Etiquetes

,

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha aprovat incloure el cribratge de càncer de colon en la cartera bàsica de serveis mitjançant la determinació de sang oculta en femta i colonoscòpia en cas de prova positiva, a totes les persones de 50 a 69 anys. Es manté el cribratge de càncer de mama i de cèrvix.

Aquest acord es pren en uns moments en que la comunitat científica es qüestiona els cribratges de càncer i en que el sistema nacional de salut  està reduint la cobertura poblacional i disminuint de manera perillosa els pressupostos sanitaris. Serà efectiu, oportú, beneficiós, equitatiu, just?  Es concertarà el programa amb la privada?  Es prioritzaran les colonoscòpies del programa de cribratge a les de les persones amb malaltia clínica, com està passant en alguna comunitat? Recollim les opinions de la Federació d’Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) i de Médico Crítico al respecte, amb preguntes i algunes respostes.

Anuncis