L’aliança CiU-ERC en el Parlament determina pocs resultats

Etiquetes

, , , , , , , , , , ,

Per primera vegada en 30 anys el Parlament de Catalunya va fer un Ple monogràfic dedicat a salut i sistema sanitari. No es va permetre la participació d’entitats professionals i ciutadanes, que ens varem expressar en el debat previ organitzat per ICV-EUA Open Salut.index

Aquest ple va ser motivat per l’interès creixent de la societat i els partits polítics per la nostra sanitat, que ha passat de ser un “bon model amb ampli consens” a ser un model en descomposició en la mesura que va perdent cobertura, qualitat i satisfacció i van apareixent greus problemes que posen en entredit les formes de contractació i gestió de les múltiples entitats proveidores de serveis. Tal com es pot deduir de les votacions, l’actual model només té el suport de CiU, ERC, PPC i la diputada no adscrita Marina Geli.

Els partits polítics van presentar 70 propostes de resolució per a ser votades. És evident que malgrat algunes d’elles versin sobre els mateixos temes , la visió  i, per tant la solució que proposen, sigui diametralment oposada. Per exemple, és destacable que tots els partits hagin posat a les seves propostes punts sobre el model sanitari. Les formacions més crítiques amb l’actual model han estat la CUP i ICV-EUA, mentre que CiU i ERC (de fet han presentat conjuntament les propostes) defensen la continuïtat del model actual. Altres temes comuns han estat la transparència, la corrupció, el finançament i les retallades, essent totalment diferent el punt de vista de CiU-ERC respecte el dels grups de l’oposició. En canvi, quan es toquen temes tan cabdals com és l’atencio primàra, per exemple,  només ICV-EUA i la CUP els fan aparèixer com a punts propis, igual que aquest primer grup parlamentari fa seves les propostes de la Marea Blanca de Catalunya  a mode de declaració d’intencions. Aquests dos grups parlamentaris també són els que més propostes fan sobre temes de gran efecte sobre els ciutadans con són l’exclusió sanitària, les llistes d’espera (CUP), el projecte VISC+ (ICV-EUA) o fins i tot la precarietat laboral dels professionals (ICV-EUA). Tot i que en relació a les condicions laborals dels professionals  (sobretot metges) en fan esment PPC i C’s. La resta de grups, socialistes, CiU i ERC estan més preocupats en reclamar  inversions  en  infraestructures noves o ja programades, les relacions amb la indústria farmacèutica, la innovació i la recerca.

En total es van presentar 24 resolucions: la totalitat (16) de les proposades per CiU i ERC, la resta (8) a proposta d’algun o varis partits. Les resolucions aprovades, en general, contenen molta retòrica i fan referència a acords, projectes i plans ja aprovats anteriorment i que no s’han posat en marxa, o a futures normatives i grups de treball. La repercussió en la millora del sistema sanitari creiem que serà insignificant.

En el quadre adjunt hi trobareu un resum dels assumptes continguts en les resolucions, els grups proponents i el resultat de les votacions:  Resolucions Parlament 19-06-15

 

 

 

A Catalunya volem sanitat pública per a tothom

Etiquetes

, , ,

Compareixença (frustrada) del FoCAP al Parlament sobre  exclusió sanitària

Aquestes darreres setmanes, el FoCAP, juntament amb Medicus Mundi i altres representants de la PASUCat, havia de fer una compareixença al Parlament per donar arguments a favor de la proposició de llei presentada pel grup ICV-EUiA per a garantir l’atenció sanitària i farmacèutica universal i així revertir els efectes del RDL del govern Rajoy i aquells no resolts amb la Instrucció de la Generalitat. Finalment no va ser possible fer la compareixença i votar la llei en el calendari previst perquè sembla que no hi ha voluntat política del partit del Govern que la llei s’aprovi en aquesta legislatura.índex

Tot i així, sembla que podrien córrer nous aires en el Departament de Salut presidit per Boi Ruiz i que la pressió de la societat civil i dels partits polítics que s’han mostrat en contra del RD i la Instrucció, podrien aconseguir millorar l’accés a l’atenció sanitària de tots els ciutadans que viuen a Catalunya. Si fos així, benvingut sigui, encara que caldrà anar més enllà i anul·lar el RD.

