Necessitem millorar

Etiquetes

, , , , , , ,

Aquests dies la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) ha emès l’ informe 2015 sobre la Situació Sanitària a les CCAA: Los Servicios Sanitarios de las CCAA. Informe 2015

imagesAquests informes es venen realitzant des de l’any 2004 i l’objectiu inicial era avaluar les diferències entre els sistemes sanitaris de les diferents autonomies. Actualment, a més d’objectivar les diferències entre les CCAA, volen analitzar la intensitat de les retallades en la Sanitat Pública i si també en aquest tema hi ha diferències. Els autors posen de manifest les dificultats per accedir a les dades de la Sanitat tot i l’aprovació i vigència de la Llei de Transparència. Les fonts de dades utilitzades procedeixen del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, algunes no especificades, i les referents a opinió, del Barometro sanitario 2014.

Crida l’atenció el descens de Catalunya, que ocupa el lloc número 15, quan el 2009 estava en cinquena posició. Segons el president de la FADSP, el Dr. Marciano Sánchez Bayle, Catalunya va ser la primera comunitat en la que es van iniciar les retallades en sanitat i els seus efectes s’estan visualitzant.  Veure Quadre posició relativa CCAA

A continuació exposarem les dades més rellevants de l’àmbit de l’APS que expliquen la pèrdua de posicions del sistema sanitari català respecte els de les altres CCAA.

  • La ràtio de metge i infermera d’AP/ 1000 habitants, Catalunya se situa amb una ràtio de 0,73 metges/1000 habt. ( número 14) i 0,69 infermeres AP/1000 habt. La política de reducció de professionals sanitaris i d’amortització de places per jubilació es posa de manifest en aquest informe. També evidencia la manca d’infermeres en AP, que des del FoCAP anem denunciant repetidament.
  • El grau de satisfacció global dels ciutadans que opinen que la Sanitat funciona bé a Catalunya és del 54,9 %, només per sobre de Comunitat Valenciana, Castilla la Mancha i Canarias.
  • El percentatge de persones que demanen cita a l’AP i li donen en 24 h. és la més baixa de totes les autonomies, el 4,4%. A La Rioja és el 58,8 %.
  • Destaca el percentatge de la despesa sanitaria dedicat a la contractació amb centres estrictament privats, que és el més alt de totes, essent del 25%, seguits de Madrid amb un 10,8%.

Des de la FADSP demanen que s’acabin les PRIVATITZACIONS, les RETALLADES, i que canviïn les polítiques sanitàries perquè la nostra sanitat torni al nivell de qualitat que ha tingut. Nosaltres, com FoCAP ens afegim a aquesta demanda i exigim al polítics transparència i que escoltin la veu i l’opinió de la ciutadania..

 

 

27S. Programes i propostes per a l’APS

Etiquetes

, , , ,

images

Oferim un recull de les propostes que fan els diferents partits polítics i coalicions amb actual representació parlamentària referents a l’Atenció Primària de Salut.

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2015.AP.

Quadre resum. Referència específica a l’Atenció Primària.

                Partit                                  Freqüència*                       Apartat propi ——————————————————————————————————

Junts pel Sí                                                 6                                          No

PSC                                                              5                                           No

PPC                                                              0                                           No

Catalunya sí que es pot                        23                                           Sí

Ciutadans                                                   6                                           Sí

CUP                                                              4                                           Sí

UDC                                                              2                                          No

—————————————————————————————————–

* Vegades que en el programa s’utilitza el terme atenció primària/centre de salut

 

Propera reunió del FoCAP

El FoCAP és un espai on trobar-nos totes les professionals d’atenció primària per a debatre la situació actual de l’AP i construir-ne el futur. Estem vivint moments difícils, de retallades i moviments convulsos que ens afecten en el nostre dia a dia i que comprometen la qualitat de l’atenció que oferim a la població. Però també són moments de canvi, amb oportunitats que hem de saber aprofitar.

Des del FoCAP us convidem a fer germinar la queixa i que el malestar serveixi per a generar propostes i fer sentir la veu de l’atenció primària. Ens reunim mensualment per a analitzar què passa i plantejar accions per al canvi i la millora. Ens agradaria ser cada vegada més i per això us convidem a unir-vos a les reunions.

Propera reunió:

Dijous 17 de setembre a les 17h a la seu de la SEMFyC (C. Diputació 320, Barcelona)

 

Acció de govern 2012-2015 per a l’APS

Etiquetes

, , , , , ,

ACOMPLIMENT PROGRAMA_CiU_PARLAMENT_2012-2015

Tal com fan mitjans de comunicació de diversos països es pretén analitzar l’acompliment o no de les propostes electorals del Govern de la Generalitat respecte a l’Atenció Primària de Salut. S’han identificat 34 propostes electorals relacionades amb l’Atenció Primària de Salut que s’han extret literalment del Programa electoral de CiU 2012.images

