Etiquetes

, , , ,

Us volem fer partícips d’unes reunions que han tingut lloc entre l’ICS i el FoCAP. La primera d’elles es va realitzar durant el mes de març i d’aquella, ens vam emplaçar a una segona que es va formalitzar al passat mes de maig.

Les reunions han tingut lloc a ICS – Balmes i hi han participat per part de l’ICS, Josep Maria Argimon (Director Gerent), Yolanda Lejardi (Directora Assistencial d’AP), Sílvia Cordomí (Directora d’Estratègia i Qualitat) i en la primera d’elles, Guillem d’Efak Fullana-Ferré (Director de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa). En representació de FoCAP hi han assistit Nani Vall-llosera (Presidenta), Meritxell Sánchez-Amat (Secretària), M Luz Talavera (Vicepresidenta), Gemma Torrell (Tresorera) i Albert Planes.

L’objectiu sobre el que es planteja la reunió és parlar del malestar professional i de propostes de millora per al mateix. Interessava una reunió operativa, en la què hi participessin, de part de FoCAP, metgesses i infermeres.

Per tal de desenvolupar-la i fer-la operativa, FoCAP va presentar un document treballat per la junta i la junta ampliada, en el què s’abordaven diferents focus detectats de malestar professional. El document teixit es va anomenar “accions per abordar el malestar professional” i es va fer arribar abans de la reunió a la Direcció de l’ICS.

En la primera reunió es van debatre els primers 3 punts del document i es van intercanviar visions sobre l’Atenció Primària en relació també al què exposa l’ENAPISC i la seva “Xarxa d’AP”. Es van aportar dades sobre els canvis que hi ha hagut en les direccions de 68 EAPs i es va discutir sobre els processos d’elecció de les noves direccions. També es va incidir en què de poc servia canviar les direccions EAP si no hi havia una aposta per canviar les direccions de SAP-DAP que en moltes ocasions generaven ambients no propicis per a engrescar a formar part de les direccions dels EAPs. En la jerarquia de càrrecs, cal generar un ambient que promogui la cura i faciliti la feina als EAPs.

Es va parlar de comunicació, reconeixement i visibilització de l’AP als mitjans de comunicació. Es contraposava el fet que alguns hospitals de l’ICS tinguessin un gabinet de comunicació destinat a promoure i fer visible la tasca hospitalària mentre que l’AP, no disposés de cap persona dedicada a aquesta mateixa tasca. Posar en valor el talent de les persones que conformen l’Atenció Primària a través de la comunicació als mitjans del què es fa (mitjans clàssics de comunicació i xarxes socials).

Un altre tema rellevant va ser el paper de la infermeria a AP i la des burocratització de la feina a consulta. Sobre aquest últim punt, l’ICS es planteja iniciar un grup de treball per a crear un document de des burocratització que es pugui passar als equips. Pel què fa a la infermeria, se’ns sol·licita participar en un document on es faci palesa la necessitat de què infermeria pugui derivar a especialitats de nivell secundari dins de les seves competències i que els territoris puguin treballar sobre quines derivacions els serien més útils si és que no les poden realitzar encara. Posteriorment se’ls va fer arribar l’escrit Derivació infermera

La segona reunió va centrar-se més en les derivacions a PADES i la necessitat que aquestes fossin vehiculitzades des d’AP i no des d’altres dispositius sense consultar abans amb l’AP. L’ICS està treballant en un document per a entregar a les direccions d’equip i als hospitals ICS en aquesta línia.

Ens demanaren opinió també sobre una proposta que els hi havia fet arribar l’ICAM en relació a la gestió de les baixes que es requereixen un cop ICAM ha donat l’alta d’un procés. Aquestes fins ara les gestionava ICAM directament (per qualsevol motiu, durant els 6 mesos posteriors a l’alta). ICAM proposava que en aquest procés hi hagi un pas intermedi en què AP hauria de demanar permís a ICAM per realitzar la baixa. Vam creure oportú puntualitzar que o bé es continués amb el procés vigent o bé es donés ple dret a AP per a realitzar les baixes d’altres processos en aquests sis mesos sense haver de fer d’intermediari de l’ICAM. El dia 23 de maig vam publicar l’entrada La IT nostra de cada dia en la qual formulavem propostes per reforçar l’autonomia de l’AP en la gestió de les IT en benefici dels pacients.

Sobre la desburocratització i també aprofitant l’avinentesa de la proposta de l’ICAM, es va instar a l’ICS a promoure l’autodeclaració responsable dels seus treballadors pels 3 primers dies de baixa, per tal de poder crear escola i promoure-ho en altres àmbits de l’administració. També a parlar amb altres departaments (educació, p.ex.) per abolir la necessitat de certificats i informes mèdics sobre la salut dels infants que menystenen l’autonomia i responsabilitat dels pares i mares.

Sobre la manca de professionals en molts equips, vam proposar abordar-ho amb diferents alternatives organitzatives que garantissin la longitudinalitat de l’atenció, des de promoure la contractació de més personal d’infermeria fins a treballar en formats UBA a 3 (una metgessa i dues infermeres) o UBA a 5 (dues metgesses i tres infermeres).

Creiem que les converses ICS – FoCAP i la disposició a entaular diàleg per part de l’administració és un punt de partida important per fer arribar la veu dels i les professionals amb l’objectiu de millorar les condicions de treball i per avançar des dels valors de l’Atenció Primària i no des d’un prisma únicament de resultats, de valor incert. Valorem la disponibilitat dels directius de l’ICS a escoltar les nostres opinions i ens comprometem a aportar una visió crítica i constructiva.

Hem cregut oportú fer una rendició de comptes del contingut d’aquestes dues reunions amb els nostres socis i sòcies, i amb tots els seguidors en un exercici de transparència.