Etiquetes

, , , ,

Lo nota que ha fet pública  l’AIFICC referent als trasllats de l’ICS:

logo L’AIFiCC davant del concurs de mobilitat voluntàriade l’ICS es posiciona en els següents punts:

1. Mostrem la nostra preocupació pels efectes sobre l’atenció i la seguretat de les persones que pot tenir el concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013, recentment iniciat per l’ICS.

2.Des de la reforma de l’Atenció Primària fins l’actualitat, les cures dirigides a les persones per part de les infermeres que treballem a l’Atenció Primària han augmentat de complexitat, tant per la resolució i pes que se li vol donar al primer esglaó de l’atenció, com per l’alta complexitat de situacions i tipus de demandes, precisant una alta especialització per part dels professionals que les presten. Tant és així, que fa 5 anys es va publicar al BOE 1729/2010 el programa formatiu sobre l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària per a donar una solució a una formació, en aquell moment molt heterogènia i desigual, i que donés resposta a la complexitat de l’atenció a les personesen l’àmbit de l’Atenció Primària.

3. En aquests darrers 5 anys s’ha treballat, i l’AIFiCC ha estat directament implicada, a donar una formació d’altíssima qualitat a tres promocions d’especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària (aquest proper maig es graduarà la tercera promoció). Això es tradueix en 11 Unitats Docents Multiprofessionals, 5 de les quals pertanyen a l’ICS, on es formen de 20 a 37 especialistes anualment. Aquestes infermeres especialistes a dia d’avui no tenen cap reconeixement específic per a treballar en allò que s’han format. Formació que per altra banda està finançada amb diners públics.

4. Aquest procés de mobilitat voluntària genera una situació que està totalment en contradicció amb mesures que el Departament de Salut regula en el seu Pla de Salut, el Llibre Blanc de les professions sanitàries, el PIAISS i d’altres programes on posa especial èmfasi en la capacitació, nombre i composició dels equips humans necessaris per donar resposta a l’Atenció de Salut i per a desplegar les activitats encomanades.

5. En aquest concurs de mobilitat voluntària que porta a terme l’ICS durant el mes de maig hi ha centres d’Atenció Primària on el recanvi d’infermeres és superior al 50% de la seva plantilla. Aquest fet, suposarà, entre d’altres, una paralització dels projectes fins que el personal de nova incorporació no assoleixi el grau de competència adequat al nou lloc de treball, cosa que sol requerir de dos anys de temps, doncs la puntuació obtinguda, tot i basar-se en la carrera professional, no especifica que els coneixements baremats estiguin relacionats amb l’Atenció Primària.

6. Des de l’AIFiCC considerem que s’està donant una situació incomprensible, ja que si l’objectiu és l’eficiència del sistema de salut no s’hauria de gestionar la mobilitat professional sense tenir en compte l’adequació del personal al lloc de treball d’acord amb la seva formació específica i a les seves competències.

Junta de l’AIFiCC

Barcelona, 15 a bril de 2015
Anuncis