Etiquetes

, , , ,

departEl passat 19 d’abril el Conseller de Salut, Toni Comín, va rebre sis membres de la Junta del FoCAP a la Conselleria. La reunió va durar prop de tres hores, durant les quals vam tenir ocasió de comentar llargament la Carta Oberta que li vam fer arribar a l’inici del seu mandat.

Agraïm al Conseller la seva cordialitat, disponibilitat i disposició al diàleg. Durant la trobada, vam copsar que té filosòficament clara la importància de l’atenció primària. Com a FoCAP, vam parlar de les dificultats i els reptes davant dels quals es troba l’atenció primària a Catalunya i vam transmetre-li les preocupacions que tenim respecte la seva situació actual. El sistema sanitari i la cultura en què estem submergits són netament hospitalcèntrics i medicalitzadors, tendències que porten a més iatrogènia i són menys cost-efectives. Ara més que mai, l’atenció primària ha de tenir un paper cabdal dins del sistema i és la clau per assegurar una assistència de qualitat i uns bons nivells de salut per tota la població. Tot i això, durant aquests anys de crisi, ha vist disminuir de manera francament preocupant el seu pressupost i ha estat durament castigada per les retallades. Una de les demandes que vam expressar al Conseller va ser la necessitat urgent de recuperar, i si cal augmentar, aquest pressupost i adequar els recursos de què disposa l’atenció primària a les activitats pròpies d’aquest nivell assistencial i a les necessitats en salut de la població.

Vam percebre que amb el Conseller coincidim en parlar d’autonomia de gestió dels equips, sempre que hi hagi uns objectius, unes regles de joc i un pressupost suficient establert. Vam deixar clar que volem llibertat per gestionar diners i personal, contractar proves complementàries i visites a l’atenció especialitzada, i organitzar-nos la feina. Per descomptat amb el compromís d’ambdues parts de rendició de comptes.

Des del FoCAP vam evidenciar la necessitat de lideratges competents, empàtics i engrescadors que cuidin els membres dels equips que lideren. Necessitem cures intensives de bon tracte, reconeixement i condicions de treball adequades per poder seguir cuidant, curant i acompanyant les persones i els seus problemes de salut.

Tal com va dir el mateix Conseller durant la trobada, no són les paraules el que ens ha d’agradar, ni els acords aparents, ni l’amabilitat de la trobada. Del que es tracta és que, amb fets, s’aconsegueixi millorar el sistema sanitari per donar la millor atenció a la salut de les persones i de la societat. Com a FoCAP i com a professionals de l’atenció primària pensem que per aconseguir-ho s’ha d’apostar, en tots els sentits, per l’atenció primària com a pal de paller del sistema sanitari.

Esperem que el Conseller dugui a terme mesures per avançar en aquesta direcció.