Etiquetes

, , ,

vall hebronEMERGÈNCIA SANITARIA

Els ciutadans i ciutadanes, usuàries i treballadores de la sanitat pública de Catalunya, no podem ja aguantar més la situació a la que ha arribat el nostre sistema sanitari públic després de les retallades durant quatre anys del govern sortint

Urgències col·lapsades, llistes d’espera per visitar-se amb el metge de capçalera i amb els especialistes, per fer proves diagnòstiques i per operar.se, tancaments i reduccions de serveis: llits d’hospitals urgències de nit als CAPs, serveis d’ambulàncies, acomiadaments de personal i rebaixa dels seus ingressos, manca d’inversions, de compra de nou material i de manteniment

Aquesta degradació i pèrdua de qualitat dels sistema públic ha servit d’excusa per augmentar el negoci de la sanitat privada, s’han fet externalitzacions de serveis públics a entitats privades de lucre, derivacions de pacients a centres que fan de la salut el seu negoci pagant el sistema públic. Mala gestió, corrupció i amiguisme

Nosaltres, que hem defensat durant aquests anys el sistema públic de salut i la seva qualitat, ens sentim legitimats i en la obligació d’exigir al nou Govern i al nou Parlament de Catalunya, que reverteixi urgentment aquesta situació d’emergència sanitària a la que s’ha arribat. Recuperant el pressupost de 1.500 milions que ens han robat durant aquests anys i regenerant el caràcter 100 x 100 públic, universal i de qualitat del mateix.

Gener del 2016

sapPDSMarea