Les 34 propostes identificades s’han classificat en 4 categories: acomplert, en progrés, estancat i incomplet. Es presenten agrupades en 10 apartats tal com recollia el document del FoCAP Eleccions al Parlament de Catalunya 2012. Programes i propostes dels partits parlamentaris elaborat prèviament a les eleccions i disponible a:
https://focap.files.wordpress.com/2012/11/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2012-apfocap.pdf

El resultat global és el següent:

                               Acomplert:         2         5,9%

                               En progrés:       10       29,4%

                               Estancat:          10       29,4%

                               Incomplert:      12       35,4%

 

Document complet: ACOMPLIMENT PROGRAMA_CiU_PARLAMENT_2012-2015

El mal ús de les dades sanitàries: el projecte VISC+

Etiquetes

, , , , , ,

CARTELL VISC+La Marea blanca de Catalunya organitza pel dia 16 de setembre un acte d’informació i debat sobre el projecte VISC + del Departament de Salut. El projecte, que està en aquests moments pendent de fer alguna reformulació a petició del Parlament de Catalunya, regula l’ús de les dades sanitàries massives recollides a partir de les històries clíniques per a la seva explotació i comercialització.
Les implicacions del projecte són de gran importància: quin tipus d’investigació afavorirà, qui definirà els objectius, qui ho controlarà? Per més que es digui, no hi ha en aquests moments cap tecnologia informàtica que pugui assegurar l’anonimat de les persones, amb la conseqüent pèrdua de privacitat tal com explica l’ Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona en el seu Document sobre Bioètica i Big Data de salut: explotació i comercialització de les dades dels usuaris de la sanitat pública
El projecte també tindrà repercussions sobre l’assistència i el treball dels clínics, a patir de possibles adaptacions de la història clínica als interessos dels qui explotin les dades i en l’afectació de la confiança pacient-professional quan no podrem donar garanties de què allò que el pacient explica i queda anotat a la seva història clínica sigui confidencial. És un projecte amb moltes ombres, tal com reflexiona el Grup d’Ètica de la CAMFIC.
De tot plegat es parlarà i debatrà el dia 16.

Preguntes als partits sobre APS

Etiquetes

, , , , ,

El mes de juliol, abans d’enviar les nostres propostes als partits polítics i coalicions, els vam demanar de contestar una enquesta d’opinió sobre l’Atenció Primària de Salut. Després del primer correu i dos recordatoris hem rebut les respostes d’ ICV, EUiA i MES– Moviment d’Esquerres. Si ens arriba alguna resposta més l’exposarem en un altre post.

Tal com ens havíem compromès publiquem, doncs, les respostes íntegres que hem rebut.

images

Resposta EUiA 2015

Resposta ICV 2015

Resposta MES 2015

 

 

D’altra banda estem elaborant una recollida d’informació dels programes electorals de partits i coalicions que publicarem en uns dies.

L’interès per l’atenció primària: parole, parole, parole…

Etiquetes

, , , , , , , ,

Juan Simó publica al seu blog Salud, dinero y atención primaria dos posts sobre les diferències en la despesa de personal en atenció primària i atenció especialitzada en els darrers anys, basant-se en les dades facilitades pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Estadística del gasto sanitario público, corresponents al 2013.

Al primer post, “Primaria vs especializada en gasto de personal: mal para primaria antes de la crisis y peor después”, l’autor conclou que des que les despeses de personal sanitari van arribar al seu màxim el 2009, la retallada ha estat d’un 15’4% a l’atenció primària i d’un 10’1% a l’especialitzada. Si afegim que la despesa de personal de l’atenció especialitzada entre 2002 i 2009 va augmentar un 9’5%  més que el de l’atenció primària, queda palès una vegada més el menyspreu que ara i abans mostren els polítics i gestors del sistema sanitari pel primer nivell assistencial. L’aposta per l’atenció primària amb què s’omplen la boca és un mer eslògan per aparentar interès per la qualitat i sostenibilitat del sistema sanitari. personalespecializadaprimariamileseuros

Tenint en compte que les retallades en salaris i reposició de vacants han seguit el mateix criteri en tots els nivells assistencials, es pot assumir que l’acomiadament i la precarització laboral han estat molt més intensos en l’atenció primària. En números absoluts, la retallada en despeses de personal supera l’estalviat en despesa de recepta de farmàcia. Aquestes dues partides han patit el 80% de les retallades.

Al segon post, “Gasto de personal de primaria y especializada por CCAA (2002 – 2013)”, s’analitzen aquestes dades per comunitats autònomes. A Catalunya, com a Aragó, Múrcia i Navarra, aquesta tendència de privilegiar la despesa de personal d’atenció especialitzada enfront de la d’atenció primària és encara més significativa.

Visibilitzar aquestes diferències podria ser només una justa reivindicació laboral. Però quan sabem que una atenció primària forta millora la salut de les persones, quan hi ha evidències que més metges de família i menys especialistes disminueixen la mortalitat d’una població, l’exercici de visibilitzar es transforma en denúncia d’unes polítiques que van contra la salut de les persones i la sostenibilitat del sistema.

