Etiquetes

, , , , , ,

Fotografia: La Vanguardia

Després de la roda de premsa que acaben de fer els responsables del Departament de Salut i de l’ICS, considerem positiu que s’hagi fet un reconeixement de la situació de sobrecàrrega dels professionals i del seu esgotament i celebrem la declaració d’intencions de millorar l’Atenció Primària.

La notícia estrella de la roda de premsa és que el Departament d’Economia posa a disposició del sistema sanitari 100 milions d’€ no dependents de l’aprovació dels pressupostos del 2019. Sembla que la totalitat anirien a l’ICS.

El director del CatSalut, Sr. Adrià Comella, ha explicat que tenen previst implementar mesures de millora de l’AP a curt, mitjà i llarg termini. A mitjà termini se centren en el treball de la cimera de professionals, que ja està en marxa i que presentarà el resultat del seu treball d’aquí un any. A llarg termini les enquadren en el desenvolupament de l’ENAPISC. I les mesures personal implementar a curt termini les han agrupat en tres categories:

1. Sobrecàrrega, burnout i desprestigi professional de l’AP. Per millorar aquests elements destinaran 14 milions a la contractació de 201 metges de família més que obtindran de la contractació d’especialistes extracomunitaris formats aquí, de post-posar jubilacions als metges que ho desitgin i de la contractació com interins dels residents que acabin el mes de maig. Per a cobertures (vacances, baixes, etc…) es passarà dels 11 milions actuals a 22 milions (o sigui que augmenten 11 milions). El Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) dotarà enguany, per primera vegada, d’una partida de 3,2 milions d’euros per la primària.

2. Millora de condicions laborals, centrades en les retribucions. Per a tota la plantilla de l’ICS (hospitals i primària) es pagaran les DPO al 100%, cosa que suposa 48 milions. Si tenim en compte que la plantilla d’AP és una mica menys del 50% del personal de l’ICS, podem comptar (amb les dificultats que té fer aquest càlcul) que ens toquen 20 milions. Per a carrera professional i atenció continuada es suplementen 8 milions.

3. Autoorganització. En aquest apartat han citat donar més autonomia als equips, amb un pla propi d’objectius i contracte programa amb el CatSalut, desburocratització de les consultes, revisar protocols de registres, augment de la resolució i accés a proves complementàries. A aquest capítol s’hi destinaran 4 milions.

En resum, dels 100 milions que diu Economia, en realitat és un augment de 60 per a l’AP.

Què suposen aquests 60 milions?

Si mirem xifres econòmiques generals tenim, segons la memòria del Cat Salut del 2017:

Pressupost definitiu 9.564 milions. Per a AP: 14, 87 % que són 1.422 milions

Si als 1.422 milions hi sumem els 60 de més, tenim 1.482 milions, que respecte els 9.564 totals representen el 15,5%. Molt lluny del 20% que reclamem a curt termini (que serien 1.912 milions per AP de l’ICS i de la concertada), o del 25% que reclamem a mig termini (que serien 2.391 per ICS i concertada). Per tant, per arribar al 20% es necessiten 430 milions a més dels 60 (344 per a l’ICS i 86 per a la concertada).

Per altra banda, el director de l’ICS, Sr. Argimon, ha manifestat que les negociacions amb el sindicat Metges de Catalunya segueixen i que cada vegada les posicions estan més properes. En aquest punt hem de manifestar estranyesa i desacord per no haver negociat amb els altres sindicats convocants de la vaga. El Sr. Argimon s’ha manifestat contrari al pacte de límit de visites per dia al·legant que això suposa un trencament de la continuïtat i la longitudinalitat de l’atenció. Com hem dit en altres ocasions, hi ha aspectes de «model» que no podem qüestionar, com és la relació, el vincle i la responsabilitat assistencial d’un metge i d’una infermera respecte la seva població assignada. Limitar les visites diàries i fer agendes de sobreeiximent trenca la longitudinalitat i aboca a una mala qualitat assistencial.

Considerem que amb aquesta roda de premsa ha quedat palès el reconeixement de les deficiències de l’AP, valorem positivament les mesures anunciades quant a pagament de les DPO i a la millora de l’autoorganització dels equips i ens sembla molt destacable que el màxim responsable de l’ICS defensi el criteri de longitudinalitat de l’atenció i es negui a signar un acord, que reconeix que hauria sigut molt fàcil, d’un límit de visites al dia.

Creiem que l’aportació econòmica anunciada és totalment insuficient i reclamem al Departament d’Economia que destini més dotació per a l’AP de manera immediata i presenti un pla d’augment progressiu de pressupost fins arribar al 25% en els propers anys.

És per això que hem de continuar dient: “no n’hi ha prou!”.