Etiquetes

, , , ,

La setmana passada compartíem un post de denúncia sobre la situació d’un grup d’infermeres d’Atenció Primària (AP) afectades per les oposicions de l’ICS de 2018. Novament ens fem ressò d’un altre escrit d’un grup d’infermeres especialistes i residents d’AP afectades per aquesta convocatòria que demanen la creació d’una borsa específica d’Infermeres Especialistes d’Atenció Primària a Catalunya per evitar que es repeteixi el que ha succeït en la resolució de les oposicions de l’ICS del 2018. 

Així mateix, volem compartir l’entrevista (aquí) que han fet a una de les infermeres afectades en un mitjà de comunicació.

Un dels grans valors del treball a l’AP i que la fa única dins dels sistemes sanitaris és la longitudinalitat i el vincle amb les persones. Per això considerem que l’ICS s’ha de replantejar seriosament el que ha passat en aquesta convocatòria i no pot deixar marxar infermeres que porten anys treballant en un mateix centre d’AP. Cal que valori l’especialitat d’IFIC amb mesures concretes i que cerqui solucions a aquest conflicte. 

Si un dels grans valors del treball a l’AP, que la fa única entre els sistemes sanitaris, és la longitudinalitat i el vincle amb les persones, l’ICS ha de replantejar-se seriosament el que ha passat en aquesta convocatòria i no pot deixar marxar a infermeres que porten anys treballant en un mateix centre d’AP. Cal que valori l’especialitat d’IFIC amb mesures concretes i que cerqui solucions a aquest conflicte.

Borsa especifica d’Infermeres Especialistes a Catalunya

Donats els recents esdeveniments produïts després de l’adjudicació de places convocades a la “RESOLUCIÓ SLT/2158/2018, de 3 de setembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018)” un grup d’especialistes i residents en infermeria familiar i comunitària de Catalunya volem exposar al Parlament de Catalunya el següent.

Catalunya és la Comunitat Autònoma que més places d’Infermeria Familiar i Comunitària via IIR ofereix any rere any (149 places al 2023), formant així aproximadament el 18% de totes les infermeres que acaben aconseguint aquesta titulació a nivell nacional. D’altra banda, Catalunya és de les poques comunitats autònomes que encara NO tenen una borsa específica d’Infermera Especialista en Família i Comunitària. Cada any es deixa escapar aproximadament a la meitat de residents els quals forma i marxen a altres comunitats amb contractes d’especialista.

Les infermeres especialistes han d’estar on s’utilitzin millor les competències per donar resposta a necessitats sentides i requerides per la població i els sistemes sanitaris. Es tracta de comptar amb professionals formades i capacitades motors o promotors de millores a l’àmbit on desenvolupin la seva feina, que constitueixin un element de motivació per a la resta de professionals de l’equip al qual s’incorporen, capaces de desenvolupar un compromís amb el treball i una actitud proactiva, amb motivació i energia per emprendre el canvi en el desenvolupament de les cures en l’àmbit que es proposen. Les infermeres especialistes coneixen en profunditat el sistema i saben enfocar la gestió de la qualitat i la responsabilitat social, procurant la millor resposta al ciutadà i desenvolupant unes cures excel·lents.

Per tot l’esmentat anteriorment, sol·licitem la creació d’una borsa especifica d’Infermeres Especialistes a Catalunya. La creació d’aquestes borses d’especialistes permetrà millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’atenció i visibilitzar el valor que aporten les infermeres especialistes en ajudar a canviar i resoldre les necessitats de salut de la ciutadania, que necessita cada cop més d’una mirada diferent del que ha requerit fins al moment del sistema sanitari.

Gràcies per l’atenció

Atentament,

Grup d’especialistes i residents d’infermeria familiar i comunitària de Catalunya