8 propostes per al 27S

Etiquetes

, , , ,

El FoCAP ha fet arribar als partits polítics (i per extensimagesió a les coalicions en que participen) un document amb 8 propostes per a l’atenció primària que creiem que s’haurien de dur a terme durant la propera legislatura, demanant que les incorporin als seus programes.

index

Any a any l’atenció primària perd força en tot l’estat i en especial a Catalunya, que és una de les comunitats que més diferencial presenta entre la despesa hospitalària i la de primària.

La salut de la població catalana en el futur depèn, entre altres coses, de com s’orienti el sistema sanitari. Sabem que amb major inversió i amb millors serveis en l’atenció primària, s’obtenen millors resultats en salut. Totes les propostes que formulem són factibles si hi ha voluntat política per portar-les a terme. No necessiten forçosament més pressupost, sinó una distribució i una priorització orientades a centrar el sistema en l’atenció primària de salut i fer un pla rigorós per a reduir les actuacions inefectives i/o ineficients. I a més a més farien el sistema més equitatiu i més sostenible a curt i llarg termini.

Aquí deixem l’enunciat dels 8 punts:

1. Augment progressiu del pressupost destinat a l’atenció primària de salut (APS), compromís d’arribar al 17% en l’exercici del 2016 i al 25% a mitjà termini…

2. Recuperació de personal i de les seves condicions laborals: assegurar que queden ben cobertes les vacants per jubilació, malaltia o vacances, dotant adequadament als diversos equips d’atenció primària (EAP)….

3. Pla de reordenació de l’atenció continuada per assegurar que tots els ciutadans tinguin el primer contacte amb serveis propis de l’atenció primària…

4. Major autonomia de l’AP i dels equips en particular. Blindar els pressupostos destinats a l’AP….

5.Convertir el metge i l’infermera de família en actors i coordinadors de tota l’atenció,…

6. Disminuir la medicalització i potenciar l’atenció comunitària i la coordinació amb serveis socials…

7. Potenciar el lideratge de l’APS dins del sistema, començant per augmentar la representativitat i poder de decisió dels seus professional…

8. Revisar el sistema d’incentius basant-los en el compromís i en els resultats en salut

Públic-privat: una relació perillosa…

Etiquetes

, , , ,

Hem transformat una mica el títol del document que les companyes del grup d’ètica de la camfic varen elaborar ja fa uns anys: “Públic-privat: una relació complexa”.23905896

I és que ja no convivim amb la relació, raonable, sinó amb la barreja: l’atenció privada dins dels centres públics s’ha anat generalitzant i ens ha anat mostrant els seus perills, les seves inequitats… Mai ha estat una bona combinació…

Per sort, els ciutadans van posant en qüestió aquesta perversa barreja. Com a mostra us convidem a llegir l’article d’un membre de l’assemblea pels drets socials d’Osona, publicada recentment al setmanari setmanari 9 Nou. L’article ens parla de la manca de transparència en la gestió dels nostres consorcis sanitaris i les incongruències de la parasitació del que és privat dins els locals que són públics…

I és que, per molt que ens vulguin vendre números, eficiència (que ningú ha mostrat de forma clara i fefaent), darrera d’aquests “invents” s’hi amaga el patiment de les persones, que pateixen esperes i tractes inequitatius o han de pagar (per segona vegada) per a ser intervinguts en un temps raonable. En voleu exemples? Sols cal que busqueu en els nostres “Diaris de Trinxera”. En van plens. Alguns de mostra per si us ve de gust rellegir-los… :

Llistes d’espera

Alarma

Serveis públics i interessos privats un cop més

Porta d’entrada: el capçalera o les urgències

Una mica més a prop de la sanitat x tothom a Catalunya

Etiquetes

, , , , ,

logo para cabecera del blog

La nova Instrucció sobre Sanitat Universal a Catalunya: Una victòria de la mobilització ciutadana. 

[Descarrega nota premsa en català i castellà]

A partir del 23 de juliol entra en vigor una nova instrucció sobre l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (Instrucció 08/2015 (1)).Les denúncies des de les entitats, la ciutadania i els grups d’acompanyament de Jo Sí Sanitat Universal han forçat al Parlament a reconèixer l’existència de l’exclusió sanitària a Catalunya i a redactar una nova normativa que acabi amb aquest problema que han sofert milers de persones estrangeres residents a Catalunya durant gairebé tres anys.

La PASUCat, Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, ha mantingut al llarg d’aquests 3 anys nombroses reunions amb els responsables del CatSalut i amb el Conseller de Salut de la Generalitat proposant, especialment en les últimes setmanes, les mesures necessàries a incloure en aquesta nova instrucció per tal d’acabar amb les situacions d’exclusió sanitària a Catalunya. Hem plasmat aquestes mesures en el document “Propostes per assolir #SanitatxTothom a Catalunya”, el qual es pot consultar a l’enllaç: http://tinyurl.com/Propostes-PASUCat-Partits

Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2.890 other followers