Etiquetes

, , , ,

Seguim posant l’atenció en el ple monogràfic sobre salut que el Parlament va fer els dies 17-19 de juny perquè tenim un gran interès a conèixer quines són les idees que té cada grup o partit per la sanitat. El ple en si va tenir pocs resultats, tal com vam valorar en l’anterior post però les intervencions que s’hi van fer ens permeten veure les prioritats, enfocaments, conceptes, models, objectius i propostes de cada força política.

D’aquí a pocs mesos hi haurà noves eleccions al Parlament qindexue, entre altres coses, decidirà sobre el futur de la sanitat catalana. Es decidirà si es dóna continuïtat a les actuals polítiques del govern de CiU, secundades per ERC, Marina Geli i el Partit Popular tal com es va veure en les sessions parlamentàries, o bé es fa un gir al sistema i a les polítiques de salut cap a una cobertura universal, la potenciació de l’atenció primària i comunitària o la provisió pública de serveis.

Entenent que les proposicions al parlament són indicatives dels programes electorals dels diferents partits que votarem el mes de setembre, hem fet una anàlisi de les referides a l’atenció primària, extretes del document: Parlament de Catalunya. Dossier per a la sessió 56 convocada pel 17 de juny del 2015

 • CUP: Proposta de resolució 4. Sobre l’Atenció Primària. Conté 7 punts, entre els quals destaquem:

  • que l’atenció primària… sigui la veritable porta d’entrada al sistema i que des de l’atenció primària es coordinin els recursos i als pacients

  • Cobertura de totes les places vacants per jubilacions,

  • Provisió d’atenció domiciliaria pels professionals habituals de les persones…. eliminar els equips específics per a l’atenció domiciliària.

  • Revisió de les ràtios: metge/sa, infermer/a, treballadora social, psicòlogues, etc. en funció de: edat de la població, morbiditat i indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.

 • ICV-EUA Proposta de Resolució 8. Atenció Primària i Comunitària. Conté 10 punts, entre els que destaquem:

  • Revertir les retallades fetes en nombre de professionals de l’Atenció Primària, en horaris dels CAPs i en punts d’atenció continuada tancats els darrers 4 anys

  • Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció primària sobre el total del pressupost en salut

  • Racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels processos assistencials amb base a l’Atenció Primària

  • Potenciar la participació dels i de les professionals dins del sistema així com l’autonomia de gestió i abandonar el model de gestió gerencialista actual.

 • PPC Proposta de resolució 1. Millora de la qualitat assistencial i Proposta de resolució 3. Nou model de prestació de serveis sanitaris.Fa referència a l’atenció primària en dues propostes més generals. En parla en 5 punts, entre els quals destaquem:

  • Estendre els programes d’atenció domiciliària programada amb equips de suport, especialment els adreçats a persones amb malalties cròniques

  • Impulsar la constitució d’Entitats de Base Associativa (EBA) com a eines de gestió dels Centres d’Atenció Primària (CAP) en mans dels mateixos professionals sanitaris, amb l’objectiu de que a finals de 2017 estiguin un mínim d’un 40% de centres gestionats d’aquesta manera.

 • CiU- ERC Proposta de resolució 1. Model sanitari i contractació amb els centres del SISCAT. Proposta de resolució 9. Recerca. Proposta de resolució 5. Polítiques i actuacions intersectorials que s’adrecen  al monitoratge i millora de les desigualtats. Parla de l’atenció primària en 4 punts de tres propostes diferents. En destaquem:

  • Autoritzar que els actuals convenis, contractes i autoritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària, …… es mantinguin vigents fins a l’entrada en vigor i implementació de la llei esmentada.

  • Impulsar polítiques de recerca i innovació en l’àmbit de l’atenció primària

  • Potenciar el desplegament de les actuacions del PINSAP destinades a la reducció de desigualtats en salut, …… amb les següents actuacions en àrees prioritàries:

   a. Incorporació de la prescripció social a l’atenció primària de salut

            b. Impuls de la salut comunitària.

 • En les propostes de C’s no n’hi ha cap que es refereixi a l’atenció primària.

Com es pot veure hi ha visions i propostes sobre atenció primària diferents i fins i tot oposades. Només tres partits (CUP, ICV, PSC) parlen d’increment pressupostari i reversió de les retallades. Els mateixos partits que parlen de l’atenció primària com a pilar del sistema, li donen funcions de gestió i coordinació de l’assistència.

En temes de gestió, ICV-EUA parla d’autonomia de gestió, participació dels professionals i acabar amb el model gerencialista. Mentre que PPC defensa la creació de més EBAs. És aquest mateix partit que defensa equips específics per a atenció domiciliària. En canvi, CUP defensa que l’atenció domiciliària la facin els professionals habituals del pacient.

La pobresa de les propostes de CiU-ERC per a l’atenció primària són reflex d’allò que estan fent des del govern: no donar-li gens d’importància i fer servir el PINSAP com a cortina de fum per tapar la crua realitat i fer veure que estan impulsant l’atenció primària i comunitària.

Anuncis