Etiquetes

, , , ,

índex“No vull tenir novament 24 anys…”

Sergio Minué de la mà d’una conferència d’Iona Heath ens alerta sobre les conseqüències de l’epidèmia de sobrediagnòstics que afronten les societats dels països rics. Es tracta, no només d’un problema per a la salut, sinó també d’un problema ètic de primera magnitud. El sobrediagnòstic i el sobretractament condicionen el benestar i la felicitat dels que sent sans són catalogats com a portadors de factors de risc o malalties encara no demostrades i està fent inviables els sistemes de salut que, com el nostre, estan basats en la solidaritat, perquè fan créixer de forma exponencial la despesa sanitària (una despesa inútil i perillosa que sí es podria “retallar”),  duent a més a l’infradiagnòstic d’algunes malalties vitals.

Anuncis