Etiquetes

, , , ,

pel-dret-a-decidir-tambc3a9-la-nostra-salutEl passat mes de juliol, l’assemblea sectorial de sanitat de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) feina públic el document  “Salut per la independència” que va ser contestat i fortament criticat  per diverses entitats i que finalment va retirar.  Donant continuïtat a les crítiques, i amb l’ànim de formular propostes alternatives de defensa del sistema públic de salut, un grup d’entitats van promoure l’elaboració d’un document que va ser presentat el dia 6 de setembre (veure video SICOM) i al que ens vam adherir inicialment 17 entitats (a hores d’ara n’hi ha 23) de professionals, ciutadans, sindicats i partits polítics: PEL DRET A DECIDIR SOBRE LA NOSTRA SALUT I EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA

Aquest document estableix les línies bàsiques de com entenem un SERVEI NACIONAL DE SALUT, ens ha d’ajudar a passar de la protesta  a la proposta i cohesionar tots els moviments existents al voltant dels conceptes vertebradors d’un sistema públic, equitatiu i solidari. alternatiu a la privatització, mercantilització i biomedicalització de la salut i sanitat.

El punt 8 es refereix a l’Atenció Primària de Salut:

Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals. Fer de l’Atenció Primària i Comunitària l’instrument bàsic per a una atenció integral i integrada, propera a les persones i comunitats, que sigui la porta principal d’entrada al sistema, amb dotació pressupostària pròpia i suficient.

Aquesta proposta de SERVEI NACIONAL DE SALUT es presentarà al Parlament a tots els grups parlamentaris i a la premsa  el dia 15 d’octubre.

Anuncis