Etiquetes

, , , ,

El Departament de Salut ha publicat l’informe de la Central de Resultats Àmbit de l’Atenció Primària de l’any 2014 elaborat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

N’hem fet una anàlisi en el Resum central de resultats 2014

Prevalença DMEn l’informe es dónen dades generals (cobertura, utilització, activitat i personal), d’adequació (taxa d’urgències hospitalàries, taxa d’hospitalitzacions evitables, taxa d’hospitalitzacions per MPOC i ICC, percentatge de pacients polimedicats, índex de qualitat de la prescripció farmacèutica), d’efectivitat (cobertura vacunal infantil i antigripal, prevalença atesa de diabetis, població consumidora de fàrmacs per a la diabetis i població atesa en el programa ATDOM) i d’eficiència (nombre de receptes per usuari, despesa farmacèutica, cost per pacient tractat amb IECA i ARA II, hipolipemiants i antidepressius).

La informació que ens ofereix la Central de Resultats és insuficient per fer-nos una composició de la situació i resultats de l’APS. És útil per conèixer la població atesa, activitat i recursos professionals i per comparar equips. Però ignora un gran volum d’aspectes  de la nostra feina. Tampoc ens dóna informació vàlida de l’ús dels serveis d’urgències, ni per valorar efectivitat ni adequació. Caldria repensar com haurien de ser els informes de l’AQuAS per tal que serveixin realment per avaluar els serveis i fer-ne una millor planificació.