La presidenta del FoCAP ha rebut aquest missatge d’Iona Heath a qui agraïm de tot cor que tot i estar passant per situacions tan dures com les d’aquí, es recordi de nosaltres. Això diu molt de la seva qualitat humana, la seva calidesa i la seva proximitat.

Dear Meritxell – I am thinking of all my friends in FoCAP in these horrible times and hoping that you are all OK – take care and stay safe.
In solidarity, Iona

També des del Regne Unit ens arriben notícies interessants sobre l’abordatge de l’epidèmia de COVID-19 a l’atenció primària (AP), on encara és considerada com una part essencial del sistema i se li dona un paper important. Tot el contrari que aquí, que l’AP es veu com una part secundària i es dona prioritat quasi exclusiva a les instal·lacions hospitalàries i de cures intensives. Una de les propostes és la que Trisha Greenhalgh et al. expliquen en un article al BMJ. Partint de què l’AP és crucial per a la contenció de l’epidèmia, per a l’atenció als casos lleus i per a la detecció de les complicacions, els autors han desenvolupat un suport metodològic, amb infografia inclosa (la podeu trobar traduïda al castellà aquí), per fer una valoració a distància de pacients amb COVID19 mitjançant telèfon i vídeo. D’aquesta manera eviten desplaçaments i preserven la relació dels pacients amb la seva metgessa de capçalera.