Jornada estatal de lluita contra les llistes d’espera

Etiquetes

, , , ,

El proper 25 de gener tindrà lloc una jornada estatal per protestar per les llistes d’espera en el sistema sanitari públic, consistent en fer concentracions i aturades d’una hora en els centres sanitaris.

L’espera excessiva per a visites, proves diagnòstiques i tractaments està sent un problema per cada vegada més persones, Només A Catalunya hi ha al voltant de 160.000 persones en llista d’espera quirúrgica i quasi tres mesos per a moltes proves diagnòstiques. Els diferents “plans de xoc” han estat inútils per a la seva reducció, perquè la solució no passa per mesures puntuals, sinó sistèmiques.

La dimensió de les llistes d’espera està relacionada amb el grau de privatització de la provisió dels serveis públics i amb el grau de desenvolupament de l’Atenció Primària de Salut (APS). Per això, el manifest de convocatòria de la jornada de lluita conté reivindicacions específiques per a l’APS:

  • Recuperació del personal dels EAP, permetent que en 48 hores qualsevol persona sigui atesa per la seva metgessa de família
  • Fer de l’atenció primària l’eix del sistema. Aquesta gestionaria les llistes d’espera de proves complementàries i primeres vistes, atès que són els professionals de l’APS els qui millor coneixen la situació clínica de cada persona.

Diferents hospital i centres d’atenció primària s’adhereixen a la jornada del dia 25. Per a més informació: http://www.mareablanca.cat/event/jornada-estatal-de-lluita-contra-les-llistes-despera-la-llista-despera-mata/

Anuncis

Què pensen les sòcies/socis del FoCAP?

Etiquetes

, , , ,

El mes de novembre, abans de l’assemblea general del dia 13 de desembre, vàrem enviar una enquesta a les nostres sòcies i socis, i també la vam posar al blog. Es tracta d’una enquesta d’opinió sobre diferents aspectes de la situació de l’atenció primària a Catalunya i sobre les línies d’actuació futura del FoCAP.

En concret es preguntava:

  1. En la teva opinió, com és la situació de l’AP a Catalunya?
  2. Quins creus que són els problemes principals que afronta l’AP a Catalunya ara mateix?
  3. Quines són les principals amenaces de l’AP a Catalunya?
  4. Coneixes l’ENAPISC?
  5. Com el valores?
  6. Creus que té sentit el FoCAP en aquest moment?
  7. Quines creus que haurien de ser les línies de treball del focap per al proper any? Escriu aquelles que et semblin mes rellevants.

Es van rebre 165 respostes. Els resultats es van exposar en el decurs de l’assemblea. Els pots consultar a:

Enquesta assemblea 2017. Resultats quantitatius

Enquesta assemblea 2017. Resultats qualitatius

 

Acta assemblea general 2017

Etiquetes

, , , ,

Fem pública l’Acta Assemblea General FoCAP 2017 del FoCAP celebrada el 13 de desembre del 2017.

En ella hi podreu trobar:

L’Estat de comptes 2017, amb detall dels ingressos i de les despeses

Memòria d’activitats. 2017, amb les publicacions i les entrades als blogs focap.wordpress.com, diaris de trinxera i AP més enllà de la clínica i les diferents iniciatives que s’han dut a terme l’últim any: grups de treball, publicacions de dos llibres, presència als mitjans, participació en moviments, entitats i grups de treball de l’Administració, etc.

Els moviments de socis i sòcies i les línies de treball per al proper any.

La composició de la nova Junta directiva, que ha estat renovada parcialment i que s’aprova per unanimitat:

Nani Vall-llossera, presidenta, M. Luz Talavera, vicepresidenta, Gemma Torrell, tresorera, Assun Reyes, secretària, secretària. Vocals: Anna Cartanyà, Blanca de Gispert, Meritxell Sánchez-AmatMa José Fernández de Sanmamed i Laia Riera

Gràcies a totes i tots els qui heu participat i a tothom que ens dóna suport.

SEGUIREM.

