Etiquetes

, , , , ,

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el dia 10 d’octubre es presentarà la Plataforma en presentacioplataforma2Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya impulsada per la Fundació Congrés Català de Salut Mental.  Es farà públic un Manifest i la Declaració de Barcelona (síntesi del manifest)

L’atenció especialitzada no és l’única que intervé en els pacients i famílies amb problemes mentals. Es considera que al voltant d’un 30% de les consultes a l’APS tenen relació amb problemes de salut mental, sigui per patologia establerta, sigui per estats de malestar psicològic. Problemes que en gran part estan relacionats amb condicionants econòmics, socials i culturals i que comporten situacions complexes de difícil solució, requereixen de part dels professionals de l’APS capacitat d’escolta, d’elaboració dels problemes i seguiment del malestar. La correcta orientació i atenció (que suposa fonamentalment actitud, habilitats i temps) a l’APS del malestar psicològic de les persones influeix en la seva evolució, menor cronificació, menor medicalització (considerar malalties processos que no ho són) i menor us de psicofàrmacs. El creixent malestar psicològic de la nostra població relacionat amb la situació de crisi i les polítiques d’austeritat requereix un abordatge des dels recursos comunitaris, essent l’APS i els serveis socials els àmbits més propers a la població, més coneixedors de les seves realitats i amb capacitat d’intervenció més integradora i també més eficient. També se sap que un bon treball de l’APS millora el treball dels especialistes fent-lo més efectiu. Difícilment es pot entendre un bon sistema públic de salut sense una APS forta, seria com un gegant amb peus de fang. Però l’APS no pot fer front de manera correcta a les seves funcions mentre sigui menystinguda a nivell pressupostari i a nivell de competències.

Reclamar una millor atenció pública en salut mental ha d’incloure al nostre entendre el reclamar una bona i suficient APS. El manifest que es presentarà el dia 10 a Barcelona recull la necessitat de tenir un sistema públic basat en l’APS, amb suficient finançament i competències per poder oferir a la població una millor atenció en salut mental. El FoCAP s’hi adhereix.

Anuncis