Etiquetes

, , , ,

imagesUna vegada més la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) ens alerta de les conseqüències de les reformes legislatives en matèria sanitària que el govern del Partit Popular, sovint amb el recolzament de Convergència i Unió, està duent a terme.El Consell de Ministres aprovava el 20 de desembre el “Anteproyecto de Ley de Mutuas de la Seguridad Social”, que ara passa a tràmit parlamentari per a la seva aprovació. Com explica la FAISS en el seu document, aquesta llei torpedina la línia de flotació del Sistema Nacional de Salut (SNS) perquè posa les bases per transformar l’assistència sanitària actual en una assistència mutualitzada privatitzada dirigida pels empresaris, que trencarà els principis d’universalitat i equitat del SNS. La llei té tres eixos fonamentals:

– la reforma del règim jurídic de les mútues

– la modificació de la gestió de les baixes (incapacitats temporals, IT)

– la creació d’un sistema específic de protecció per cessació d’activitat dels treballadors autònoms

Dels perills i conseqüències immediates de la modificació de la gestió de la IT ja n’hem parlat en articles precedents. Suposa una retallada de drets dels treballadora sense precedents i generalitza la presumpció de frau per part de tots els treballadors obligant-los a aportar proves de que continuen malalts. La bona noticia és que la pressió de diferents col·lectius i entitats professionals va aconseguir fer enrere el “Proyecto de Real Decreto de Gestión y control de la IT”. La mala notícia és que l’“Anteproyecto de Ley de Mutuas de la Seguridad Social” recull les reformes que volia implementar el projecte anterior per aprovar-les dins el nou paquet de mesures.

La reforma del règim jurídic de les mútues aconsegueix d’entrada un canvi de nom que permet ocultar la realitat que hi ha al darrere. Les “Mutuas Patronales, Empresariales o Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” (MATEPSS) passen a dir-se “Mutuas de la Seguridad Social”, amagant que en realitat són associacions d’empresaris que passen a “col·laborar en la gestió de la protecció pública”.

Les cotitzacions socials de la IT són un pagament en espècie als treballadors. En el moment que l’empresa ha fet efectiu el pagament de la cotització, aquests diners ja no són de l’empresa. Fins ara aquests eren fons gestionats públicament. Amb el nou model, els empresaris, a través de les “Mutuas de la Seguridad Social”, passen a ser de facto els únics gestors d’aquests fons sense cap control públic real sobre l’activitat assistencial, que com hem explicat faran contra fons públics (les cotitzacions socials). És sabut que ja amb el model actual un 16% de l’assistència sanitària que es fa per malaltia comú (amb càrrec als pressupostos del SNS i a les seves llistes d’espera), en realitat és d’origen professional i, per tant, hauria d’haver estat atesa amb càrrec a les Mútues i haver suposat pels treballadors prestacions per IT superiors. És fàcil fer-se una idea del que pot succeir amb el nou model que es proposa.

Un altre canvi ve donat pel fet que les Mútues podran facturar a les comunitats autònomes l’assistència que donin als treballadors de baixa. Fins ara les Mútues es podien fer càrrec de part del procés assistencial (avançar alguna prova o alguna cirurgia, p. Ex) del treballador de baixa, obtenint el benefici a partir de l’escurçament de la IT. Amb la nova llei les Mútues podran a més carregar l’assistència a fons públics. D’aquesta manera amb diners públics es trencarà l’equitat del Sistema, que prioritzarà l’assistència dels treballadors davant la resta.

Per tot això, des del FoCAP compartim amb la FAISS l’exigència al govern de retirar o reformar profundament l’avantprojecte de la “Ley de Mutuas de la Seguridad Social”.

Anuncis