El Parlament, en la sessió monogràfica sobre salut, va aprovar el dia 19 una resolució sobre atenció universal, on entre altres coses diu:

Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o ciutadana, amb independència de la seva situació legal i administrativa a Catalunya, resti sense assistència sanitària i farmacèutica per motius econòmics.

Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 10/2012, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut o aprovar una nova instrucció, d’acord amb allò que estableix el punt 9è de la Moció 79/X del Parlament de Catalunya

En tot cas, volem fer pública la Compareixença, per a donar arguments perquè aquestes mesures arribin sense demora i siguin efectives. Com queda explicat en el nostre text, les repercussions negatives del RD i la instrucció es produeixen a diferents nivells:

  • Sobre el model de sistema sanitari
  • Sobre la salut de les persones per trencament de la continuïtat i la longitudinalitat de l’atenció
  • Sobre la sostenibilitat del sistema
  • Sobre la seguretat del pacient i de l’atenció
  • Sobre la nostra feina diària i sobre el funcionament dels centres
  • Sobre la seguretat jurídica dels professionals

Mantenim una confiança vigilant.

 

Posin l’Atenció Primària a les seves agendes

Etiquetes

, , , ,

El dia 16 es va fer al Parlament un debat previ al que es farà  durant els dies 17-19 de manera oficial. El debat del dia 16 va ser amb participants que la Mesa del Parlament va impedir donar la seva veu al Ple dedicat a Salut: entitats socials i professionals que defensem el Sistema Públic de Salut. Diputades i diputats d’ICV-EUiA, ERC, PSC i C’s van escoltar i prendre nota de totes les intervencions que es van fer.

El FoCAP va intervenir representat per Gemma Torrell, que va acabar la seva intervenció dient: DE LA QUALITAT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEPÈN TOT EL SISTEMA I LA SALUT DELS CIUTADANS. SISPLAU, POSIN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LES SEVES AGENDES I AL SEU PUNT DE MIRA. Podeu llegir la intervenció completa a: Open salut 16-06-15 i la intervenció del FoCAP en el següent vídeo, a partir del minut 15.

Aquestes són les propostes que vam fer per a ser traslladades al Ple del Parlament: Continua llegint

La nostra salut o el seu negoci

Etiquetes

, , , , ,

cartell (2)-2Aquesta setmana, entre el 17 i el 19 de juny, s’esdevindrà el Ple Parlamentari monogràfic de salut que van sol.licitar el passat mes d’abril el PSC, ICV-EUiA, C’s  i la CUP. Dimecres 17 s’iniciarà el debat sobre el sistema públic de salut, obrint el torn de paraules els grups que l’han promogut. La cambra debatrà i votarà les resolucions del debat divendres 19 al migdia.

La mesa del Parlament no ha acceptat la participació d’entitats professionals i ciutadanes tal com proposaven els grups sol.licitants. Per aquest motiu, el dimarts 16 tindrà lloc en el mateix Parlament el debat Open Salut. Organitzacions i entitats de diferent orígen que tenen l’objectiu comú de defensar una sanitat de qualitat per a tothom, i entre les que es trsanitat1okoba el  FoCAP, exposarem les nostres opinions i propostes als membres de tots els grups parlamentaris que assisteixin. Esperem que els diferents grups manifestin tant interès con han expressat per reunir-se amb gerents i alts càrrecs de consorcis i hospitals concertats.

A més, s’han organitzat actes de protesta i sensibilització pels propers dies i s’ha redactat  un Manifest: La nostra salut o el seu negoci. Esperem poder continuar defensat la nostra sanitat no només amb la nostra feina diària sinó també sortint al carrer en ocasions crucials com aquesta.

Us hi esperem !

 

.

 

Més atenció primària per a una millor atenció a la cronicitat

Etiquetes

, ,

Diu Jordi Varela al seu post que el missatge de “més primària i menys especialitzada” per fer front de forma adequada a la cronicitat complexa i a la fragilitat geriàtrica, és difícil de fer arribar a la població i a molts fòrums professionals, tot i que hi ha evidència científica abundant que el sustenta.

L’autor es fa ressò de dos articles que arriben a dues conclusions importants:

  • es destinen massa recursos sanitaris a persones sanes, amb pràctiques de poc valor
  • cal mantenir els pacients crònics complexos tan lluny dels especialistes com sigui possible amb més atenció primària i més treball en equip multidisciplinari.

