Etiquetes

, ,

Il·lustració: Begoña Revillas Martínez

Quan un arbre té el tronc molt feble i malmès no hauríem de carregar les branques perquè el pes de les mateixes podria provocar el seu trencament. Cal reforçar el tronc abans d’augmentar el pes de les branques. Això és el que pot passar a l’Atenció Primària (AP) si en comptes de reforçar el que és cabdal, administratius, infermeres i metgesses que són els únics professionals que poden donar atenció integral i longitudinal a tota la població, comencem a incloure en els Equips d’Atenció Primària (EAP) nous perfils professionals.

Cal, per tant, en primer lloc, garantir i reforçar l’estructura i els perfils troncals, i cal també valorar el que aporta cada un dels nous perfils a la comunitat, als pacients i als professionals d’AP. Sobretot atès que es tracta d’incorporacions i programes molt nous amb molt poca experiència i quasi nul·la evidència.

La Conselleria de Salut anuncia, i ja ha iniciat, la incorporació de nous perfils professionals als EAP. En concret, tenen intenció d’incloure: referents de benestar emocional (sense funcions clíniques i d’atenció individual), nutricionistes i fisioterapeutes.

En què consisteix cada perfil? Sobre quines necessitats de salut/o serveis actuaran? Ja s’estan abordant aquestes necessitats actualment als EAP o calen nous professionals per atendre-les? En quin model teòric s’emmarquen, en quines experiències se suporten? Quin benefici s’espera de la seva incorporació? Què aportaran? Quins perills poden tenir? Són preguntes que hem de formular-nos per tal de fer una reflexió acurada que ens porti a respondre de la millor manera possible.

El que sí que tenim clar és que aquests nous perfils, en cas que siguin necessaris i adients, han de respectar i reforçar les dimensions bàsiques de l’AP: la visió integral, la globalitat, la longitudinalitat i el vincle, la coordinació intraequip i l’accessibilitat.

Han d’inscriure’s en un model de col·laboració i mai de fragmentació i substitució de les professions troncals de l’equip, sinó que han de donar suport a aquest nucli troncal, tal com actualment ho fan les tècniques en cures auxiliars d’infermeria, les treballadores social i les professionals d’odontologia.

Han de formar part orgànica i funcional de l’EAP, mai d’equips de suport extern. Han de dependre de la direcció de l’equip de primària, que és la que ha de ser capaç de donar-los sentit com a professionals de suport sense que es perdi longitudinalitat ni atenció integral.

D’altra banda, els nous programes, atesa la manca d’evidència i experiència, s’han d’avaluar amb indicadors potents i clars de resultat en salut i de millores en el sistema sanitari, amb total transparència dels resultats, i no han de restar cap quantitat de diners al pressupost destinat als professionals del nucli troncal de l’AP.

En els següents posts el FOCAP reflexiona i es posiciona sobre cadascun dels nous perfils que la Conselleria està introduint, entenent que no tots són iguals ni responen de la mateixa manera a les preguntes que ens serveixen per a la reflexió.