Etiquetes

, ,

La PASUCAT (Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya) ha presentat el seu informe 6 anys d’exclusió sanitària: l’impacte del RDL 16/2012 a Catalunya en què denuncia 375 casos d’exclusió sanitària detectats des de 2013, la punta de l’iceberg d’un nombre desconegut de casos d’exclusió a tota Catalunya.

Segons l’informe, el fet de no poder empadronar-se ha estat una causa importantíssima d’exclusió, malgrat això, dels 375 casos de vulneració registrats, 175 sí que tenien el padró vigent. Avui en dia, les barreres a l’accés al padró continuen causant exclusió sanitària.

Entre les diferents formes d’exclusió han detectat:
facturació il·legal d’urgències i denegació d’atenció. 108 casos registrats!
20 embarassades, 91 menors, 12 refugiades han vist vulnerat el seu accés a la salut
traves burocràtiques per a obtenir el padró o la targeta sanitària quan es té el dret

Com a resposta a l’àmplia demanda social de derogació del RDL 16/2012 i de retorn a un sistema sanitari universal el Congrés de Diputats, el setembre del 2018, ha aprovat el Reial Decret-Llei 7/2018, que representa un gran avenç ja que inclou el dret a la protecció de la salut i atenció sanitària a les persones estrangeres que trobant-se a l’Estat espanyol no hi tenen la residència legal. Malgrat que es pretén garantir el dret universal a la salut, hi ha algunes qüestions que no queden ben regulades el que suposa que es manté l’exclusió en nombroses circumstàncies.

Des que es va aprovar la normativa estatal, Catalunya ha regulat el dret d’assistència mitjançant successives instruccions. Al juliol de 2017 el Parlament de Catalunya aprovava la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària a Catalunya que va suposar un gran avenç, però va resultar insuficient per acabar amb l’exclusió sanitària que segueixen patint les persones estrangeres en el territori català. Aquesta llei va ser recorreguda pel govern espanyol del PP davant el Tribunal Constitucional i va quedar sense efecte. Posteriorment, el govern espanyol del PSOE ha retirat el recurs tornant a ser vigent la Llei catalana 9/2017, encara sense reglamentar.

Creiem que és fonamental que el reglament d’aquesta llei catalana solucioni els problemes d’exclusió provocats per les carències del Real Decret Llei estatal 7/2018 com de la pròpia llei catalana 9/2017.

Instem a la Conselleria de Salut a redactar el més aviat possible el nou reglament de la Llei 9/2017 i demanem una llei que recuperi de manera afectiva la universalitat de la sanitat a tot l’Estat Espanyol i a Catalunya, i que els reglaments de les noves lleis esmentades, pendents de la seva elaboració, resolguin els problemes d’exclusió sanitària que avui en dia encara pateixen millers de persones sense targeta sanitària, a Catalunya i a tot l’Estat.

Volem recuperar un model sanitari universal, públic i de qualitat.