Aquesta darrera afirmació no ve d’un metge de família sinó d’un cirurgià, la qual cosa allunya la sospita que es tracti d’una defensa corporativista de l’atenció primària

Pas a pas cap enrere

Etiquetes

, , , , , , , , ,

En l’article publicat a Salut 2000, La atención primaria en Catalunya: una paulatina regresión, signat per les companyes del FoCAP Ana Vall-llossera i Francesca Zapater es fa un recorregut pels canvis quantitatius i qualitatius dels últims anys que estan deteriorant l’atenció primària.

indexUnes 1000 infermeres, uns 1000 administratius i uns 1000 metges menys per a l’atenció primària de Catalunya en els últims 4 anys. Un 20% menys de pressupost (enfront del 8% de l’atenció especialitzada). Uns 60 punts d’atenció continuada tancats o reduïts. Algunes infermeres ja no tenen població assignada, fan agendes per tasques. L’atenció domiciliària ja no la fan el metge i la infermera habituals del pacient. Alguns equips han mutat a Unitats de Gestió d’Atenció Pirmària (UGAs) gràcies a que els criteris gerencialistes s’han imposat als professionalistes. Cada cop fem més ecografies i atenem menys malalts terminals. Els objectius no s’orienten als ciutadans; al revés, els ciutadans s’adapten als objectius.

Tot això està passant mica a mica, no a tot arreu. Però pas a pas l’atenció primària a Catalunya va cap enrere en recursos, en funcions i en trencament de conceptes que li són inherents com la integralitat, la continuïtat i la longitudinalitat. On arribarem? De seguir la mateixa tendència tornarem a fer assistència ambulatòria, ben diferent d’Atenció Primària. Però si els professionals despertem de la passivitat amb què estem acceptant la regressió i la població reclama allò que ha perdut. es possible tornar a oferir una bona atenció als ciutadans i un sistema de salut més sostenible, efectiu i just basat  en una millor atenció primària

Més infermeres, amb més competències i responsabilitats

Etiquetes

, , , , , ,

La Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) ha publicat l’informe La-enfermería-en-atención-primaria.-Análisis-de-la-situación-y-propuestas-de-mejora sobre la situació de les infermeres dins de l’Atenció Primària (AP). En aquest informe es descriu la gran importància del rol de les infermeres en l’àmbit de l’AP però posa en evidència la marginació que pateix el col·lectiu a Espanya respecte a altres països de la UE.F._MANOS_ENFERMERAS_EFYC-grande

Amb la reforma de l’AP de fa 30 anys van canviar substancialment les competències de les infermeres d’AP, que van deixar de realitzar principalment funcions tècniques i burocràtiques per passar a desenvolupar un rol més comunitari centrat en programes i protocols i amb una visió més holística i humanista de l’atenció a les persones. Tot i això, encara és necessari que s’introdueixin nous canvis a l’actual model d’infermeria d’AP. Canvis que han de donar més protagonisme al seu rol comunitari i social posant èmfasi en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, l’atenció als ciutadans amb patologia aguda i l’apoderament dels pacients crònics en el maneig de les seves malalties. L’informe de la FADSP posa de manifest que la baixa ràtio d’infermeres, les polítiques de retallades, l’atur, l’emigració a altres països de la UE, i la persistència del model centrat en la malaltia i la medicalització, impedeixen que es desenvolupi una atenció infermera de qualitat. Actualment a Espanya hi ha una ràtio de 506 infermeres per 100.000 habitants, quan la mitjana a la UE és de 797( a Alemanya es de 1.115 i al Regne Unit és de 988), han marxat més de 5.000 professionals en els últims 5 anys i la prescripció infermera no arriba mai, i més ara, que ha topat amb l’oposició de la OMC.

En l’informe també es posen en evidència les diferències en el nombre d’infermeres per habitant entre les Comunitats Autònomes, essent Navarra la que té una major proporció (831/100.000) i ocupant Catalunya el lloc número 8 (574/100.000), així com la precarietat laboral que patim (contractes de dies i hores), l’esforç continuat que suposa el canvi d’un centre a un altre, situacions que poden afectar directament a la qualitat de les cures i l’atenció, així com al desgast progressiu dels/les professionals.

