis.

La majoria són protagonitzats exclusivament pels professionals mèdics com és el cas de la vaga convocada per Metges de Catalunya, la vaga de metges de Màlaga i Huelva, i dels metges interins de Castella i Lleó que estan en vaga per la seva estabilitat laboral i contra el tancament dels consultoris locals dels pobles de la comunitat. Però també i, sobretot a Catalunya, hi ha lluites en què participen professionals d’AP i la ciutadania.

Per un CAP Nou al Raval Nord. L’EAP Raval Nord, després de les promeses repetides de fer un CAP que millorés les múltiples deficiències de l’actual, han decidit, juntament amb la ciutadania del barri, lluitar per un CAP nou. Tot explicant la violència que significa per als treballadors i treballadores haver de fer la seva feina en aquestes condicions de precarietat de l’estructura i pels usuaris ser atesos en males condicions.

Continua llegint

Es convoca vaga de metges i metgesses d’Atenció Primària

Etiquetes

, , ,

Fa temps que denunciem una situació molt greu a l’atenció primària del país. Fa temps que venim fent propostes constructives que no són escoltades. Aquí en tenim unes quantes, algunes signades amb altres entitats àmpliament representatives:

Les condicions en què la ciutadania és atesa i els professionals treballem són molt precàries. I ningú des de la Conselleria ha proposat cap pla realista per resoldre-ho.

Darrerament vàrem comentar (i lloar) el pla de xoc proposat per la CAMFIC. Ara, el sindicat Metges de Catalunya convoca vaga de facultatius per a l’última setmana de novembre amb un conjunt de demandes que agrupa en tres apartats: càrrega i qualitat assistencial, condicions laborals i retributives i finançament.

Continua llegint

Morir (y vivir) bien en España depende del código postal

Etiquetes

, , , ,

De forma excepcional publicamos nuestra entrada en lengua castellana por si el autor del artículo que comentamos (publicado en castellano), su sociedad científica (SECPAL), la propia periodista o el medio donde se publicó tienen a bien leerlo.

Fotografia: Elena Serrano

Recientemente se ha publicado en El País un artículo firmado por Sonia Vizoso en el que se recogen unas lamentables declaraciones del Sr. Marcelino Mosquera, nada menos que presidente de la Sociedad Gallega de Cuidados Paliativos, integrada en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

El Sr. Mosquera ha hecho, con posterioridad, una tímida aclaración-disculpa, quizás presionado por el revuelo en las redes sociales en el que han participado compañeros/as de su propia sociedad científica.

Ante todo cabe manifestar profundo respeto y disculparse ante aquellas personas (o familiares) que puedan no haberse sentido bien atendidos. El sistema sanitario público lo conformamos entre todos los profesionales que trabajamos en él y, solidariamente, deberíamos disculparnos cuando alguien no se siente bien atendido.

Continua llegint

Prestació per risc durant l’embaràs, un dret ocultat

Etiquetes

, , , , ,

La protecció de la dona i el fetus del risc que pot comportar una feina en l’embaràs és un dret de totes les dones que estiguin en situació d’alta en algun dels règims de la seguretat social, independentment del temps de cotització.

Quan la dona embarassada ocupa un lloc de treball amb risc per la seva salut o la del fetus i no s’ha pogut adaptar aquest lloc de treball per fer-lo compatible amb el  seu estat, ni reubicar-la en un altre sense risc, la dona té dret a la prestació per risc en l’embaràs.

El procediment s’inicia a instància de la treballadora davant de l’entitat gestora (mútua laboral) presentant un informe del sistema públic de salut on s’acrediti la situació d’embaràs i data probable del part i un certificat de l’empresa on s’indiqui l’activitat desenvolupada i les condicions del lloc de treball. La mútua laboral ha de respondre en 30 dies des del moment que rep la sol·licitud i la documentació requerida.

Si se certifica el risc, i no ha estat possible el canvi del lloc de treball, l’empresa declararà a la treballadora en situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs. La treballadora cobrarà el subsidi durant el temps de suspensió del contracte. Si hi ha dubtes, l’entitat pot sol·licitar un informe a la inspecció de treball, que s’haurà d’emetre en 15 dies, temps durant el qual es paralitza el termini de 30 dies.

Aquesta és el complicat periple que hauria de portar a moltes dones a exercir el dret a protegir la seva salut i la del fetus dels riscos que comporten algunes feines durant l’embaràs. Quan l’exercici d’un dret és teòricament tan complicat, vol dir que efectivament no es vol que s’exerceixi. Però és que la pràctica és encara molt més complicada, fent que sigui molt minoritari el seu exercici per la via establerta. En la pràctica, és el servei públic de salut, a través de la incapacitat temporal dictaminada per les metgesses d’atenció primària, qui està protegint les dones i el fetus dels riscos que comporten molts treballs per se. Això carrega sobre l’atenció primària una responsabilitat que és de les mútues laborals i impedeix que cada actor es faci responsable dels tràmits i les despeses que li corresponen.  Continua llegint