Etiquetes

, , ,

L’informe de Yo Sí sanidad universal, Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia fa un recorregut per les conseqüències de l’aplicació del RD en diferents situacions de necessitat d’atenció (malaltia, embaràs, menors..) i pels moviments que han sorgit per lluitar per a que cap persona qui ho necessiti es quedi sense atenció i per la derogació del reial decret.

Ara fa un any, l’1 de setembre del 2012 es va inciar l’aplicació del Real Decreto de medidas_sanitarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidda y la seguridad de sus prestaciones  (RD 16/2012), de 20 d’abril del mateix any que canviava substancialment el nostre sistema públic de salut. De l’atenció universal passavem a l’atenció en funció del pagament a la seguretat social. De la categoria de ciutadants passavem a la categoria d’assegurats i d’aquesta manera, centenars de milers de persones (es calcula unes 800.00 a Espanya i unes 100.000 a Catalunya) que viuen a l’estat es veien expulsades del sistema públic de salut i, a la pràctica, de la possibilitat de rebre atenció en situació de malaltia o proteció a la salut.

En resposta al decret d’exclusió sanitària van sorgir des del primer moment nombrosos moviments ciutadans i professionals (red por la objeción de conciencia, plataforma per l’atenció sanitària universal a Catalunya, yo Sí sanidad universal … ) que van impulsar la desobediència civil al reial decret en base als drets que garanteix la Constitució de l’Estat Espanyol i al deure ètic dels professionals sanitaris d’atendre a tothom qui ho necessiti. Diferents comunitats autònomes, conscients del desastre sanitari que l’exclusió crearia, van fer normatives suavitzadores que en cap cas han resolt el problema. El FoCAP també ha denunciat el propi RD 16/2012 i les normatives ambigües i gens efectives que ha fet la Generalitat al respecte (el Focap contra el RD, a la caça del facturable) i ha estat impulsor de la plataforma per l’atenció sanitària universal a Catalunya (pasu_cat).

Anuncis