Etiquetes

,

Ja vam parlar del tema de les residències en l’entrada Residències geriàtriques, dany y reparació.
Ara, entitats ciutadanes i professionals ens unim per reclamar Atenció Primària per a les persones residents. 24 entitats hem fet arribar una carta a la consellera de Salut i al conseller de Treball i Afers Socials i a alts responsables dels seus departaments.

La reproduïm a continuació.

Davant la greu situació en què es troben els centres residencials i en nom de les entitats ciutadanes i professionals signants a dia d’avui li fem arribar un escrit referent a l’atenció sanitària a les persones que viuen en aquests centres i li demanem una reunió per parlar i aprofundir en el tema.

Cal insistir que la pandèmia COVID-19 ha posat de manifest que l’atenció sanitària a les persones que viuen en els centres residencials era i és molt deficient (manca de referents i de continuïtat assistencial, polimedicació amb escàs control, ús excessiu de psicofàrmacs, trasllats innecessaris a serveis d’urgències hospitalaris…). S’ha vulnerat el dret ciutadà d’accés a la cartera comuna mínima de serveis sanitaris d’atenció primària del Sistema Nacional de Salut, recollits en una llei bàsica, entre els quals hi ha el dret a tenir i triar uns professionals (metgessa i infermera) de referència de l’atenció primària pública. Els responsables de Salut, els directes i els subsidiaris, han incomplert les competències i funcions relacionades amb la qualitat i seguretat dels pacients i amb l’equitat d’accés als serveis sanitaris, socials i de salut pública de les persones institucionalitzades.

Arran de l’elevat impacte en malaltia i en mortalitat que ha suposat el coronavirus, s’ha requerit el traspàs de la gestió sanitària al Departament de Salut, que ha permès fer arribar l’atenció sanitària a les persones residents, tot i que de manera tardana. La intervenció de les metgesses i les infermeres dels centres d’atenció primària ha permès millorar la resposta sanitària a l’epidèmia, però ha suposat una nova càrrega de treball per a uns equips que ja anaven sobrecarregats de feina i escassos de professionals i de recursos.

Ara cal pensar en com es resol l’atenció sanitària en aquests centres dins del marc del sistema públic de salut, abandonant el model que ha actuat fins ara, de manera majoritària, basat en la concertació amb entitats privades i del tercer sector, que ha demostrat a bastament les seves insuficiències i negligències.

En aquest sentit demanem:

  • Que l’atenció sanitària als centres residencials de la gent gran i dependent passi definitivament a dependre del Departament de Salut.
  • Que totes les persones que viuen en un centre residencial recuperin el seu dret com a ciutadanes i ciutadans a tenir unes professionals de referència de l’atenció primària del sistema públic de salut.
  • Que els equips d’atenció primària (EAP) siguin els responsables de l’atenció sanitària a les persones residents. Que l’atenció continuada i urgent estigui també a càrrec dels serveis d’atenció primària.
  • Que siguin les professionals d’infermeria les qui portin el pes de l’atenció perquè tenen capacitat i experiència per proporcionar les cures amb qualitat i liderar el treball en els centres residencials.
  • Que el traspàs d’aquestes responsabilitats als EAP vagi acompanyat dels recursos econòmics, de personal i tècnics suficients per cobrir totes les necessitats, incloses les pal·liatives i psico-socials.
  • Fer una planificació acurada de serveis i de recursos en funció dels centres existents a cada territori i àrea bàsica de salut.
  • Que es garanteixin ara durant la pandèmia, els recursos necessaris per desenvolupar les noves tasques encomanades a AP.
  • Que es proporcioni informació periòdica en els Consells de Salut territorials sobre la situació sanitària en els centres residencials per part dels EAP amb transparència i retiment de comptes, al servei de la seguretat i la dignitat de les persones.
  • Que es garanteixi la informació necessària a les famílies de les persones residents i la seva participació en la presa de decisions referents a les mesures assistencials que s’adopten.Finalment, volem alertar sobre qualsevol temptació de crear equips específics fora dels EAP. Convé acabar amb l’actual fragmentació i diversitat d’equips assistencials, i traspassar els recursos que s’hi dediquen actualment als proveïdors d’atenció primària de cada zona, i incrementant-los quan faci falta.

Dirigim aquestes demandes als responsables dels Departaments de Salut, del Departament de Treball i Afers Socials i de l’ICS i els demanen una reunió per parlar i aprofundir en els temes exposats.

Signen:
Coordinadora de la Marea Blanca de Catalunya
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
Coordinadora de Residencias 5 +1
Fòrum Català d’Atenció Primària
Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès
Rebel·lió Atenció Primària
Xarxa de Dones per la Salut
Marea Blanca de Ponent i Pirineus
Grup Salut  de la Regió Girona
Coordinadora SAP Muntanya
Coordinadora d’AVV i Entitats de Nou Barris
Santako  Diu Prou
Federación d’AAVV de Santa Coloma
Coordinadora de Grups de Dones  (Santa Coloma Gramanet)
SOS Gent Gran (Santa Coloma Gramanet)
Sicom Solidaritat i comunicació
Plataforma d’Atenció Domiciliària de Catalunya
CONFAVC
Que No Pase Más
Dignitat Dependència
Plataforma en defensa de la Salut i la Sanitat Pública, el Prat de Llobregat
Jo Sí Sanitat Universal
Grup de Salut de Gràcia
Associació Veïnal Vila de Gràcia

Barcelona, 14 de maig del 2020