Etiquetes

, , , , , ,

La Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) ha publicat l’informe La-enfermería-en-atención-primaria.-Análisis-de-la-situación-y-propuestas-de-mejora sobre la situació de les infermeres dins de l’Atenció Primària (AP). En aquest informe es descriu la gran importància del rol de les infermeres en l’àmbit de l’AP però posa en evidència la marginació que pateix el col·lectiu a Espanya respecte a altres països de la UE.F._MANOS_ENFERMERAS_EFYC-grande

Amb la reforma de l’AP de fa 30 anys van canviar substancialment les competències de les infermeres d’AP, que van deixar de realitzar principalment funcions tècniques i burocràtiques per passar a desenvolupar un rol més comunitari centrat en programes i protocols i amb una visió més holística i humanista de l’atenció a les persones. Tot i això, encara és necessari que s’introdueixin nous canvis a l’actual model d’infermeria d’AP. Canvis que han de donar més protagonisme al seu rol comunitari i social posant èmfasi en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, l’atenció als ciutadans amb patologia aguda i l’apoderament dels pacients crònics en el maneig de les seves malalties. L’informe de la FADSP posa de manifest que la baixa ràtio d’infermeres, les polítiques de retallades, l’atur, l’emigració a altres països de la UE, i la persistència del model centrat en la malaltia i la medicalització, impedeixen que es desenvolupi una atenció infermera de qualitat. Actualment a Espanya hi ha una ràtio de 506 infermeres per 100.000 habitants, quan la mitjana a la UE és de 797( a Alemanya es de 1.115 i al Regne Unit és de 988), han marxat més de 5.000 professionals en els últims 5 anys i la prescripció infermera no arriba mai, i més ara, que ha topat amb l’oposició de la OMC.

En l’informe també es posen en evidència les diferències en el nombre d’infermeres per habitant entre les Comunitats Autònomes, essent Navarra la que té una major proporció (831/100.000) i ocupant Catalunya el lloc número 8 (574/100.000), així com la precarietat laboral que patim (contractes de dies i hores), l’esforç continuat que suposa el canvi d’un centre a un altre, situacions que poden afectar directament a la qualitat de les cures i l’atenció, així com al desgast progressiu dels/les professionals.

Per a millorar aquesta situació l’informe proposa incrementar l’autonomia de gestió dels equips i que les infermeres participin directament en la gestió, motivar als/les professionals ( indicadors de qualitat no tant de quantitat), definir les carteres de serveis i responsabilitats, augmentar les ràtios d’infermeres fins equiparar-les a la mitjana de la UE, fomentar la formació pregrau en educació per a la salut i habilitats no tècniques, potenciar l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, potenciar la formació continuada i la investigació i desenvolupar la prescripció infermera.

L’informe també aposta per potenciar el model d’Equips d’Atenció Primària de gestió pública, enfront dels gestionats per EBAs o per Metges Gestors de Pressupostos (fundholders).