Etiquetes

, , , ,

El Conseller Antoni Comin s’ha manifestat públicament en contra la situació d’inseguretat jurídica que viuen les infermeres, des de l’aprovació del Reial Decret. El divendres, 5 de febrer, el Conseller es va reunir amb representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i va manifestar la seva preocupació pel col·lectiu. Segons paraules seves “el Reial Decret posa en risc la qualitat de la sanitat catalana”.

Tal com s’ha manifestat el FoCAP en diferents escrits, el treball de les infermeres és clau en l’Atenció Primària i en l’Atenció Hospitalària per assegurar la qualitat en l’atenció als pacients.

e0e6de62-7952-4ee4-973f-fd0daba86d2c El Conseller va assenyalar les mesures que prendrà el Departament de Salut:

  1. Recurs contenciós administratiu contra el Reial Decret davant el Tribunal Suprem. Es demanarà la suspensió cautelar de l’article 3.2 “para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones contempladas en este artículo respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir”, i de l’article 2.2 “Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero responsable de cuidados generales como el enfermero responsable de cuidados especializados deberán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme a lo establecido en este real decreto”.

  2. Petició al ministre que convoqui un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquesta petició és possible sempre i quan la tercera part dels membres del Consell ho demanin.

  3. Aprovació d’un Decret català que reguli la prescripció infermera tant autònoma com col·laborativa. Aquest Decret, similar al que tenen a Andalusia des de el any 2009, seria fruit d’un acord i consens dels professionals i hauria de ser aprovat amb la màxima celeritat possible.

  4. En el següent enllaç podeu trobar les declaracions del conseller, Antoni Comin, davant els mitjans de comunicació en relació a la prescripció infermera: https://www.youtube.com/watch?v=-KxyZzN0rtk i la nota de premsa del Departament de Salut

    Desitgem que es puguin concretar en els pròxims dies les mesures proposades pel Conseller.

Anuncis