AQuAS i conflicte d’interès: l’ombra del dubte

Etiquetes

, , , , ,

Ens fem ressò d’una entrada del bloc del grup d’ètica de CAMFiC en el que s’explica com l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que impulsa el projecte Essencial no va acceptar una recomanació en què es proposava que “Els professionals sanitaris amb activitat assistencial no haurien de rebre informació directa sobre fàrmacs per part de les empreses que els comercialitzen ni tampoc presents o ajuts en formació de les mateixes”.

Els objectius de l’Essencial són: Promoure una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aporten valor a la ciutadania i que, en conseqüència, millori la qualitat de l’atenció sanitària” i “Informar la comunitat professional i la ciutadania sobre procediments que, segons l’evidència científica i el consens d’experts, no aporten beneficis per a la salut”. Les recomanacions fetes pel grup d’ètica de CAMFIC entren de ple en aquests objectius.

Continua llegint

La infermera familiar i comunitària: repte i oportunitat

Etiquetes

, , , , ,

El passat dia 13 es va presentar el document

La infermera familiar i comunitària: repte i oportunitat

elaborat per un grup de treball impulsat pel FoCAP i coordinat per Mª Luz Talavera. Ha comptat amb la col·laboració de CAMFIC i AIFICC.

Ens van acompanyar a la presentació: Antoni Sisó, president de CAMFIC, Imma Ferré, representant de l’AIFICC, i Rosa Gómez, de l’Asociación Madrileña de Enfermería. Tots ells van considerar la importància de les aportacions per al treball infermer en l’atenció primària, en ocasions poc valorat. El document aposta pel ple desenvolupament de les competències infermeres en uns serveis d’Atenció Primària que siguin l’eix del sistema sanitari. En un context de canvis demogràfics i socials, el paper de la infermeria ha de reorientar-se cap a un model holístic i de contextualització social, centrat en les persones.

Assemblea General Ordinària

Etiquetes

, , ,

Propera Assemblea General Ordinària

dia 13 de desembre a les 19,30 h. a la seu de la CAMFIC, carrer Diputació 316, Barcelona.

 Ordre del dia

 

Un dels punts de l’ordre del dia és l’anàlisi de la situació de l’Atenció Primària. Per tal de recollir les opinions de les sòcies i els socis, hem preparat una petita enquesta que t’agrairem que contestis. La trobaràs a: https://goo.gl/forms/3TJWOH3EFaeyjyTo1

A l’assemblea està oberta a les amigues i amics que ho desitgin.

El mateix dia a les 18 h. presentarem el document:

“La infermera familiar i comunitària: repte i oportunitat”

Elaborat per un grup d’infermeres i metges d’arreu de Catalunya que han reflexionat sobre el paper de la infermera dins de l’atenció primària. En el document hi han participat activament l’AIFICC i la CAMFIC.

Ens acompanyarà Rosa Maria Gómez Honorato, membre de l’Associació Madrilenya d’Infermeria (AME) la qual farà un recorregut sobre l’evolució de la infermeria des de el principi de la reforma de l’Atenció Primària fins l’actualitat.

Desitgem que ens acompanyeu amb la vostra presència i participació

Tornem-hi !

Etiquetes

, , , ,

Aviat tindran lloc les eleccions per a un nou Parlament de Catalunya i el nomenament d’un nou govern. Els diferents partits polítics i candidatures presentaran els seus programes, que han de donar resposta a les necessitats en tots els àmbits competencials, entre ells el de la sanitat.

Considerem vàlides les 8 Propostes als partits polítics per a l’atenció primària de salut que vam formular per a les eleccions del 2015. No se n’ha acomplert cap. Les tornem a fer públiques per tal que les diferents opcions polítiques les coneguin i valorin fer-les seves.

És evident que la qüestió nacional serà el factor fonamental que orientarà el vot, però els nous governants hauran de fer front a molts altres problemes que necessiten atenció urgent.

El sistema sanitari català està vivint una profunda crisi que té molts factors causals: manca de recursos econòmics, infradotació i esgotament dels professionals, excessiu pes relatiu de l’atenció hospitalària, amenaçes per la supervivència de l’atenció primària, model de governabilitat obsolet, medicalització, sobrediagnòstic, ús inadequat dels recursos, trencament de la universalització del dret a l’assistència sanitària… El resultat és un sistema amb profundes iniquitats i amb retards inacceptables en el diagnòstic i el tractament de les persones malaltes.

