Etiquetes

, , ,

Finalitzem les reunions amb els partits polítics amb representació al Parlament relatives als pressupostos de la Generalitat

Després de dos anys de pressupostos congelats, s’estan duent a terme negociacions perquè la Generalitat tingui pressupostos per al 2020. És per això que des d’entitats de defensa de l’atenció primària ens estem reunint amb els partits polítics per a fer present la necessitat d’augmentar la dotació per al nivell d’atenció que millora la salut de la població i la sostenibilitat del sistema.

El 06 de febrer Rebel·lió Atenció Primària, Marea Blanca de Catalunya, La Capçalera i Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) ens vam reunir amb Lluís Ginó, de JxCAT, i amb Gemma Espigares, de ERC.

A continuació podeu llegir el resum de la reunió.

Junts per Catalunya (JxCAT)

Assistents:

JxCAT: Lluis Guinó
Marea Blanca: Trini Cuesta
Focap: Nani Vall-Llosera
Rebel.lió Atenció Primària: Mireia Moret, Francisco Alguacil
La Capçalera: Rocío de Paz

Resum: 

1.-Pressupostos

 • Com es desglossa el pressupost assignat a Atenció Primària?

El sr Guinó confirma que el 21% promès a AP es materialitzarà sobre provisió de serveis i NO sobre el pressupost global de sanitat.
Insistim en la necessitat que l’Atenció Primària hauria de rebre el 25% sobre el pressupost total de salut (la xifra actual, al voltant del 17%, continua sent insuficient en relació amb les recomanacions de la OMS)
Reconeix que el pressupost assignat a la unificació de la història clínica s’ha inclòs a la partida d’Atenció Primària.  

 • On anirà dirigit el pressupost assignat a AP?

Insistim en qui formen els Equips d’AP i quins serveis no formen part dels EAPS (per exemple: els serveis de PADES, salut mental, assir, etc… ) es torna a insistir sobre la necessitat que el pressupost desglossat d’AP recaigui en els equips d’AP. El Sr. Guino no disposa de les dades desglossades però es compromet a contestar els nostres dubtes en relació amb la distribució.


2.-Amb relació a la defensa de l’Atenció Primària:

 • Burocratització: 

Tornem a insistir en temes ja parlats anteriorment amb tots els grups polítics. El problema no és la història clínica sinó les coses que es fan a dins de les consultes d’AP (informes, incapacitats laborals, ..) que eviten que es pugui utilitzar el temps de forma eficient en els i les pacients que més ho necessitin.
Proposem un cop més accions de millora: que la Generalitat no exigís el document d’incapacitat des del primer dia d’absència a tots els seus treballadors, que unifiqués els informes sanitaris en únic model. 

 • Visibilitzar l’AP des dels mitjans de comunicació públics: Per exemple: utilitzar a professionals d’AP per informar de l’epidèmia de grip anualment amb el benentés que són qui més casos atenen cada any.
 • Hi ha hagut un augment de competències per part dels professionals d’AP en els darrers anys sense augment de pressupost associat (en comparació amb les entitats privades a qui sí s’amplia dotació pressupostària quan assumeixen noves competències)
 • Externalització de serveis:

Serveis que són inherents a l’Atenció Primària i que actualment són gestionats per entitats no-públiques (ex: pades, atenció domiciliària, hospitalització a domicili, ESIC, ..) suposen una pèrdua d’eficàcia, duplicitat de feina i manca de coordinació amb aquestes entitats (entre altres coses, per dificultat en l’accés a la història clínica compartida) 

Proposta: Promoure un model integrat dins dels Equips d’Atenció Primària tenint en compte l’avantatge que suposa la relació longitudinal amb els pacients al llarg de tota la seva vida des del punt de vista de l’eficiència, la satisfacció i la seguretat del pacient..

3.-Instrucció 05/2019(1),: “Actuacions per evitar el frau de llei en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar despeses d’assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic”.

Fem notar al diputat la incongruència d’haver proposat una llei sanitat universal en contra del decret estatal i alhora haver votat a favor de la instrucció 05/2019 que exclou de l’atenció sanitària a Catalunya a persones vulnerables a qui es fan sospitoses de provocar frau a la sanitat pública. 

Expliquem al diputat la nostra oposició a ser delators d’aquestes circumstàncies amb relació a l’atenció dels nostres pacients. 