Per a millorar aquesta situació l’informe proposa incrementar l’autonomia de gestió dels equips i que les infermeres participin directament en la gestió, motivar als/les professionals ( indicadors de qualitat no tant de quantitat), definir les carteres de serveis i responsabilitats, augmentar les ràtios d’infermeres fins equiparar-les a la mitjana de la UE, fomentar la formació pregrau en educació per a la salut i habilitats no tècniques, potenciar l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, potenciar la formació continuada i la investigació i desenvolupar la prescripció infermera.

L’informe també aposta per potenciar el model d’Equips d’Atenció Primària de gestió pública, enfront dels gestionats per EBAs o per Metges Gestors de Pressupostos (fundholders).

Aire fresc, els residents es mouen!!!

Etiquetes

, ,

Un grup de metges residents de Medicina de Família ha posat en marxa el projecte La Cabecera que aspira a ser un espai de trobada més enllà de col.legis professionals i societats científiques. Volen reflexionar, debatre i informar sobre diferents aspectes de l’Atenció Primària que s’estan oblidant en el discurs institucional: la universalitat, el caràcter públic de la prestació de serveis o l’atenció comunitària.

Es presenten en el video La suerte de la primaria on canten:

Pronto cambiará la salud de nuestra gente

si tú no tienes presente que la primaria debe perdurar.

Pronto llegará el día de su muerte

pero si cantamos fuerte

seguro que su suerte cambiará

Genial iniciativa per dues raons. En primer lloc perquè els futurs metges de família tenen idees i ganes de lluitar. La segona: ho fan amb alegria, en contrast amb l’actitud trista, abatuda i decebuda que campa per molts dels nostres centres, instal·lats en la queixa i el victimisme. I com sabem, el victimisme emmalalteix.

Si cantem, opinem, proposem, lluitem, imaginem, la nostra sort (i la dels ciutadans) canviarà.

Us convidem a la propera reunió del FoCAP

El FoCAP és un espai on trobar-nos totes les professionals d’atenció primària per a debatre la situació actual de l’AP i construir-ne el futur. Estem vivint moments difícils, de retallades i moviments convulsos que ens afecten en el nostre dia a dia i que comprometen la qualitat de l’atenció que oferim a la població. Però també són moments de canvi, amb oportunitats que hem de saber aprofitar.

Des del FoCAP us convidem a fer germinar la queixa i que el malestar serveixi per a generar propostes i fer sentir la veu de l’atenció primària. Ens reunim mensualment per a analitzar què passa i plantejar accions per al canvi i la millora. Ens agradaria ser cada vegada més i per això us convidem a unir-vos a les reunions.

Propera reunió:

Dijous 28 de maig a les 17h a la seu de la SEMFyC (C. Diputació 320, Barcelona)

Precarietat laboral, precarietat d’atenció #AtenciónPrecaria

Etiquetes

, , , ,

El FoCAP s’adhereix al manifest de denúncia de la precarietat laboral sanitària que provoca patiment i empitjora la salut de pacients i professionals. Aquest document és fruit de la reflexió i col·laboració de moltes professionals que vivim en les nostres pròpies vides i en les de les nostres companyes els efectes de la precarització de la nostra feina i que veiem com aquesta precarització té repercussions en la qualitat de l’atenció que donem i en la salut de les persones que la reben.

El document original està redactat en castellà (enllaç) però la precarització s’estén amb igual o més força a Catalunya que a la resta de l’Estat. L’amortització de places per jubilació, l’augment dels “cupos”, la manca de substitucions per vacances o malaltia i els contractes de menys del 75% (per a fer el 100% de la feina) són també aquí un fet habitual.

Podeu adherir-vos al manifest individualment o com a institucions a través d’aquest enllaç

LA PRECARIETAT LABORAL SANITÀRIA ÉS UN SÍMBOL DEL DESMANTELLAMENT DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC A ESPANYA

Els qui signem a baix denunciem amb aquest manifest la deriva política que porta al desmantellament del sistema sanitari públic a Espanya. Aquest sistema de cobertura universal ha estat i és exemple mundial de sistema que respon eficaçment i a un cost raonable als problemes de salut de poblacions i pacients.

El sistema compta, a més, amb l’estima social i l’aprovació general i de professionals i pacients. Hi ha espai per a la seva millora, i per a introduir canvis que incrementin la seva eficiència, però fins ara tot el que s’ha fet ha estat retallar sense encert, amb un objectiu cec que disminueix la despesa sense tenir en compte el seu impacte ni en qualitat ni en salut. Continua llegint

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2.807 other followers