Etiquetes

, ,

El dia 7 de desembre de 2022 dues companyes membres del Focap vam enviar una carta al diari El Nacional.cat en resposta a una publicació feta a finals de novembre en aquest mitjà en la qual un articulista feia referència a alguns aspectes retributius de les professionals que treballem a l’Institut Català de la Salut que vam considerar poc acurats i tendenciosos.

Com que no vam obtenir cap resposta, vam tornar a dirigir-nos al diari el dia 19 de desembre de 2023 (en aquest cas vam dirigir la carta novament al diari i al seu director).

A hores d’ara no hem tingut cap resposta per part d’aquest mitjà de comunicació.

És per això que publiquem avui el contingut de la nostra carta amb l’objectiu d’aclarir els aspectes poc rigorosos als quals feia referència l’article. 

A l’atenció de la direcció del Nacional.cat: 

Benvolgut director:

El dia 30 de novembre de 2022 vau publicar al vostre diari un article a la secció d’Opinió signat pel seu col·laborador Bernat Dédeu que portava per títol: La sanitat catalana és precària?

Com a metgesses de família i comunitària i treballadores del sistema públic de salut a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut des de fa anys, ens ha sorprès la manca de rigor en les dades publicades en aquest article.

El senyor Dédeu acusa el sindicat Metges de Catalunya de “faltar a la veritat” amb relació a algunes de les reclamacions que fan amb motiu de la convocatòria de vaga anunciada el gener del 2023.

Segons els coneixements que diu acreditar afirma que les retribucions del personal mèdic han pujat més d’un 25% en els darrers 7 anys. Les xifres que reflecteix al seu article (“54.062,18 a 73.348,51 en metges de família (un 37,5%) i que, segons argumenta, ha consultat a l’ICS no es corresponen a la realitat.

Efectivament, tal com ell assenyala, aquestes xifres són públiques i es poden consultar a la memòria econòmica del Govern de Catalunya. És per això que ens sorprèn que no hagi estat capaç de transcriure-les tal com apareixen en els seus documents originals:

  • El sou anual d’un metge d’atenció primària i pediatra l’any 2022 oscil·la entre un mínim de 38.199,02E i un màxim de 44.912,72E (amb tots els complements inclosos) Ho podeu comprovar a la pàgina 19 del Llibre de retribucions Personal estatutari ICS 2022

  • El sou anual d’un metge d’atenció primària i pediatra l’any 2016 (fa 7 anys) oscil·lava entre un mínim de 34.474,06E i un màxim de 40.545,58E. També es pot consultar al Llibre de retribucions Personal estatutari ICS 2016 (pàg 30)

Com veieu, les xifres són força allunyades del que assegura el sr Dédeu al seu article. Si feu el càlcul corresponent, podreu objectivar que el percentatge d’increment també s’allunya força de la xifra del 25% que remarca el periodista en diversos paràgrafs del seu article i es situa al voltant d’un 9%.

Amb relació a l’increment de professionals, el periodista assegura que “ l’increment de plantilla pública a Catalunya fou d’un 17,5% entre els anys 2019 i 2021 (en casos com l’atenció primària el percentatge puja al 21,5%, amb 4.349 professionals més”)

Tot i que és cert que la plantilla a atenció primària ha augmentat en els darrers 2 anys, no és cert que sigui a expenses d’un augment majoritari de metgesses i infermeres sinó que gran part d’aquest increment l’assumeixen nous perfils professionals que fins ara no pertanyien a les plantilles d’atenció primària. Les reclamacions en aquest sentit (i que motiven part de les mobilitzacions arreu) fan referència a la manca d’un increment important dels professionals que hi treballen habitualment als equips d’atenció primària (metgesses, infermeres, pediatres, treballadores socials, administratives…) i és en aquest sentit en el qual no hi ha hagut l’increment assenyalat pel periodista.

És per això que, atesa la manca de veracitat informativa en moltes de les xifres que apareixen en aquest article, sol·licitem la seva retirada amb el benentés del compromís ètic que assumim que contempla un mitjà de comunicació com el seu i que entenem que ha d’incloure, entre altres coses, la responsabilitat social de la veracitat que ha de tenir tot allò que aparegui escrit a les seves pàgines.

Atentament

Esperanza Martín Correa, metgessa de família EAP Congrés, Barcelona

Meritxell Sánchez-Amat, metgessa de família, CAP Besòs, Barcelona