Etiquetes

, , , , ,

Reforma-FiscalMontoroLagares_EDIIMA20140326_0666_5Torna a estar a l’agenda del govern la desgravació fiscal per les pòlisses d’assegurança privada, mal anomenades “mútues”. L’argument és la descàrrega econòmica del sistema sanitari públic. Es vol fer creure que el ciutadà que es paga una assegurança sanitària privada, descarrega de feina (i despesa) el sistema sanitari públic. El raonament és fal·laç. A la sanitat privada es fa més medicalització (es duen a terme algunes activitats que ja no es plantegen a la pública per inefectives o innecessàries) i no s’accepta o s’envia al sistema públic els pacients amb més càrrega de malaltia (selecció adversa). O simplement no es financen procediments no rendibles econòmicament, que recauen sobre el sistema públic. L’assegurança privada s’orienta als pacients “rendibles” (els joves, persones poc malaltes, problemes quirúrgics lleus, parts…).  També transfereix a la pública la prescripció de fàrmacs i fins i tot, alguna prova complementària que d’altra banda en molts casos no s’hagués fet. El pacient ve amb “l’excusa” de que, ja que ell paga i estalvia (com li ha fet creure el discurs dominant), almenys que li “passem” el que podem assumir.

En realitat, les assegurances privades no fan disminuir la despesa pública (cap estudi seriós ho ha demostrat). Si desgravem fiscalment les assegurances, a la pràctica estem subvencionant el sector privat, tal com explica Toni Tuà

El debat l’hem de plantejar en termes econòmics, socials i de salut. La major participació privada en sanitat empitjora els resultats en salut i augmenta la despesa sanitària global, reduint el pressupost públic (menys ingressos per les desgravacions); això suposa dedicar menys diners a l’atenció d’aquells qui més ho necessiten. En definitiva, veurem augmentades les desigualtats socials i una vegada més s’aplicarà la llei de cures inverses. Ens ho explica Javier Padilla. I Milagros Perez Oliva ho remata: “hay que sospechar de las que proponen ayudas para los pobres a costa de eliminar prestaciones universales, porque suelen llevar trampa

Els professionals hauríem de defensar criteris de repercussió en la salut i en l’equitat social. En aquest sentit, crida l’atenció el posicionament favorable a la mesura de desgravació del president del Col.legi de Metges de Barcelona, Dr. Jaume Padrós, tal com explica Roger Bernat en el seu escrit a El Periódico. Mal començament per una etapa on els valors del professionalisme haurien d’anar per davant dels valors econòmics.

Anuncis