Etiquetes

, , , ,

Fa uns dies, una amiga em va explicar que havien trucat al 061 a les 21 h perquè la mare no es trobava bé. Semblava una infecció d’orina. Van demanar si algú la podia anar a veure. Els van dir que passaven l’avís. A les 2 de la matinada continuava amb molt de dolor i ningú va contactar amb elles. Van reclamar al 061 i els van dir que la demanda estava tancada. A les 8 van anar al CAP i sorpresa!! Quan la infermera va demanar autorització de Fosfomicina, va veure que ja estava posada a la recepta electrònica. L’havia gestionat algú del SEM. Ningú havia contactat amb elles, però el medicament ja s’havia prescrit.

Increïble. El butlletí Info notícies, de la Unitat de coordinació i estratègia del medicament, en el seu número de novembre, ens dona la següent notícia:

En diverses ocasions hem qüestionat el paper del 061/SEM com a porta d’entrada al sistema i hem criticat el fet que se li atorguin més i més funcions que envaeixen el camp de l’Atenció Primària de Salut (APS). Hem defensat amb arguments i documentació científica el valor de la longitudinalitat de l’atenció per a la salut de la població i per a la sostenibilitat del sistema. La relació longitudinal, a més de ser terapèutica, és un garant de la qualitat de l’atenció i de la seguretat del pacient, gràcies al coneixement profund de la persona al llarg del temps.

Davant d’aquesta nova iniciativa hem d’insistir:

 • Crear noves vies d’accés a l’atenció sanitària afecta la capacitat resolutiva del sistema, crea duplicitats, afecta l’equitat i confon la població. La porta d’entrada al sistema ha de ser l’APS.
 • L’oferta d’atenció sanitària telefònica centralitzada no resol una demanda, sinó que crea una demanda.
 • Aquestes visites “extra” fetes en dispositius fora dels equips no serveixen per alliberar els equips de feina (com es demostra en el cas que s’explica a l’inici d’aquest post).
 • Programar visites des del 061 a les agendes dels centres d’APS genera duplicitats, errors per desconeixement de funcionament del centre, dificultat en la gestió de la demanda per no atendre-la directament el personal administratiu sanitari del CAP.
 • Els problemes de salut d’una persona no es poden desvincular de la seva història vital, del seu entorn físic, del seu context sociolaboral i familiar, ni de la comunitat on viu.
 • Els problemes de salut que s’han triat per fer la prescripció des del 061 perquè són considerats “banals” sovint no ho són (ni les cistitis, ni les lumbàlgies agudes ni les vaginitis) i requereixen un abordatge sensible i amb confiança.
 • L’atenció a distància comporta problemes de seguretat potencialment greus pel pacient (i més si qui l’atén no coneix el pacient). Malgrat la tendència actual a la telemedicina, aquests no s’estan avaluant.
 • L’accés a la història clínica des d’aquests dispositius afecta la confidencialitat. Cada vegada més professionals aliens a la persona que consulta accedeixen a tota la seva informació íntima. Caldria fer una reflexió sobre quins valors estan en joc i quina informació es vol compartir, sempre comptant amb la persona titular de la informació.
 • Posar la immediatesa per davant de l’accessibilitat amb longitudinalitat i integralitat, i posar el nombre de visites ateses davant dels resultats en salut poblacional demostren una visió limitada i curtterminista de l’atenció sanitària d’aquest país.
 • Dispositius basats en la immediatesa i no en la resta de valors de l’atenció sanitària (com les walk-in centers del Regne Unit) han estat avaluats i s’ha vist que el seu cost és molt elevat front al valor que aporten al sistema de salut.
 • Tenim un problema greu de manca d’avaluació de les “iniciatives” organitzatives i assistencials al nostre entorn, per exemple de les actuacions dels scouts contractats per Ferrovial. Si no s’avalua ni s’escolten les veus que diuen que un dispositiu no aporta valor, es perpetuen pràctiques que dificulten el correcte funcionament del sistema.
 • Tots els recursos que es dediquen a dispositius que no són APS es detreuen d’aquesta i l’empobreixen
 • Si el problema és que l’APS no arriba a donar resposta a les necessitats de salut de la població, la resposta ha de ser reforçar-la.
 • Si el problema és la manca d’accessibilitat telefònica als centres d’APS, la solució exigeix optimitzar les centraletes i potenciar, formar i dignificar el paper del personal administratiu sanitari.

Les declaracions de la consellera Alba Vergés i alguns alts càrrecs del Departament de Salut dient que volen fer de l’atenció primària l’eix del sistema, no s’acompanyen de les accions per fer-ho possible. És més, moltes actuacions van en contra de l’APS. Després de tant temps i tanta evidència sobre la bondat de l’APS, ja no podem atribuir les seves decisions a la ignorància. Ara, la prescripció per part del SEM ens suscita una sèrie de preguntes:

Què entenen per ser eix del sistema?

Per què es fomenta la prescripció de medicaments per patologies freqüents des del SEM quan se sap que és més eficient l’atenció primària?

Algú s’ha preguntat si moltes trucades al 061 no són degudes a la manca d’accessibilitat al professional o equip referents?

Quin cost té que el SEM assumeixi aquesta nova funció? Es traspassaran més diners a les empreses privades subcontractades pel SEM? Qui hi sortirà guanyant?

Per què no es posen els recursos necessaris a l’APS per obtenir-ne tot el seu potencial?

Aquestes preguntes només tenen dues respostes possibles:

 1. Els impulsors de la mesura i, encara més greu, la direcció del CatSalut, no han entès res de res del què significa la centralitat de l’APS.
 2. Pretenen traspassar les funcions i recursos de l’APS a empreses privades amb finalitats lucratives. La recent pròrroga del contracte del CatSalut amb Ferrovial per a la prestació del servei 061 en seria una mostra.

Per això, reclamem:

 • L’ATURADA IMMEDIATA DE LA PRESCRIPCIÓ EN RECEPTA ELECTRÒNICA PER PART DEL SEM
 • LA DESTITUCIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CATSALUT RESPONSABLE DE LA INICIATIVA

Perquè l’APS ha de ser la porta d’entrada al sistema, amb atenció continuada accessible les 24 hores. Una APS amb plenes competències, amb retorn de les que han estat «robades» pel SEM. Perquè un servei essencial com el SEM ha de ser públic en la gestió i en la provisió, no pot estar sotmès als interessos lucratius privats. No més contractes amb Ferrovial ni amb cap altra empresa privada.