Etiquetes

, , , ,

Little_mouse_and_snake_(4368277140)_(2).jpg (2304×3456)Un any més, Juan Simó ens ofereix les dades de l’evolució de la despesa en atenció primària vs. atenció especialitzada al conjunt de l’Estat espanyol. Aquest any la gràfica mostra l’evolució des de l’any 1984 fins al 2014.

Ja des de fa dos anys, l’autor ens ve alertant d’aquesta “serp” que dibuixa la gràfica, on les diferències entre ambdues despeses són més diferenciades any rere any, fins al punt que entre el 2013 i el 2014 ,en plena època de retallades, la despesa a l’atenció especialitzada ha augmentat discretament, i a l’atenció primària continuat decreixent.

Potser la gràfica més flagrant és la de la despesa en personal, que malauradament dibuixa la mateixa forma de serp que no deixa d’obrir la boca encara més que l’anterior, ja que des del 2012 ha anat augmentant la despesa en l’Atenció Especialitzada, a l’hora que en l’Atenció Primària no ha deixat de disminuir.

Totes aquestes dades configuren un panorama en què l’autor es pregunta si aquesta serp ens acabarà engolint, com al ratolí del vídeo que hi ha al final del post. Recordem que aquest ja és el segon post en pocs mesos on es dibuixa l’ombra de la desaparició de l’Atenció Primària “engolida” per l’ Especialitzada… Probablement no cal arribar a imaginar aquest extrem, però sí ser conscients d’aquestes dades i no cansar-nos de reivindicar una Atenció Primària potent, dotada dels recursos humans i econòmics que necessita, tot recordant que està sobradament demostrat que un sistema sanitari centrat en l’Atenció Primària és molt més eficient. Així que, si el que es pretén amb aquesta reducció de la despesa és estalviar, no seria aquest el camí.