Etiquetes

, , , , , , , ,

El dia 3/10/16 es va projectar a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya el documental “Papil·loma, les dones decidim”, al mateix temps es va obrir el documental a tothom, i el podeu veure aquí https://www.youtube.com/watch?v=VW3c48T1nHY&feature=youtu.be

i aquí subtitulat al castellà https://www.youtube.com/watch?v=8qKUHpRlA4w&feature=youtu.be

Produït per CAPS, Entrepobles i SICOM1, els autors demanen que veiem el documental i que els ajudem a fer-ne difusió, donat que fent-ho ajudarem a la ciutadania a decidir si és convenient o no aplicar la vacuna pel virus del papil·loma humà (VPH) a les dones adolescents. Vacuna que té per finalitat protegir contra el citat virus responsable dels casos de càncer de coll d’úter.

Al llarg del documental parlen dones que es queixen de què una vegada més ens estan medicalitzant la vida, fins i tot la sexualitat. També parlen dones i homes expertes en el tema, autoritats sanitàries, professionals de la sanitat i molt especialment noies (i les seves mares) que van presentar dolences greus i similars després de l’administració de la vacuna a Catalunya, a l’Estat Espanyol i a Europa, i que s’han associat amb la finalitat de pressionar a les autoritats sanitàries perquè estudiïn què està passant amb la seguretat d’aquesta vacuna.

Destaquem que molts dels testimonis de persones que qüestionen la vacuna del VPH comencen dient que elles no són antivacunes, que parlen només d’aquesta vacuna en concret perquè les vacunes no són un tot sinó que s’han de considerar una a una.

Volem felicitar a les autores per la iniciativa. La implicació de la població, les dones i els moviments socials en aquests temes és molt benvinguda, parla de la democratització de la ciència i de l’autonomia de les persones per prendre decisions tan cabdals com aquelles que afecten a la seva salut. I introdueix un concepte molt important que és el control poblacional sobre el poderós poder biomèdic.

El documental deixa molt clar que al voltant de la vacuna del VPH existeix una gran controvèrsia sobre la seva eficàcia i la seva seguretat, que està molt en entredit. I anant una mica mes enllà es qüestiona si era necessari introduir la vacuna en el calendari vacunal de totes les noies adolescents per prevenir un càncer amb molt baixa incidència en el nostre país i pel que comptem amb una prova com ara la citologia per detectar-ho en estadis molt precoços. No hauria estat més coherent posar aquesta vacuna només en dones amb risc elevat en comptes de fer-ho a tota la població?, es pregunten alguns experts.

Gran part del debat del documental gira al voltant de cap a quin costat s’inclina la balança benefici/risc d’aquesta vacuna, amb veus més favorables als beneficis i d’altres moltes més inclinades cap els riscos.

És especialment colpidora la veu de les noies afectades per quadres neurològics greus, dones prèviament sanes i actives que estan en el moment actual seriosament afectades2. I és encara més dur el seu sofriment quan són posades en qüestió pels metges, les autoritats sanitàries i la ciència mèdica. Com diuen Carme Valls endocrinòloga i membre del CAPS, Enrique Gavilán metge d’atenció primària de Plasencia (Caceres), i el catedràtic de Salut Publica de la Universitat d’Alacant Carlos Alvarez Dardet, totes les vacunes tenen riscos i efectes secundaris i aquesta també. Encara que els assaigs clínics no demostren maleficència poblacional s’han de fer estudis de casos i veure què està passant, perquè sembla que no es innòcua. S’han d’acceptar els testimonis d’aquestes noies i de les seves famílies i reparar els danys en comptes de negar-los. I s’ha d’informar de forma transparent a la població de les controvèrsies i incerteses actuals perquè puguin tenir autonomia per prendre i assumir les seves pròpies decisions.

Hem trobat a faltar en el documental que s’abordés el tema de la justícia en la distribució de recursos, sobretot en aquest temps en què es justifiquen les retallades per manca de diners. Si deixéssim de vacunar del papil·loma evitaríem la despesa d’uns 10.000.000 d’euros a Catalunya (l’any 2008 s’hi van destinar 8 milions d’euros), que servirien per fer moltes activitats sanitàries que afecten a moltes més persones que el càncer de cèrvix, servirien, per exemple, per operar moltes persones de cataractes.

Destaquem també els testimonis que trenquen una llança per la pluricausalitat del càncer i per no reduir les estratègies de prevenció a l’efecte microbiològic, deixant de banda intervencions que millorin les condicions socials de les dones i de promoció de la salut sexual.

Sabem que la infecció per VPH és condició necessària per desenvolupar un càncer d’úter. Però sabem també que altres factors com els socioeconòmics, els hàbits sexuals, etc., estan relacionats amb la seva incidència.

El cribratge de càncer de cèrvix mitjançant citologia i anàlisi de VPH és avui dia la mesura preventiva més efectiva per disminuir la mortalitat per aquesta causa. No obstant, el programa de citologies arriba a un 60% de la població, sobretot en dones de classes socials altes, que són menys afectades per la malaltia. El 80% de dones amb càncer de cèrvix no havien estat beneficiades pel programa de citologies donant-se una vegada més la llei de cures inverses. És important transmetre el missatge de què altres mesures preventives de Salud Pública poden tenir millors resultats que la vacunació. I que la vacunació contra el VPH no substitueix els programes de detecció precoç del càncer de coll uterí.

Sigui doncs benvingut aquest documental que ens pot ser fins i tot d’utilitat per donar a les mares i pares que demanen informació a la consulta.

1 CAPS Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris http://www.caps.cat/; Entrepobles, associació independent i laica que treballa en la cerca de justícia social http://www.entrepueblos.org/index.php/asociacion; SICOMTV és el canal audiovisual de la ONG SICOM (Solidaritat i Comunicació) http://www.sicom.cat/blog/qui-som/

2 La vacuna del VPH acapara més del 60% de les reaccions adverses notificades al món. Moltes d’aquestes notificacions ho fan d’invalidesa i inclús de mort en dones prèviament sanes. Gavilan E. Las medias verdades ocultas sobre la vacuna del papiloma(1). Disponible en http://www.caps.cat/images/stories/vacuna_gavilan.pdf