Etiquetes

, , , , , , ,

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha fet públic el document La atención primaria, alternativa a la crisis de los sistemas sanitarios en que analitza l’actual situació de l’Atenció Primària de Salut (APS)  i fa propostes per recuperar la força que ha perdut en els últims anys.
Segons la FADSP, gran part dels bons resultats en nivells de salut, cobertura, accessibilitat i equitat que ha proporcionat el nostre sistema sanitari és atribuïble a l’APS, que ho ha fet a un cost sostenible. El document fa un recorregut pels èxits i fracassos de la reforma que es va endegar fa 30 anys i que considera incompleta. Entre els problemes actuals cita: l’excés de pacients per metge/infermera, el deficienIMG_7952t finançament, el dèficit de recursos humans, l’insuficient accés a recursos diagnòstics, l’abandonament del treball comunitari o la fascinació per la tecnologia. Considera que algunes fòrmules que s’estan proposant com aternatives a l’actual model de provisió pública (EBAs, gestió per hospitals o metges gestors de pressupostos) són falses alternatives que propiciarien la gestió privada sense suposar millores assistencials.

Finalment, fa una sèrie de propostes, entre les que destaquem:

  • Recuperar el caràcter universal de l’Atenció Pirmària i l’equitat en l’accés als serveis
  • Acabar amb la discriminació i marginació de l’AP: pla contra la precarietat econòmica, pla de recursos humans i pla d’equipaments dels centres
  • Racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels processos assistencials amb base a l’AP
  • Fer canvis en la formació pre i post grau i formació continuada
  • Impulsar la investigació independent dels hospitals i sobre activitats comunitàries
  • Millorar la qualitat, la capacitat resolutiva i reduir la càrrega burocràtica.