Etiquetes

, , ,

Idees clau segon seminari

Més primària i menys hospital? El què, el qui i el com dels serveis sanitaris,

celebrat a Barcelona el dia 8 de maig.  Alguns punts:

  • Els serveis sanitaris han de procurar la millor atenció al pacient. El metge de família ha de ser el gestor de tot el procés assistencial, amb una visió holística i al llarg de la vida de la persona. Els metges d’altres especialitats han de complementar l’atenció primària compartint els objectius assistencials i la responsabilitat amb el metge de família.
  •  Més que “nivells” assistencials hem de parlar de funcions i competències diferents segons els problemes que cal atendre i el moment en que es troben. Cada professional té les seves competències i són complementàries, no oposades. Cal un canvi de la visió que tenim els uns dels altres (AP/Hospitalària). Potenciar sistemes de coordinació i relació.
  •  La crisi no és econòmica, és de valors, i acabem mirant pels nostres interessos. Si tots miréssim la persona, ens posaríem d’acord i lluitaríem pel mateix. Les crisis comporten canvis, canviar les coses està a la mà de cadascú… Comencem a canviar en el nostre territori, allà on som els amos, és a dir, a les consultes!
Anuncis