Etiquetes

, , ,

La FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública) ha publicat el seu X Informe sobre los servicios sanitarios de las comunidades autónomas: INFORME.ccaa2013

L’informe està basat fonamentalment en dades facilitades pel Ministerio de Sanidad, els pressupostos de les Comunitats Autònomes per al 2013 i el Barómetro Sanitario del CIS. Tot i algunes dificultats metodològiques per la manca de dades homogènies al comparar les diferents CCAA,  l’informe ens ofereix una visió de l’evolució d’alguns paràmetres que s’expressen en una gradació de resultats per comunitats.

En la puntuació global, amb un màxim de 78 punts, Catalunya n’obté 46, quedant en el grup de serveis sanitaris regulars i en el lloc número 11 de les 17 comunitats, molt per sota del número 5 en que s’havia situat l’any 2009. Els serveis sanitaris catalans obtenen puntuacions molt baixes en criteris de satisfacció: és el segon servei per la cua, només per sobre de Canàries en el % de persones que creuen que la sanitat funciona bé o bastant bé. En quan a despesa per càpita és la tercera per la cua, amb 1027 €/persona/any.

Anuncis