Continua llegint

Assemblea General Ordinària

Etiquetes

, , ,

Propera Assemblea General Ordinària

dia 13 de desembre a les 19,30 h. a la seu de la CAMFIC, carrer Diputació 316, Barcelona.

 Ordre del dia

 

Un dels punts de l’ordre del dia és l’anàlisi de la situació de l’Atenció Primària. Per tal de recollir les opinions de les sòcies i els socis, hem preparat una petita enquesta que t’agrairem que contestis. La trobaràs a: https://goo.gl/forms/3TJWOH3EFaeyjyTo1

A l’assemblea està oberta a les amigues i amics que ho desitgin.

El mateix dia a les 18 h. presentarem el document:

“La infermera familiar i comunitària: repte i oportunitat”

Elaborat per un grup d’infermeres i metges d’arreu de Catalunya que han reflexionat sobre el paper de la infermera dins de l’atenció primària. En el document hi han participat activament l’AIFICC i la CAMFIC.

Ens acompanyarà Rosa Maria Gómez Honorato, membre de l’Associació Madrilenya d’Infermeria (AME) la qual farà un recorregut sobre l’evolució de la infermeria des de el principi de la reforma de l’Atenció Primària fins l’actualitat.

Desitgem que ens acompanyeu amb la vostra presència i participació

 

Fins quan?

Etiquetes

, ,

El company Jordi Admetlla ens fa arribar aquest escrit amb prec de publicació. Potser algunes persones, directives o no, no se sentiran identificades amb el contingut certament àcid, però d’altres potser sí. Tanmateix, sempre ens ajudarà a conèixer què passa en altres llocs o què pensen altres companys, i sobretot, ens motivarà a pensar què passa al meu equip? Què penso jo? Què faig?

CONTEXT:

És un escrit en format de multi-pregunta on cada una reflecteix sengles problemes, el vaig enviar al meu equip directiu i amb còpia oberta a tot l’equip, el passat 3-VIII-17.
Passats quasi 2 mesos, ningú s’ha dignat a respondre cap de les preguntes, ni donat senyals que s’hagi posat fil a l’agulla per a resoldre cap dels problemes.
Si es descompta una resposta verbal completament inadequada (pel lloc, el moment i el contingut) l’endemà de la tramesa, fins ara únicament se sent l’eco d’un Silenci Administratiu com a tota resposta.

Naturalment, cada pregunta està basada en fets concrets i reals.

Continua llegint

Qüestions ètiques entorn l’estratificació de pacients

Etiquetes

, , , ,

La revista Atención Primaria ha publicat un document, elaborat pel Grup de treball d’Ètica de la CAMFIC i signat per Laia Riera, sobre aspectes ètics en relació a l’etiquetat de pacients crònics.

El etiquetado de pacientes en atención primaria. El caso de la cronicidad

L’atenció a les persones amb patologies cròniques suscita debats a la cerca de les millors maneres de donar resposta a les seves necessitats. És un tema que està interessant a professionals, administracions i entitats socials.

El FoCAP ha tractat en diverses ocasions aspectes relacionats amb la cronicitat, a : L’invent de la cronicitat, Parlem de l’atenció domiciliària, o a Atenció a la cronicitat: fer-ho millor, fer-ho diferent, des d’una visió crítica amb el reduccionisme i la fragmentació  de l’atenció que entenem que conté el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC).

Entitats socials com Marea Blanca ha mostrat la seva preocupació per la pèrdua de continuïtat, de relació assistencial i de longitudinalitat que suposen les noves estructures  organitzatives que s’estan creant.

Ara, l’editorial de Laia Riera ens fa reflexionar sobre aspectes ètics a tenir en compte a l’hora d’abordar la cura de les persones més fràgils per la seva patologia. Així, es pregunta si es compromet el principi de justícia quan es posa una etiqueta a un determinat tipus de pacients i no a d’altres. O si una etiqueta pot recollir tota la complexitat  d’una persona. Enfront del model assistencial basat en l’estratificació i l’etiquetatge proposa desenvolupar i enfortir models basats en l’atenció longitudinal i ancorats a l’entorn comunitari.