Etiquetes

, , ,

L’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha fet públic el seu segon Informe de Resultats de l’Atenció Primària i Salut Mental 2012.

La complexitat i l’amplitud de les actuacions de l’atenció primària són difícilment quantificables en unes desenes d’indicadors que poden recollir només una part de la nostra feina. Els resultats que ens ofereix l’AQuAS ens donen una visió parcial, que no deixa, però, de ser valuosa i pot detectar aspectes a millorar. Com tots els indicadors cal fer-ne una lectura tranquil·la per poder interpretar i valorar el seu significat. Per exemple, fer menys visites pot ser positiu (en el cas que signifiqui una millor organització de l’atenció) o negatiu (en el cas que signifiqui que hi ha persones que no poden accedir a l’atenció).

Ens crida l’atenció els resultats de l’apartat de Satisfacció del pacient. Si bé la valoració global es considera alta (7,9 /10. Alerta: hi ha un 20 % d’insatisfets!!) hi ha paràmetres específics de l’atenció primària com són la continuïtat i l’accessibilitat que donen resultats poc satisfactoris. El fet que l’indicador amb pitjor valoració sigui la facilitat per demanar visita, hauria de fer replantejar l’actual sistema de fer-ho.

L’Antoni Iruela, metge de família, ens ofereix una síntesi i una anàlisi dels resultats en el seu escrit a rba salut i gestió