Etiquetes

, , , , , ,

jornada Focap crònics

El tema de la cronicitat està al centre de molts debats i és d’interès d’entitats científiques i professionals. En el marc d’aquest debat, ha aparegut un molt interessant document “Bioètica i cronicitat” elaborat pel Comitè d’Ètica Assistencial del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu signat per Bernabé Robles del Olmo com a representant.

El document fa una reflexió des de la bioètica de l’atenció a la cronicitat i en concret del PPAC. Ens proposa l’anàlisi des dels principis de vulnerabilitat, integritat, autonomia, no maleficència, responsabilitat i justícia, que segons expliquen, s’adapten més a les situacions d’envelliment, pluripatologia i dependència que ens ocupen.

Recomanem la lectura del document i la seva discussió en els equips tenint en consideració dos temes. per nosaltres cabdals, que planteja: la responsabilitat i el lideratge. La responsabilitat de donar l’atenció més adequada a les persones en situació de cronicitat, més enllà de la fase actual de l’etiquetatge. I el necessari lideratge clínic del procés d’atenció que hauria de recaure en els professionals de l’atenció primària. Una bona oportunitat per reivindicar el nostre paper, assumir responsabilitats i exercir la coordinació assistencial. Fer-ho possible depèn tant dels directors del programa com de la implicació i compromís que siguem capaços de prendre.

Anuncis