El Diari de la sanitat acaba de publicar una sèrie de 7 articles d’opinió sobre les Violències dels sistemes sanitaris envers les dones. La sèrie es va iniciar el 25 de gener i es va acabar el 7 de març, coincidint amb la setmana de lluita de les dones contra el masclisme. Les autores, vuit dones que són professionals sanitàries o treballen en temes relacionats amb la salut de les dones, ajunten les seves veus per reflexionar de manera coral sobre la violència simbòlica i real que exerceix el sistema sanitari envers les dones, tant en la seva qualitat d’usuàries del sistema com de dones professionals.

Obre la sèrie Cesca Zapater parlant sobre Els excessos i el proteccionisme del sistema sanitari cap a les dones. Després, setmana a setmana, Mª José Fernández de Sanmamed ha parlat de les Iniquitats en l’atenció sanitària a les dones malaltes, Marta Busquets ho ha fet sobre la Violència obstètrica envers les dones, i Clara Ariza sobre la violència simbòlica a En posició ginecològica, de l’estructura a l’experiència. Tres autores, Mª José Fernández, Elena Serrano i Cesca Zapater han parlat de les violències rebudes per les dones que treballen a la sanitat a Violències en mirall, dues veus de dones professionals i Blanca de Gispert analitza On són les dones en el món científic sanitari. Ha tancat la sèrie Aurora Rovira amb La ciència i la pràctica mèdica, un reflex de la societat patriarcal.

El conjunt dels articles és un recorregut bastant complet pels diferents vessants de les violències dels sistemes sanitaris que des de la inconsciència i la violència simbòlica ens travessa a totes, també a les dones professionals. És un repàs a la realitat actual, que per habitual ens passa desapercebuda malgrat l’alta presència femenina en el sistema. Com podem revertir aquesta situació i introduir valors i conductes feministes a la construcció de la ciència i a la pràctica assistencial?. Com fer que els sistemes sanitaris es transformin en sistemes igualitaris, respectuosos amb la diversitat, harmoniosos i pacífics i donin una importància fonamental a la persona, al vincle i a la relació de cura?.

Ens falten peces en aquest puzle i un llarg camí per recórrer i teoritzar per saber per on anar. Per començar, aquests articles han posat de relleu un conjunt de problemes i apunten cap a on hem de caminar per la transformació, però encara ens falta molt debat, molt saber i molta pràctica.

Per avançar, el Diari de la sanitat ens proposa continuar debatent i pensar col·lectivament en un

acte públic que es farà el dia 21 de març a les 19 h. a l’espai Francesca Bonnemaison, carrer de Sant Pere Més, Baix 7, Barcelona

Allí estarem, les autores de la sèrie, i altres dones professionals sanitàries i no professionals, per avançar juntes en aquest camí ple d’incerteses i d’esperança.

Us esperem, ens necessitem a totes i a tots. No falteu!.

El nostre agraïment al Diari de la sanitat per acollir la sèrie i a les autores dels articles per abordar temes poc presents en els mitjans i que sovint queden ocults enmig d’un discurs sanitari i social escassament crític i reflexiu.