Etiquetes

, ,

Ens fem ressò amb alegria i agraïment del Manifest en Defensa de l’Atenció Primària que ha fet públic la Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya.

Ningú millor que els ciutadans i les ciutadanes per defensar una atenció primària centrada en la persona i eix vertebrador de tota la seva atenció sanitària, ningú millor que qui n’és usuari per explicar els seus beneficis i per exigir les millores que són necessàries per assolir millors resultats per la salut de les persones i de la societat. A continuació el reproduïm íntegrament.

Manifest en defensa de l’Atenció Primària

L’anomenada crisi ha colpejat molt durament als veïns i veïnes dels nostres districtes, raó per la qual creiem necessària una concepció de la salut més enllà del seu aspecte sanitari, tenint en compte aquells determinant socials –educació, habitatge, entorn físic, atur, alimentació, etc. Una mirada en salut des d’un enfocament integral que inclogui totes les polítiques i amb una visió que permeti disminuir les desigualtats socials i de salut de la nostra comunitat.

Les contínues retallades en el pressupost de Salud i l’obligada austeritat dóna com a resultat un greu problema de salut pública, especialment en els barris més empobrits de la ciutat.

L’Atenció Primària és la porta d’entrada al sistema sanitari i l’eix vertebrador. Es l’instrument bàsic d’una atenció global, integral i propera a les persones. L’evidència ens diu que un sistema eficient passa per una atenció primària de qualitat, però la realitat ens demostra que ha estat la més afectada per les retallades pressupostaries degradant-se en gran mida la qualitat assistencial. La massificació i deteriorament dels serveis d’urgències és ja constant al haver-se convertit en la vàlvula de fuita de les ineficàcies de l’Atenció Primària i l’ Especialitzada.

1.Criteris fonamentals que volem defensar en l’àmbit de l’Atenció Primària en qualitat d’usuaris/es i al mateix temps garants del sistema:

-Accessibilitat: amb equitat i qualitat, sense barreres ni discriminacions. Per a tothom, en funció de les seves necessitats. Que sigui la veritable porta d’entrada al sistema i que des de l’atenció primària es coordinin els recursos i als pacients.
-Integral: Amb una visió global de les persones i de la comunitat. Que tingui en compte les condicions socials i culturals , que tingui l’actitud, les eines i el temps necessaris per poder escoltar i entendre les persones i els seus problemes i ajudar-les a buscar les solucions més sanes.
-Resolutiva: L’Atenció Primària ha de resoldre la majoria de patologies i necessitats de salut dels nostres veïns i veïnes, amb prevenció, promoció de salut, diagnòstic, tractaments i rehabilitació. També ha de saber quan no cal un fàrmac o una prova, ha de fer un us raonable i equitatiu dels recursos.
-Continuada i Longitudinals: Atendre durant tota la vida a les persones de la nostra comunitat, les nostres famílies, els nens, avis,etc en les diferents etapes vitals i en els diferents problemes de salut. Sempre que sigui possible volem ser atesos pel mateix metge, la mateixa infermera i la mateixa administrativa… La continuïtat en el lloc de treball i l’atenció fomenta la confiança i l’efecte terapèutic.
-Activa i treball en equip: No esperar a la malaltia, ser pro activa en prevenció i promoció de salut. Treball coordinat en equip de metge, infermera, treball social, administratius sanitaris, salut mental. Però també ha de capacitar les persones a resoldre els seus problemes i a prendre decisions.
-Comunitària i participativa: fer front als problemes de salut de la comunitat en el nostre territori (detecció i treball dels determinants de la salut) amb la comunitat i amb participació real en el sistema i en la seva salut. Fins ara la participació ciutadana en matèria sanitària s’ ha portat a terme de forma vertical, concebuda aquesta com un complement de decisions ja preses i no com una part essencial en el disseny i funcionament dels serveis.
-Coordinació amb altres serveis a les persones del territori: facilitadora de l’organització dels serveis al voltant de les necessitats en salut de les persones, amb criteris de proximitat, resolució i seguretat en l’atenció. Evitant desplaçaments, rederivacions i demores en la resolució (subsanació) global dels problemes de salut.

Demandes des de les entitats:

– Qualitat en la visita mèdica i infermera amb temps suficient per atendre adequadament i valorar amb els pacients les seves necessitats i les millors solucions.

– Ocupació de totes les places vacants per jubilacions, incloses les previstes en el 2015. Adequació d’aquestes a les necessitats reals.

– Cobertura de suplències en mesos vacacionals i baixes de llarga durada.

– Revisió dels ràtios: metge/sa, infermer/ra, treballadora social, psicòlogues, etc en funció de: edat de la població, morbiditat i indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.

– La sol·licitud de visita programada, per iniciativa del ciutadà, pel metge/sa, infermer/a de referència en el CAP, no pot demorar més de 48 h.

– Accés al propi metge de referència, en visita espontània (urgent).

– Provisió d’atenció domiciliaria pels professionals habituals de les persones. Volem que el seguiment de visites a domicili, a la cronicitat, malalt fràgil complex, es facin pels metges/es, infermers/res de referència. No a equips específics per a l’atenció domiciliària, no a l’externalització.

– No a la dispersió i a la segmentació en l’atenció per patologies.

– Reobertura de l’atenció continuada en el CAP Guineueta.

– Recuperació del pressupost i personal dels equips al nivell del 2010 i si es necessari, partida pressupostària extraordinària establint les prioritats.

 Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya    

 Barcelona, 24 Abril 2015

Signar el Manifest en defensa de l’atenció primària