Etiquetes

, , , , ,

Recomanem no perdre de vista publicacions com la del passat mes de juny en la revista Plos Medicine titulada:

Comparative_Performance_Private_Public_Healthcare Systems_SystReview_2012[1]-1 en la qual es realitza una comparació en el funcionament dels sistemes de salut públic i privat en diferents països d’ingrés mitjà i baix. La principal conclusió és que després d’analitzar les 2 revisions sistemàtiques i 85 estudis primaris inclosos no es pot afirmar que el sector privat pugui ser més eficient, responsable o mèdicament eficaç que el sector públic. Així mateix fan referència al fet que un dels supòsits potencials del sistema privat com podria ser la tan venuda eficiència tendeix a ser menor a causa dels perversos incentius sobre proves diagnòstiques i tractaments a realitzar. D’altra banda posen sobre la taula la falta de transparència en la publicació de dades sobre els resultats dels estudis. Un article amb arguments de pes per al debat tan actual sobre la gestió privada de la sanitat.

Més articles sobre el tema, per anar llegint poc a poc:

Análisis de los modelos de gestión privada en Atención Primaria

La gestión privada de la sanidad es más cara

Médicos por la sanidad pública

¿Son la privatización -y el neoliberalismo- malos para la salud de la población?

¿Qué nos dice la evidencia sobre los modelos de gestión sanitaria?

Lectura crítica del informe IASIST

Further privatisation is inevitable under the proposed NHS reforms