Etiquetes

, , , , , ,

El model UGAP (Unitats de Gestió d’Atenció Primària) es va començar a implantar a la regió Metropolitana Nord, essent-ne director d’atenció primària el Sr. Rafael Gracia. Es van agrupar dos o tres equips d’atenció primària (EAPs) sota una mateixa direcció, amb l’objectiu d’estalviar recursos econòmics. Aquesta va ser la idea que es va transmetre als professionals dels equips implicats en aquest nou canvi organitzatiu de l’ICS: una mesura davant la crisi econòmica del moment. En alguns casos es va parlar del «Projecte ciutat» per a justificar el canvi.

En la memòria 2013 de l’esmentada regió s’hi podia llegir: “S’ha començat a desplegar un nou model de gestió que incrementa la participació i la coresponsabilitat dels equips d’atenció primària, els quals s’han agrupat en unitats de gestió d’atenció primària (UGAP). Aquestes unitats simplifiquen les estructures directives, milloren la coordinació dels dispositius assistencials i optimitzen els recursos amb l’objectiu d’incrementar la qualitat del servei a la ciutadania”

Paraules buides, basades en res, com s’ha anat demostrant: les direccions dels equips (abans més properes) es van anar allunyant de la realitat quotidiana.

El model, en realitat, va donar més poder gestor a les direccions de les UGAPs, potenciant els resultats numèrics dels indicadors per sobre dels resultats assistencials. Direccions que no havien estat reconegudes ni elegides pels equips, direccions que no estaven basades en un lideratge clínic, sinó simplement designades pels responsables del Servei d’Atenció Primària (SAP) i de les Direccions d’Atenció Primària (DAP). Direccions que no realitzaven assistència. Direccions que mai estaven enlloc, mai es trobaven quan es necessitaven, sempre de reunió en reunió. Direccions que es van anar engreixant: director/ra, líders clínics de medicina i de infermeria, responsables d’admissió en cada CAP, tècnics de gestió, de qualitat, de farmàcia, de formació… Càrrecs i més càrrecs que es van anar alliberant poc a poc de dies d’assistència, augmentant les càrregues assistencials dels companys. Tot plegat ha fet molt difícil mantenir la proximitat amb els usuaris i els professionals com es tenia amb el model d’una direcció per a cada EAP

Tot aquest escenari no ha fet més que crear malestar entre els professionals. I ja fa temps que ho denunciàvem: «Alguns equips han mutat a Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAPs) gràcies a que els criteris gerencialistes s’han imposat als professionalistes .»

Una de les peticions que es va lliurar al Conseller Comín per ”Enfortir l’Atenció Primària” va ser:

  • Els directors dels EAPs han de ser aprovats pels equips i fer atenció clínica. Les direccions actuals hauran de ser ratificades pels EAPs.
  • Abolir les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP). Un EAP: un equip directiu (director-adjunt-referent).

Sembla que comencem a veure fets i tenir alguna tímida resposta a les demandes: a la regió Metropolitana Nord s’ha anunciat que es comença a revertir el projecte UGAP. La Garriga, Cardedeu i Sant Celoni tornaran a tenir tres EAP i no dos, i tornaran a disposar d’una direcció per a cadascun.

Des del FoCAP veiem molt positivament aquest pas que fa l’ICS i esperem que continuï retornant el model anterior a totes les altres UGAPs que es van iniciar des del 2011:

  • Direccions elegides pels equips, amb capacitat de lideratge per engrescar-los en un projecte comú i amb accessibilitat.
  • Direccions que dediquin una part del seu temps a l’assistència.

Ara, esperem noves mesures per avançar en el desenvolupament de la capacitat de cada equip per organitzar i gestionar la seva feina (la mateixa «autonomia de gestió» que tenen els hospitals de l’ICS). En concret, i recollint una vegada més les demandes presentades al Conseller a finals de maig:

  •  “Acabar amb la Direcció Per Objectius (DPO) lligada a incentius que condiciona la pràctica clínica i s’ha pervertit. Els diners del 50% de DPO que es perceben es transformaran en un augment lineal per a tots els professionals d’atenció primària (cost addicional estimat 7M€).
  • Instar la constitució de formes i espais de participació ciutadana vinculant en el funcionament dels CAPs.
  • Portar al Parlament el compromís que en el pressupost del 2018 es recuperarà el 100% dels diners de les DPO. El 50% s’haurà transformat prèviament en sou consolidat. El 50% restant serà per incentius dels equips consensuats amb la participació tant de professionals com de ciutadans, lligats a: més longitudinalitat (atenció domiciliària, al final de la vida…), més capacitat de resolució, cartera de serveis més àmplia”.

Imatge: CAP La Garriga. Fotografia de J.L. Perez Robles