Etiquetes

, , ,

Compareixença (frustrada) del FoCAP al Parlament sobre  exclusió sanitària

Aquestes darreres setmanes, el FoCAP, juntament amb Medicus Mundi i altres representants de la PASUCat, havia de fer una compareixença al Parlament per donar arguments a favor de la proposició de llei presentada pel grup ICV-EUiA per a garantir l’atenció sanitària i farmacèutica universal i així revertir els efectes del RDL del govern Rajoy i aquells no resolts amb la Instrucció de la Generalitat. Finalment no va ser possible fer la compareixença i votar la llei en el calendari previst perquè sembla que no hi ha voluntat política del partit del Govern que la llei s’aprovi en aquesta legislatura.índex

Tot i així, sembla que podrien córrer nous aires en el Departament de Salut presidit per Boi Ruiz i que la pressió de la societat civil i dels partits polítics que s’han mostrat en contra del RD i la Instrucció, podrien aconseguir millorar l’accés a l’atenció sanitària de tots els ciutadans que viuen a Catalunya. Si fos així, benvingut sigui, encara que caldrà anar més enllà i anul·lar el RD.

El Parlament, en la sessió monogràfica sobre salut, va aprovar el dia 19 una resolució sobre atenció universal, on entre altres coses diu:

Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o ciutadana, amb independència de la seva situació legal i administrativa a Catalunya, resti sense assistència sanitària i farmacèutica per motius econòmics.

Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 10/2012, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut o aprovar una nova instrucció, d’acord amb allò que estableix el punt 9è de la Moció 79/X del Parlament de Catalunya

En tot cas, volem fer pública la Compareixença, per a donar arguments perquè aquestes mesures arribin sense demora i siguin efectives. Com queda explicat en el nostre text, les repercussions negatives del RD i la instrucció es produeixen a diferents nivells:

  • Sobre el model de sistema sanitari
  • Sobre la salut de les persones per trencament de la continuïtat i la longitudinalitat de l’atenció
  • Sobre la sostenibilitat del sistema
  • Sobre la seguretat del pacient i de l’atenció
  • Sobre la nostra feina diària i sobre el funcionament dels centres
  • Sobre la seguretat jurídica dels professionals

Mantenim una confiança vigilant.

 

Anuncis