Etiquetes

, , , , ,

El dia 7 de març les professionals d’atenció primària de la gerència de Barcelona ciutat vam rebre el nou Pla 2023 d’adaptació dels serveis de radiodiagnòstic de primària a Barcelona ciutat.

Segons s’argumenta al pla, la situació actual dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge (SDPI) de la ciutat de Barcelona els obliga a prendre una sèrie de mesures per pal·liar la manca de radiòlegs als seus serveis.

Aquestes mesures impactaran directament sobre els equips d’atenció primària i, sobretot, sobre la població que atenem als Centres d’Atenció Primària (CAP).

  • La primera mesura indica que les exploracions radiològiques sol·licitades des dels CAP només seran informades per part dels SDPI en cas que siguin urgents, de tòrax o pediàtriques. Tota la resta de radiologies sol·licitades sortiran dels SDPI sense informe. En cas que la professional d’atenció primària necessiti l’informe, haurà de fer una nova derivació al SDPI (en aquest cas sense pacient) sol·licitant-ne l’informe (amb la demora i el cost que aquesta nova derivació suposarà pel pacient i el CAP).
  • La segona mesura afecta a la realització de les ecografies. El pla informa que s’estan formant als tècnics en radiologia en la tècnica ecogràfica per tal que en un futur tinguin una agenda pròpia i ofereixen a les metgesses de família dels CAP amb experiència en ecografia un espai perquè puguin fer les ecografies demorades als serveis de SDPI.
  • Finalment, es proposa una oferta formativa per a les professionals d’AP per part del SDPI perquè puguin ser elles qui supleixin la manca de radiòlegs.

El pla finalitza amb el desig de garantir la continuïtat d’un model de prestació de serveis als centres de radiologia de la ciutat dins d’uns paràmetres de qualitat controlats per la Norma ISO 9001:2015.

Les directrius indicades en aquest pla han generat dubtes i malestar entre les professionals de la ciutat. En primer lloc, assumir la competència dels companys especialistes en radiodiagnòstic sembla agosarat si tenim en compte que es tracta d’una especialitat via MIR amb 4 anys de formació específica. D’altra banda, realitzar una lectura correcta i informe d’una radiografia necessita un temps assignat que no es contempla en cap cas en l’elaboració del pla que hem rebut (i que l’atenció primària difícilment podrà assumir en la situació de precarietat de cobertures professionals actual).  

I, finalment, cobrir les vacants d’especialistes en radiodiagnòstic amb metgesses de família avesades en la tècnica de l’ecografia suposa la pèrdua de professionals als Equips d’Atenció Primària (EAP), ja força malmesos en els darrers anys, entre d’altres motius per les grans dificultats que tenen per cobrir períodes d’absència (vacances, baixes laborals, excedències, reduccions de jornades, etc.). En aquest context sembla lògic prioritzar i reforçar la cobertura dels EAPs i no les mancances d’altres serveis que teòricament han de donar suport a la primària.

Per això, pensem que seria bo que l’ICS redrecés la situació mitjançant una reordenació del global dels seus serveis radiològics (no només els SDPI d’Atenció Primària) que garantís el manteniment de les competències de cadascun dels serveis mèdics sense que hagin de ser sempre els Equips d’Atenció Primària els qui assumeixin la manca de professionals d’altres serveis i especialitats. En qualsevol cas, considerem que les mesures que s’adoptin han de ser consensuades amb les professionals implicades i no decidides per les direccions de forma unilateral.


Foto de Tima Miroshnichenko disponible a la web Pexels: https://www.pexels.com/ca-es/foto/peu-resultat-ossos-radiografia-8376138/