Etiquetes

, , , , , , , , , , ,

Per primera vegada en 30 anys el Parlament de Catalunya va fer un Ple monogràfic dedicat a salut i sistema sanitari. No es va permetre la participació d’entitats professionals i ciutadanes, que ens varem expressar en el debat previ organitzat per ICV-EUA Open Salut.index

Aquest ple va ser motivat per l’interès creixent de la societat i els partits polítics per la nostra sanitat, que ha passat de ser un “bon model amb ampli consens” a ser un model en descomposició en la mesura que va perdent cobertura, qualitat i satisfacció i van apareixent greus problemes que posen en entredit les formes de contractació i gestió de les múltiples entitats proveidores de serveis. Tal com es pot deduir de les votacions, l’actual model només té el suport de CiU, ERC, PPC i la diputada no adscrita Marina Geli.

Els partits polítics van presentar 70 propostes de resolució per a ser votades. És evident que malgrat algunes d’elles versin sobre els mateixos temes , la visió  i, per tant la solució que proposen, sigui diametralment oposada. Per exemple, és destacable que tots els partits hagin posat a les seves propostes punts sobre el model sanitari. Les formacions més crítiques amb l’actual model han estat la CUP i ICV-EUA, mentre que CiU i ERC (de fet han presentat conjuntament les propostes) defensen la continuïtat del model actual. Altres temes comuns han estat la transparència, la corrupció, el finançament i les retallades, essent totalment diferent el punt de vista de CiU-ERC respecte el dels grups de l’oposició. En canvi, quan es toquen temes tan cabdals com és l’atencio primàra, per exemple,  només ICV-EUA i la CUP els fan aparèixer com a punts propis, igual que aquest primer grup parlamentari fa seves les propostes de la Marea Blanca de Catalunya  a mode de declaració d’intencions. Aquests dos grups parlamentaris també són els que més propostes fan sobre temes de gran efecte sobre els ciutadans con són l’exclusió sanitària, les llistes d’espera (CUP), el projecte VISC+ (ICV-EUA) o fins i tot la precarietat laboral dels professionals (ICV-EUA). Tot i que en relació a les condicions laborals dels professionals  (sobretot metges) en fan esment PPC i C’s. La resta de grups, socialistes, CiU i ERC estan més preocupats en reclamar  inversions  en  infraestructures noves o ja programades, les relacions amb la indústria farmacèutica, la innovació i la recerca.

En total es van presentar 24 resolucions: la totalitat (16) de les proposades per CiU i ERC, la resta (8) a proposta d’algun o varis partits. Les resolucions aprovades, en general, contenen molta retòrica i fan referència a acords, projectes i plans ja aprovats anteriorment i que no s’han posat en marxa, o a futures normatives i grups de treball. La repercussió en la millora del sistema sanitari creiem que serà insignificant.

En el quadre adjunt hi trobareu un resum dels assumptes continguts en les resolucions, els grups proponents i el resultat de les votacions:  Resolucions Parlament 19-06-15

 

 

 

Anuncis