Etiquetes

, , , , , , , , , ,

El vídeo que presentem correspon a la conferència impartida per Sergio Minué, metge de família i professor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el VIII Congreso de Atención Primaria de la Salud, que amb el lema ‘La salud, una contrucción de todos’ ha organitzat el Ministerio de Salud a la província de Mendoza a Argentina. En ella reflexiona sobre els valors de l’atenció primària, que actualment es troben en risc evident, i alhora exhorta a abandonar postures victimistes i de queixa i a assumir un lideratge que permeti actualitzar els valors de l’atenció primària dins les societats i els sistemes sanitaris del temps present.

  • Vinculació: coneixement de la singularitat de cada pacient, de la persona que un moment donat té un problema de salut. Els protocols aplicats de forma acrítica i indiscriminada ignoren aquesta singularitat.
  • Traducció: diferenciar el mapa del territori que representa. És paper fonamental dels metges i infermeres de família unir el coneixement científic amb el territori del patiment humà.
  • Compromís: cap home és una illa, totes les persones estem interrelacionades. Els metges i infermeres de família haurien d’interessar-se pels factors socials com a una part més de la seva feina no com un aspecte secundari. La medicina i la infermeria de família són polítiques per definició.
  • Protecció: protegir als pacients del mateix sistema sanitari i de la pràctica d’una medicina amb interessos espuris.
  • Testimoni: hem de donar testimoni del patiment i mort de moltes persones, recordar el nom i la cara de la gent, escriure la història de vida i patiment de les persones. Això és incompatible amb els models d’història clínica de què disposem i la manera com les utilitzem.
  • Honradesa: els sistemes d’incentiu en tot el món tenen efectes perversos en l’honradesa de la pràctica clínica. Els metges i les infermeres deixen de fer activitats per les quals no els paguen. Els professionals hauríem de fer les coses perquè creiem que les hem de fer i fer-les bé. Les organitzacions haurien de promoure l’honradesa amb el tracte considerat i respectuós que donen als professionals, no pressuposant que són rufians o titelles.
  • Il·lusió: hem de ser capaços de recuperar les motivacions que ens van portar a fer-nos metges i infermeres. Recuperar la capacitat de dir sí, de comprometre’ns, respondre i sentir il·lusió pel que fem.
  • Lluita: hem de treballar activament per tal que aquests valors no es perdin. L’exercici de la medicina i la infermeria de família està clarament amenaçat. Sense una atenció primària sense metges i infermeres primaristes, es perd el valor de la cura integral de les persones i l’efectivitat, l’equitat i l’eficiència que caracteritzen aquest nivell d’atenció.
  • Trobar significat: estar contents, orgullosos i convençuts que el que estem fent serveix. Tenim molt poder, veiem dos terços d’un milió de persones cada dia. Un metge que no es limita a vendre tractaments és inestimable.

Aquest és un petit resum de la conferència però us recomanem veure el vídeo sencer. Val la pena.