Etiquetes

, , , ,

El BMJ en el mes de juny del 2015 publica una revisió sistemàtica finançada pel Ministeri de Sanitat d’Ontàrio (Canadà) i realitzat per infermeres, que tracta de l’efectivitat i cost-efectivitat de les consultes d’infermeria en atenció primària i especialitzada: Cost-effectiveness of nurse practitioners in primary and specialised ambulatory care: systematic review. El seu objectiu era avaluar el cost-efectivitat del treball infermer complementari i alternatiu al treball dels metges en l’atenció primària i especialitzada. Per això, es van revisar 4.397 treballs publicats entre el 1980 i 2013 en els quals s’avaluava el paper de la infermera en l’assistència clínica i en activitats ambulatòries. Finalment, es varen incloure els estudis on s’avaluava el treball infermer independent. Els 11 assajos clínics inclosos estaven fets a Holanda, Regne Unit i EE.UU.reglasfotograficas5

Els resultats d’aquesta revisió són molt interessants:

  • A l’atenció primària, els resultants de l’activitat infermera és equivalent al metge en quant al nombre de pacients derivats a l’especialista, prescripcions, hospitalitzacions i visites a urgències però amb un cost menor per consulta (la infermera té una remuneració més baixa que els metges).

  • En referència a l’atenció especialitzada, s’analitzen dos estudis, un en dermatologia on s’observa que la infermera dóna la mateixa atenció a nens amb problemes d’èczemes que els dermatòlegs i també amb un cost menor. L’altre estudi compara la realització de colonoscòpies per infermeres i el resultat és que detecten més lesions rellevants en comparació a les realitzades per metges, sense diferències en dolor, intubació cecal, complicacions, etc.

  • En relació a l’activitat infermera complementària a l’activitat mèdica, es va evidenciar una millora dels resultats en el seguiment de les malalties cròniques degut a una major adherència al tractament.

En un moment en què les infermeres estan vivim una situació de desprotecció jurídica degut al Reial Decret de prescripció infermera aprovat pel govern del PP, aquesta revisió sistemàtica dóna un alè d’aire fresc. Es demostra que el treball de les cures infermeres basat en l’evidència científica ja sigui a l’Atenció Primària i/o a l’especialitzada, és cost-efectiu i de qualitat.

Les infermeres han de continuar treballant en benefici de la població, han de ser pro-actives en prevenció i promoció de la salut, en el seguiment dels pacients amb problemes de salut crònics, en l’atenció a persones amb problemes de salut aguts i en la coordinació amb els serveis socials del territori. L’acompanyament als pacients i les seves famílies al final de vida a domicili, l’escolta activa de les persones que ho necessitin, el lideratge en polítiques sanitàries, el treball colze a colze amb els metges/ses d’Atenció Primària i la coordinació amb els serveis sociosanitaris i l’atenció especialitzada han de formar part del dia a dia del treball de les infermeres.

És un repte per al sistema sanitari, per al col·lectiu mèdic i pel propi col·lectiu infermer avançar sense prejudicis i sense pors en l’interessant perspectiva de futur.

————————————————-

Foto obtinguda de: www.fotonostra.com