Etiquetes

, , ,

医療イメージ,5人Un dels reptes més importants, i a la vegada complex, que té el sistema de salut és adequar el rol de les infermeres a la realitat actual com a conseqüència de l’evolució de les necessitats dels pacients i la ciutadania.

Amb la reforma de l’Atenció Primària, el col·lectiu d’infermeres va realitzar un gran canvi ideològic de la professió. Va passar de ser una professió depenent a ser una professió autònoma (amb sabers propis basats en l’evidència) i orientada a la persona i a la salut (no només a la malaltia). Les cures infermeres tenen un gran compromís professional, ètic, social i un gran valor relacional. Alhora basades en l’empatia, la comunicació terapèutica i l’escolta activa.

L’activitat i les cures que dispensen les infermeres d’Atenció Primària en la consulta i en els domicilis estan condicionades per molts factors, com ara l’organització del treball, la reducció de llocs de treball, la variabilitat en la pràctica, la falta de lideratge en els òrgans de gestió, la manca de reconeixement social o la prohibició de prescripció.

Tenint com a punt de partida aquesta realitat professional volem posar en marxa un grup de reflexió i discussió en el marc del Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP), amb l’objectiu de posar en valor el treball de les infermeres i millorar l’eficiència del sistema sanitari. També volem analitzar les dificultats i amenaces d’una professió imprescindible per a l’atenció primària i per a l’atenció a la salut de les persones; tot arribant a visualitzar el futur del model infermer que ajudi a avançar la professió.

Aquest grup està obert a tots els professionals d’atenció primària. Començarà a treballar a l’octubre i serà coordinat per Mª Luz Talavera, infermera.

Les persones interessades en participar han d’enviar un correu electrònic a focap2009@gmail.com abans del dia 30 de setembre

Més informació: infermeres-ap-grup-treball