Etiquetes

, , , ,

Aviat tindran lloc les eleccions per a un nou Parlament de Catalunya i el nomenament d’un nou govern. Els diferents partits polítics i candidatures presentaran els seus programes, que han de donar resposta a les necessitats en tots els àmbits competencials, entre ells el de la sanitat.

Considerem vàlides les 8 Propostes als partits polítics per a l’atenció primària de salut que vam formular per a les eleccions del 2015. No se n’ha acomplert cap. Les tornem a fer públiques per tal que les diferents opcions polítiques les coneguin i valorin fer-les seves.

És evident que la qüestió nacional serà el factor fonamental que orientarà el vot, però els nous governants hauran de fer front a molts altres problemes que necessiten atenció urgent.

El sistema sanitari català està vivint una profunda crisi que té molts factors causals: manca de recursos econòmics, infradotació i esgotament dels professionals, excessiu pes relatiu de l’atenció hospitalària, amenaçes per la supervivència de l’atenció primària, model de governabilitat obsolet, medicalització, sobrediagnòstic, ús inadequat dels recursos, trencament de la universalització del dret a l’assistència sanitària… El resultat és un sistema amb profundes iniquitats i amb retards inacceptables en el diagnòstic i el tractament de les persones malaltes.

Les mesures posades en marxa en els dos últims anys, malgrat s’ha produït una certa recuperació econòmica, han estat insuficients per donar resposta efectiva als problemes. En el cas de l’Atenció Primària les mesures no només han estat insuficients, sinó que, tal com hem expressat en altres ocasions, han estat desenfocades. Així ho estem veient amb la implantació de diferents dispositius (equips específics per l’atenció als pacients crònics, hipertròfia dels PADES, ESICs….) que enganyosament es consideren atenció primària, i que detreuen recursos de les estructures nuclears que són els equips d’atenció primària, que són qui millor pot garantir l’atenció longitudinal, integral i coordinada dels pacients.

No ens cansarem de reclamar una millor i més forta atenció primària perquè creiem que sense aquesta condició no és viable un sistema sanitari públic de qualitat, equitatiu, universal i sostenible.