Etiquetes

, , ,

Entrada traducida al castellano: La atención primaria trabaja para parar la pandemia: no cerremos los CAPs

El tancament dels CAPs és una possibilitat que s’està plantejant com a estratègia per afrontar l’epidèmia de coronavirus concentrant les metgesses i infermeres de capçalera en dispositius de nova configuració. Per alertar de les conseqüències nefastes que això tindria i evitar el tancament de l’únic servei públic d’atenció sanitària que queda per la població als seus barris i pobles, diverses entitats que defensem l’atenció primària ens hem unit per fer un manifest i una petició de change.org que podeu signar aquí.

L’atenció primària treballa per aturar la pandèmia: no tanquem els CAPs

La present epidèmia pel virus SARS-Co-2 està produint molt patiment, malaltia, hospitalitzacions i morts. L’epidèmia amenaça col·lapsar el nostre sistema sanitari, situació que podria arribar el 25 de març segons els experts.

Des de l’inici de l’epidèmia a Catalunya, la resposta s’ha centrat en els serveis hospitalaris d’urgències i l’atenció telefònica a través del telèfon d’emergències. S’ha capgirat el normal funcionament d’un sistema sanitari dissenyat amb l’atenció primària de salut com a porta d’entrada per garantir-ne el seu bon funcionament.

Després de dues setmanes, aquesta estratègia s’ha demostrat insuficient amb els telèfons d’emergències i les urgències hospitalàries col·lapsades. Ara, la complementarietat de l’atenció sanitària i de l’atenció de cures ha de desplegar tot el seu potencial. Les cures familiars i professionals sostenen la vida de les persones més vulnerables. Més que mai la longitudinalitat i l’accessibilitat són valors en una situació de crisis com l’actual, que faran més eficaç i efectiu el sistema.

L’atenció especialitzada està pràcticament paralitzada (amb poquíssimes excepcions) i els hospitals dedicats exclusivament als nombrosíssims casos greus de la infecció. Les professionals d’atenció primària, a les consultes i als domicilis, són el recurs sanitari més proper disponible a la comunitat.

L’organització desigual dels centres d’atenció primària ha fet que en alguns s’hagin sacrificat part dels atributs que la caracteritzen: la longitudinalitat, l’accessibilitat, la integralitat i la capacitat de coordinació. Aquests atributs s’han de posar en joc ara més que mai.

 • Estem transformant l’activitat presencial en telemàtica (telèfon i correu- e) sempre que és possible
 • Estem fent atenció presencial de casos possibles de coronavirus i d’altres problemes de salut que segueixen afectant els nostres pacients
 • Estem detectant i seguint casos probables i derivant els casos greus que ho necessiten
 • Estem identificant l’empitjorament i indicant proves complementàries pel suport al diagnòstic
 • Atenem dubtes sobre el coronavirus i també sobre altres situacions de salut de la població
 • Estem anant als domicilis per evitar desplaçaments i possibles contagis
 • Fem control i suport dels contactes a domicili detectant situacions socials de risc
 • Donem informació i suport i encoratgem la població per mantenir el confinament, tranquil·litzant les persones angoixades amb la situació i fent contenció
 • Hem mantingut els controls dels pacients domiciliaris crònics per intentar evitar descompensacions que necessitin ingrés hospitalaris

Ho hem de seguir fent!!

Aquesta feina presencial i telemàtica s’està assumint de forma diària en torns de matí i tarda i es veu afectada per l’absència dels professionals que emmalalteixen. En aquest context, cal preveure que la situació hospitalària es desbordi i l’atenció a casos lleus-moderats, els no tributaris d’ingrés, els que no tenen possibilitat de fer confinament a domicili i els convalescents post-ingrés, s’hagin d’atendre fora dels hospitals, en espais habilitats i amb professionals degudament protegits.

Existeixen rumors sobre tancament dels CAPs a Madrid perquè els professionals d’Atenció Primària atenguin hospitals de campanya. La situació d’emergència s’hauria de poder combinar amb el manteniment de l’obertura dels CAPs en el cas que es donés la mateixa situació en el nostre context.

Així:

ENS OPOSEM FERMAMENT AL TANCAMENT DELS CAPS: Cal continuar contenint els casos lleus i moderats al domicili. Cal continuar fent seguiment als casos per detectar-ne l’empitjorament i poder-los derivar a l’hospital. A més, la feina als CAPs és important per evitar la descompensació dels pacients crònics així com atendre tota la patologia lleu i moderada que ha quedat desatesa presencialment en aquests moments.

Demanem:

CONFINAMENT OBLIGATORI DE TOTA LA POBLACIÓ: paralitzar tota activitat laboral no prioritària i establir mesures crítiques pels desplaçaments obligatoris. Aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’altres econòmiques per no empobrir la població amb més risc.

LÍNIES TELEFÒNIQUES AL CAP ACCESSIBLES A LA POBLACIÓ: Informar des dels canals oficials del Departament de Salut de la prioritat de fer servir aquesta línia en cas de dubtes o consultes i poder descongestionar així les línies del 061. Facilitar que aquesta tasca es pugui fer des del domicili (teletreball).

REFORÇAR L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA i ASSEGURAR LA DISPONIBILITAT D’EPIs PER A PODER REALITZAR-LA.

OBRIR ELS CAPS EL CAP DE SETMANA: millorarà l’accessibilitat, seguirà descongestionant altres dispositius, permetrà no demorar atencions que suposin una possible descompensació posterior.

TRAMITACIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL PER INFECCIÓ PER CORONAVIRUS I PER CONTACTE/EXPOSICIÓ NOMÉS AMB DOCUMENT DE BAIXA I D’ALTA, ELIMINANT DOCUMENTS DE CONFIRMACIÓ.

TEST DE DETECCIÓ ALS PROFESSIONALS. No ens podem permetre ser nosaltres la font del contagi de les persones que atenem, algunes en situació de màxima vulnerabilitat.

HABILITAR ESPAIS PER ASSEGURAR L’AÏLLAMENT en el cas que les condicions de l’habitatge de la persona no ho permetin.

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL). Prioritzar les necessitats de les professionals d’acció directa (professionals d’atenció domiciliària [PAD], treballadores familiars):

 • Establir pautes clares d’actuació sanitària per atendre de forma segura (per a professionals i usuàries) a les persones que es troben en situació d’aïllament i un protocol d’adequació de l’ús d’equips de protecció individual (EPI) en context
 • Limitar l’abast de la població atesa: cal que l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) determini els serveis imprescindibles, per tal de prioritzar l’atenció a la població amb més vulnerabilitat.
 • Una col·laboració més estreta amb centres de Serveis Socials per poder reorganitzar el
 • Coordinació àgil i eficient SAD-CAPs: línia directa i per canals ben establerts amb els CAPs, via telefònica o telemàtica. Les PADs han de poder accedir de manera lliure als CAPs (per higiene de mans entre domicilis, per exemple), i disposar d’una professional d’interlocució ràpida per resoldre aspectes operatius individuals o que afectin diverses persones (gestió de receptes en coordinació amb farmàcies del territori…).

Barcelona, 22 de març 2020

Entitats que signen el document: 

 • Rebel·lió Atenció Primaria
 • FoCAP
 • Plataforma CAP Raval Nord Digne
 • La Capçalera
 • Secció sindical AP CATAC-CTS/IAC
 • CGT