4.-Defensa de la sanitat pública
Insistim en la defensa de la sanitat pública i que, si realment les decisions polítiques van en aquesta línia, caldria que els funcionaris públics fossin atesos a la sanitat pública (actualment molts d’ells utilitzen sanitat privada i això provoca una desconeixença dels serveis que han de defensar) 

Interpel·lem al diputat: 

 • Amb relació al descens d’assignació pressupostària de l’empresa pública proveïdora de serveis ICS en benefici d’empreses no-públiques
 • Sobre el descens de pressupost (l’any 2019 va haver-hi una despesa de 10.600 milions en salut. El pressupost actual només en contempla 9789)
 • L’opacitat en els comptes de moltes fundacions i consorcis proveïdors de salut que no han explicat rendiments de feina i que tenen una important assignació als actuals pressupostos. Suggerim revisar-ne l’estat de comptes.

Conclusió: 

El Sr Guino es mostra receptiu i comprompes amb les demandes que hem fet i la seva importància amb l’objectiu de millorar la salut de les persones. Es compromet a traslladar-ho als membres del seu partit i també ens emplaça a una nova reunió amb la consellera sra. Alba Verges.
Proposa la possibilitat d’incloure alguns dels punts tractats a la Llei d’acompanyament dels Pressupostos (donat que els pressupostos ja estan presentats i s’aprovaran es podria incloure alguna modificació a través d’aquest procediment) 

Acceptem doncs la proposta de mantenir una nova trobada amb la responsable de la conselleria de Salut.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

ERC: Gemma Espigares (portaveu a la comissió de salut)
Marea Blanca: Trini Cuesta
Focap: Meritxell Sánchez-Amat
Rebel.lió Atenció Primària: Raquel Gayarre, Marta Oller
La Capçalera: Rocío de Paz

Resum: 

1.- Pressupostos:

Comencem la reunió demanant dades detallades sobre el pressupost assignat a AP.
Ens informa que desconeix quina part concreta va destinada als Equips d’Atenció Primària.
Insistim en la manca de transparència en les despeses finals en Salut (per exemple el tema de la despesa meritada) que s’assumeix que sempre se supera el pressupost i es comença l’any en negatiu amb despeses de l’any anterior encara pendents.
Cal augmentar el control de la despesa farmacèutica, sobretot en l’àmbit hospitalari. Proposem aplicar un sistema similar al que existeix a AP de Direcció Per Objectius (DPO) per temes de farmàcia basats en evidència científica i no només en criteris econòmics.

2.- En relació a augment de professionals: 

Sol·licitem el desglossament de places, quines són realment noves places i a quins perfils de professionals corresponen. Es compromet a demanar les dades per fer-nos el retorn.
Comentem que l’augment de competències de tots els estaments dels EAPs han d’anar associades a un augment de la remuneració (en concret posem èmfasi en el nou paper dels administratius sanitaris)
Informem de les dades de l’informe del FOCAP sobre la progressiva pèrdua de professionals de l’AP (d’acord a les dades facilitades a la memòria de l’ICS)

3.- Defensa de l’Atenció Primària

 • Burocratització: Augment de competències a AP
 • Visibilització a mitjans de comunicació: Li plantegem la necessitat d’augmentar la presència de l’AP als mitjans públics.
 • Insistim en la importància de fer entendre a la classe política que la prevenció és rentable.
 • Incidències amb el sistema de centraleta externalitzada per a programar visites: expliquem que sobretot suposa problemes per a les persones grans i això provoca un augment de les visites del dia perquè la persona acut personalment al centre i acaba sent visitada per els seus professionals de referència o per d’altres.

4.- Decret d’Accessibilitat:

Ens confirma que està en marxa.
Es basa fonamentalment en la gestió de la demanda.
Li demanem incloure altres mesures: no fer “fe de vida” pels bancs, no fer informes per Departament d’Educació, que els treballadors de la Generalitat no requereixin IT des del primer dia d’absència…

5.- Defensa de la sanitat pública

Ens comunica la voluntat d’anar revertint pràctiques que “poc clares” (per exemple: ha denunciat el fet que un cop signes acta de diputat/da et faciliten la inscripció a una mútua de salut privada)
Insistim en la desviació de fons a fundacions i empreses privades per a realitzar serveis que s’haurien de fer als centres públics amb una correcta assignació de recursos.
Explica que estan dissenyant una campanya per reduir el nombre d’usuaris que no acudeixen a les visites hospitalàries. 

 • Proposem que caldria dirigir-la també als usuaris dels CAPs, i comenta que havien arribat a la conclusió que les visites no realitzades ajuden a esponjar les agendes atapeïdes que tenim als CAPs. 
 • Insistim en el fet que cal valorar les visites als CAPs, que també cal reduir l’incompliment de visites i que s’han de posar en marxa altres recursos per millorar les nostres agendes.

Conclusió:
Acaba la reunió amb la proposta de fer una reunió conjunta amb tots els grups de la comissió de salut per: 

 • augmentar l’eficiència de les trobades (valora molt el fet que hàgim estat disposats a venir tantes vegades a parlar amb els diferents grups)
 • i per augmentar el grau de compromís dels diferents integrants.