Etiquetes

, , , ,

La prescripció infermera està implantada, des de fa anys, a països com ara el Regne Unit, Suècia, Austràlia, EEUU, Nova Zelanda, Irlanda i Canadà. Hi ha estudis d’eficàcia en salut i costos que demostren la qualitat del treball infermer i la gran satisfacció tant d’usuaris com de gestors. (Cost-effectiveness of nurse practitioners in primary and specialised ambulatory care: systematic review)

El col·lectiu d’infermeria en el nostre país porta molts anys lluitant perquè es reconegui legalment la seva tasca diària quant a prescripció. Andalusia va ser pionera en aquest sentit, ja que al 2009, es reconeixia per primera vegada a Espanya la capacitat de prescriure amb una recepta infermera i amb càrrec al Sistema Andalús de Salut. Els resultats, després de 5 anys de la seva implantació, han estat molt satisfactoris tant pels professionals com per als pacients. Per a més informació: Prescripción. Experiencia en Andalucía

prescripcionAmb la publicació del Reial Decret sobre prescripció infermera, el 23 de desembre, les infermeres han passat d’una situació d’al·legalitat amb la que estaven treballant des de sempre, a una situació d’il·legalitat. La infermera, amb el nou Decret, necessita que un metge “hagi determinat prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i assistencial a seguir”. Per tant, aplicant el Reial Decret, les infermeres no poden administrar una vacuna si prèviament no existeix una prescripció mèdica i una determinació del protocol a seguir. Tampoc poden prescriure un apòsit per a la cura d’una nafra per pressió, ni heparinitzar una via, ni administrar un medicament en cas de situació vital i absència d’algun metge a prop; ja que estarien fent intrusisme professional i estarien fora de la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil professional.

Durant la recent campanya electoral al Congrés de Diputats, PSOE, Ciutadans, Podemos, IU, UPiD i PNV s’han manifestat en contra del Reial Decret. Dotze comunitats autònomes han demanat la suspensió cautelar del Decret: Cantàbria, Extremadura, Comunitat Valenciana, Astúries, Navarra, Canàries, Balears, País Basc, Aragó, Castella-La Mancha, Andalusia i Catalunya. Aquestes comunitats demanen al ministre Alonso la celebració d’un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (es pot realitzar quan ho demanen la tercera part dels membres o més).

El Col·legi Oficial d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB) ha iniciat reunions amb diferents entitats i organitzacions per tal de sol·licitar a la Conselleria de Salut l’aprovació de la regulació de la prescripció infermera a Catalunya, mitjançant un Decret del Govern de la Generalitat. Aquest Decret hauria de regular “la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers de Catalunya” i hauria de reconèixer la prescripció autònoma infermera. En definitiva, es demana que la Generalitat faci el que el govern del PP no ha fet a Espanya per tal d’assegurar la seguretat jurídica en les accions diàries de les infermeres.

Des del FoCAP, creiem que no es pot fer un pas enrere. Les infermeres han de continuar treballant com fins ara, en el marc de protocols consensuats pel centre o institució en la qual treballen i, seguint les guies de bona pràctica basades en l’evidència científica. Les infermeres han de poder continuar: 1/ administrant les vacunes sistemàtiques recomanades en el calendari vacunal, 2/ ajustant les dosis de sintrom dels pacients, 3/ atenent les visites per patologia aguda que demanen els ciutadans, 4/ indicant l’apòsit més adequat per a les cures de nafres, 5/ fent el seguiment de les pautes de diürètics dels pacients crònics amb insuficiència cardíaca o/i 6/ modificant la dosi d’insulina dels diabètics. A més a més, no s’han d’oblidar les accions de detecció de situacions de risc dels nostres pacients, fer educació sanitària per tal d’apoderar a l’usuari a prendre decisions, estar al costat dels pacients en situació de final de vida i acompanyar a les seves famílies.

Aquest Reial Decret no pot modificar la bona pràctica infermera i la qualitat assistencial. Com tantes altres institucions ens posicionem en contra del Reial Decret i creiem que és necessari adaptar el marc legal al dia a dia de les activitats que realitza la infermera.