text en castellà

Compartim amb vosaltres la carta que diverses entitats han fet arribar a les institucions en resposta a la carta que la Gerència Territorial de Barcelona va fer arribar ahir a les treballadores de l’atenció primària de l’ICS de Barcelona.

La carta ha estat enviada a Rafa Ruiz, director estratègic d’Atenció Primària del Departament de Salut; Yolanda Lejardi, directora assistencial d’atenció primària de l’ICS; i Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona.

En resposta a l’email rebut de la Gerència Territorial de Barcelona el dia 29
de març de 2020 on s’exposa que:
“Atenent la necessitat de professionals per a poder garantir la cobertura als
diferents àmbits, necessitem que cadascú de vosaltres ens digui en quin àmbit (a poder ser 2 opcions, millor) es pot sentir més còmode treballant (a part del CAP; que entenem que sempre és en el que ens sentim més còmodes): urgències (pavelló, CUAP), realització de frotis, atenció domiciliària, hotels sanitaris i hotels d ́avis, en funció dels vostres coneixements”.

Creiem que:
● Garantir la cobertura als diferents àmbits no ha de suposar desmantellar l’Atenció Primària. De fet, si s’utilitza aquesta fórmula això pot suposar un risc objectiu d’augment d’hospitalitzacions (per infeccions per covid19 i per altres malalties) tal i com ja ha succeït a altres zones afectades per la pandèmia. Els professionals que treballena AP estan fent una feina de contenció que no es pot obviar.
● La situació és excepcional i per això les mesures també ho han de ser.
● Entenem que una organització centrada en l’atenció primària i la
comunitat i no purament hospitalcentrista podria donar resposta d’una manera més eficaç a la crisis actual.

Com? Fent allò que millor sabem fer:
● Augmentant l’ accessibilitat de la nostra població per evitar hospitalitzacions innecessàries:
– Obertura de CAPs el cap de setmana
– Atenció telefònica
– Atenció via e-consulta
– Atenció domiciliària
● Atenció al final de vida:
– Coordinació d’equips d’AP amb els equips de PADES
– Dotació de material suficient suficient per tractar el final de vida a cada CAP
– Reciclatge formatiu als equips d’AP
● Atenció a l’alta a domicili de pacients ingressats (per aquest i per altres
motius).
● Atenció a totes aquelles persones amb patologies cròniques que s’hagin descompensat durant el confinament, juntament amb tots aquells problemes de salut “demorables” durant la pandèmia.
● Atenció de persones amb patologia urgent de baixa complexitat
● Suport i atenció sanitària a tots els actius comunitaris dels barris (pisos
tutelats, residències, centres residencials d’acció educativa, …)
● Adequant, com hem fet sempre, la derivació de pacients a altres nivells
per tal d’evitar-ne la sobresaturació i en l’actualitat, la sobreexposició a
COVID19

Proposem

 1. Planificar la sortida d’alta i el seguiment a AP dels pacients amb
  COVID19
 2. Reorganitzar les plantilles per atendre
  – Hotels Salut de la zona d’influència i/o
  – Residències geriàtriques.
 3. Coordinar-nos conjuntament amb els recursos presents a les comunitats que atenem:
  ● Incloure el personal i els equipaments de radiologia, per exemple, de les mútues a l’atenció dintre de la comunitat.
  ● Donar suport i formació en ús de material i mesures de protecció a treballadores familiars i professionals de les residències de gent gran o assistides de la zona d’influència.
  ● Atendre les demandes concretes vehiculades per les xarxes
  veïnals donada la situació d’incertesa i excepcionalitat.

En resum, cal posar de relleu que l’Atenció Primària i Comunitària actua com a filtre de derivació als hospitals a més d’assumir la continuïtat de cures de les persones que són donades d’alta ja que és coneixedora dels problemes de salut de la seva població de referència als que també dona resposta).

És per tot això que es fa més necessari que mai endreçar les demandes i
organitzar els equips des de la comunitat per que els altres nivells assistencials siguin més eficaços.

RECLAMEM MANTENIR LES PLANTILLES ALS EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, PER COMPROMÍS I LLEIALTAT A LA POBLACIÓ QUE ATENEM I PER EVITAR UN AUGMENT INASSUMIBLE D’HOSPITALITZACIONS I CONTAGIS.

Hi donen suport:
FoCAP, Rebelión Primaria, Marea Blanca, La Capçalera, Xarxa de Suport
Mutu Raval, Xarxa de Suport Mutu Vallcarca, Plataforma CAP Raval Nord
Digne, Guerrilla Raval, Associació Cultural el Raval-El Lokal, Metzineres,
Xadud, Putas libertarias, Putas Indignadas, Acció Raval, Vecines en Red
Ciutat Vella.