Etiquetes

, , , , , ,

L’1 d’octubre va tenir lloc l’assemblea general de Marea Blanca Catalunya en què vam participar moltes entitats, col·lectius i organitzacions. Durant la ronda de ponències, des del FoCAP vam incidir en la necessitat urgent d’augmentar el pressupost destinat a l’Atenció Primària (AP) fins a arribar al 25%, en línia amb la campanya unitària 25% Atenció Primària JA, en la qual col·laborem juntament amb altres entitats.

En la nostra intervenció vam explicar en quins punts creiem que caldria invertir de forma prioritària aquest augment pressupostari. Aquests se centren en 3 aspectes: 1. personal; 2. ampliació de funcions i 3. inversions en infraestructures, materials i equipaments.

De forma resumida, vam proposar les següents mesures:

1. Redimensionar els EAP de forma adequada a les necessitats reals de professionals sanitaris i no sanitaris, ajustant per població, condicionants socials, dispersió geogràfica, residències a càrrec i necessitats de substitucions.

2. Augment del nombre de professionals d’infermeria per poder assumir amb suficiència i qualitat les tasques de cures que precisen les persones amb més necessitats per raons de salut o socials.

3. Increment salarial que reconegui el valor del treball a l’AP.

4. Incentius a les bones pràctiques, en especial a aquelles que aporten més valor, com és la longitudinalitat i a les dificultats inherents al lloc de treball com pot ser la ruralitat.

5. Desenvolupament de la figura de l’administrativa sanitària, amb la corresponent formació i reconeixement econòmic.

6. Assumpció plena de l’atenció a les persones que viuen en residències.

7. Transferència a l’AP de funcions que es fan en l’entorn hospitalari, o per equips de suport, com pot ser el seguiment de persones amb malalties cròniques estables o les intervencions de base comunitària, l’atenció pal·liativa, hospitalització domiciliària…

8. Transferència a l’AP de funcions que es fan des del 061, com són el primer contacte, informació, orientació, suport psicològic…

9. Formació continuada dels professionals a càrrec d’entitats públiques, independent de la indústria farmacèutica.

10. Infraestructures: millora de CAPs i consultoris i construcció de nous on faci falta.

11. Renovació de l’equipament dels centres, materials per al diagnòstic i d’ús terapèutic. També dels equips informàtics.

12. Ampliació i millora dels equips de comunicació amb les persones usuàries.

En aquest enllaç hi podeu trobar el document amb el contingut complet de la nostra ponència i d’aquestes propostes.