Etiquetes

, , , ,

El FoCAP ha fet arribar als partits polítics (i per extensimagesió a les coalicions en que participen) un document amb 8 propostes per a l’atenció primària que creiem que s’haurien de dur a terme durant la propera legislatura, demanant que les incorporin als seus programes.

index

Any a any l’atenció primària perd força en tot l’estat i en especial a Catalunya, que és una de les comunitats que més diferencial presenta entre la despesa hospitalària i la de primària.

La salut de la població catalana en el futur depèn, entre altres coses, de com s’orienti el sistema sanitari. Sabem que amb major inversió i amb millors serveis en l’atenció primària, s’obtenen millors resultats en salut. Totes les propostes que formulem són factibles si hi ha voluntat política per portar-les a terme. No necessiten forçosament més pressupost, sinó una distribució i una priorització orientades a centrar el sistema en l’atenció primària de salut i fer un pla rigorós per a reduir les actuacions inefectives i/o ineficients. I a més a més farien el sistema més equitatiu i més sostenible a curt i llarg termini.

Aquí deixem l’enunciat dels 8 punts:

1. Augment progressiu del pressupost destinat a l’atenció primària de salut (APS), compromís d’arribar al 17% en l’exercici del 2016 i al 25% a mitjà termini…

2. Recuperació de personal i de les seves condicions laborals: assegurar que queden ben cobertes les vacants per jubilació, malaltia o vacances, dotant adequadament als diversos equips d’atenció primària (EAP)….

3. Pla de reordenació de l’atenció continuada per assegurar que tots els ciutadans tinguin el primer contacte amb serveis propis de l’atenció primària…

4. Major autonomia de l’AP i dels equips en particular. Blindar els pressupostos destinats a l’AP….

5.Convertir el metge i l’infermera de família en actors i coordinadors de tota l’atenció,…

6. Disminuir la medicalització i potenciar l’atenció comunitària i la coordinació amb serveis socials…

7. Potenciar el lideratge de l’APS dins del sistema, començant per augmentar la representativitat i poder de decisió dels seus professional…

8. Revisar el sistema d’incentius basant-los en el compromís i en els resultats en salut